Islannilla menee taloudellisesti hyvin ja pääomakontrolli on pääosin vapautettu

Islannilla menee taloudellisesti hyvin ja pääomakontrolli on pääosin vapautettu

Alustavien lukujen mukaan Islannin BKT:n kasvu oli viime vuonna 7,2 prosenttia. Työpaikat lisääntyvät, työttömyys on alle 3 prosenttia, inflaatio on pysynyt alhaisena, Islannin kruunu on vahvistunut ja julkista velkaa on pienennetty huomattavasti. Hyvä taloudellinen tilanne on luonut suotuisat olosuhteet pääomakontrollin vapauttamiselle.

Islannilla menee taloudellisesti hyvin. Alustavien lukujen mukaan Islannin BKT:n kasvu oli viime vuonna lähes uskomaton 7,2 %, mikä on vain hieman Intian kasvua heikompi, mutta selvästi edellä Kiinan BKT –kasvua.  Kasvua arvioidaan kuluvalle vuodelle 5,33 %. Työpaikat lisääntyvät, työttömyys on alle 3 % ja inflaatio on pysynyt alhaisena. Ylijäämäiset budjetit (2014-16) ovat mahdollistaneet julkisen velan pudottamisen viime vuonna 46,5 %:iin BKT:stä, kun se oli vuonna 2014 vielä 82%.

Pääomakontrollin vapauttaminen

Islannin hallitus ilmoitti 12.3.2017 vapauttavansa pääomakontrollin maan yksityishenkilöiden, yritysten ja eläkerahastojen osalta 14.3.2017. Pääomakontrolli asetettiin pankkikriisin jälkeen 2008 vakauttaakseen valuutta sekä Islannin taloutta. Keskuspankin mukaan yrityksille ja kansalaisille kaikkein  tuntuvimmat rajoitukset on purettu. Tämä saatiin aikaiseksi Islannin keskuspankin uusilla valuutanvaihtoa koskevilla säännöillä.  Valuutanvaihto sekä rajat ylittävä kotimaan ja ulkomaan valuutan rajoitukset on nyt vapautettu Islannissa. Valtiovarainministeriön mukaan pääomakontrollin vapauttaminen tarkoittaa, että Islanti palaa kansainvälisille rahoitusmarkkinoille.

Myös eläkerahastot voivat sijoittaa max 50 % varoistaan ulkomaille, mikä on tärkeää monipuolistaakseen eläkerahastojen sijoitussalkkuja. Valtiovarainministeriössä ja keskuspankissa harkitaankin mahdollisuutta määritellä vähimmäistaso, jolla rahastojen pitäisi sijoittaa ulkomaille.

Jäljelle jäävät rajoitukset estävät hallitsematonta pääomatuontia Islantiin ja keinottelua: Carry trade sijoituksia ei edelleenkään sallita eli lyhytaikaisia sijoituksia Islannin valuuttaan. Valuuttakauppa koti- ja ulkomaisten osapuolten kesken on jatkossakin mahdotonta, mikäli välikätenä ei käytetä islantilaista finanssi–instituutiota. Islannin kruunun johdannaiskauppa non-hedging tarkoitukseen rajoitetaan myös. Lisätietoja näistä löytyy keskuspankin tiedotteista (linkit tekstin lopussa).

Vahvistunut Islannin kruunu

Islannin kruunun arvo on jatkanut vahvistumista suhteessa euroon ja viime vuoden aikana vahvistunut noin 19 %. Vahvasti kasvanut turismi ja sitä myöten maahan virrannut valuuttamäärä ja vastaavasti valuutanvientirajoitukset ovat vieneet ISK:n arvoon uusiin ennätyksiin. ISK:n vahvistuminen haittaa jo merkittävästi vientisektoria sekä ajaa Start-up yrityksiä pois maasta. Valtiovarainministeriö on laatinut toimenpideluettelon, jolla pyritään myös jarruttamaan Islannin kruunun vahvistumista edelleen. Tähän kuuluvat mm nyt toteutunut pääomakontrollin vapauttaminen, eläkerahastojen ulkomaisen sijoitustoiminaan lisääminen ja pyrkimykset rajoittaa turismin kasvua. Työkalut erityisesti viime mainittuun ovat kuitenkin rajoitettuja.

Reaktiot pääomakontrollin vapauttamiseen

Pääomakontrollin vapauttaminen on tähän mennessä sujunut ilman yllätyksiä ja suuria reaktioita. Hallituksen ilmoitettua pääomakontrollin vapauttamisesta Islannin kruunun arvo putosi seuraavana päivänä noin 3 %. Kruunun arvo on kuitenkin sen jälkeen noussut hieman taas. Taloustieteilijöiden mukaan on epätodennäköistä että Islannin kruunun arvo laskisi huomattavasti pääomakontrollin vapauttamisen vuoksi. Mutta kruunun arvon suurempia heilahteluja pidetään jatkossa mahdollisina. Pääomakontrollin vapauttamisuutisten seurauksena vientiyritysten osakkeet nousivat Reykjavikin pörssissä 13.3.2017 ja indeksi nousi 0,66 %. Reykjavikin pörssin johtajan mukaan pääomakontrollin vapauttaminen lisää luottamusta Islantiin investointikohteena. Luottoluokituksen kohdalla toivottu reaktion tuli kun Standard & Poor's ilmoitti nostavansa Islannin luottoluokitusta pykälää. Luottoluokitus on nyt A/A-1.

Islannin valtiovarainministeriön tiedote pääomakontrollin vapauttamisesta:
https://eng.fjarmalaraduneyti.is/news/iceland-lifts-capital-controls(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Islannin keskuspankin tiedotteet uusista säännöistä:
http://www.cb.is/publications/news/news/2017/03/12/New-Rules-on-Foreign-Exchange-/(Linkki toiselle verkkosivustolle)
http://www.cb.is/publications/news/news/2017/03/12/Amended-Rules-on-Special-Reserve-Requirements-for-New-Foreign-Currency-Inflows-/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

vientiyritykset