Irlannin markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Irlanti on merkittävä datatalouden sekä IT-, lääke- ja terveysteknologian keskittymä, ja sektoreiden painoarvo nousee koronan myötä. Irlanti voi toimia ponnahduslautana yhteistyöhön yhdysvaltalaisfirmojen kanssa sekä jenkkimarkkinoille. Ilmasto on prioriteetti, ja uusiutuvaan energiaan, kestävään liikenteeseen, erit. sähköautoiluun, ja energiatehokkaaseen uus- ja korjausrakentamiseen panostetaan. Suomalaisyrityksille mahdollisuuksia energiasektorilla, mm. kaukolämmössä, älysähköverkoissa ja tuulivoimassa, sekä sähköautoiluinfrastruktuurissa. Koronakriisin myötä terveydenhuoltosektorin uudistaminen korostuu. Erityisesti terveydenhuollon digitalisaation ratkaisuille on kysyntää. Irlanti tarvitsee osaamista kestävässä maankäytössä, maataloudessa sekä metsänhoidossa saavuttaakseen ilmastotavoitteet. EUn elvytyspaketista Irlannille on tulossa 1,3 mrd. euroa. Keskeiset investointisektorit ovat: talouden digitalisointi, energia/hiilineutraalisuus; alueellisen liikenneverkoston kehittäminen (ml. rautatiet); asuntojen energiatehokkuuden parantaminen; turvesoiden perusparannus.

Ilmasto ja energia

Ilmasto on Irlannin hallituksen uusi prioriteetti. Se panostaa uusiutuvaan energiaa, ml. tuulivoimaan, tavoitteenaan nostaa uusituvan energian osuus 40 prosentista 70 prosenttiin sähkönkulutuksesta. Tämä luo mahdollisuuksia suomalaisyrityksille niin tuulivoiman kuin älysähköverkkojen kehityksessä, sillä kasvava osuus uusiutuvaa energiaa vaatii panostuksia myös sähköverkkoihin. Kaukolämmön laajempaa hyödyntämistä Irlannissa valmistellaan, missä on hyvä mahdollisuus suomalaisosaamiselle erityisesti maassa toimiviin kymmeniin datakeskuksiin liittyen. Fortum on Irlannissa jo mukana pilottihankkeessa liittyen datakeskuksen liittämiseen kaukolämpöverkkoon, ja hankkeen tuoma näkyvyys kannattaa hyödyntää.


Myös kyberturvallisuus mm. energiasektorilla datakeskusten vuoksi on hyvä mahdollisuus suomalaisosaamiselle. Keskeisillä IT-alan yrityksillä on Euroopan päämaja Dublinissa, joten tämä IT-keskittymä on hyödynnettävä tehokkaasti. IT-sektorilla yhteistyömahdollisuuksia on muun muassa tekoälyn laajemmassa hyödyntämisessä sekä kyberturvallisuudessa.


Hallitus panostaa sekä uudisrakentamiseen että vanhan asuntokannan korjausrakentamiseen, mikä luo tilaisuuksia energiatehokkaalle rakentamiselle, ml. lämpöpumput. Osana ilmastoinvestointeja hallitus panostaa sähköautoilun infrastruktuuriin. Tärkeä osa sähköautoinfrastruktuurin kehittämistä on latauspisteiden lisääminen ympäri maata. 


Irlanti tarvitsee osaamista kestävässä maankäytössä, maataloudessa ja metsänhoidossa saavuttaakseen ilmastotavoitteensa. Suomalaisyrityksillä on tässä paljon annettavaa. 


Terveys

Koronakriisi on paljastanut Irlannin terveydenhuoltojärjestelmän heikkoudet ja nostanut esiin tarpeen siirtyä digitaalisiin palveluihin myös terveydenhuoltoalalla. Suomalaisille eHealth-ratkaisuille olisi Irlannissa otollinen maaperä ja Pohjoismaisen hyvinvointivaltion malli kiinnostaa muutenkin koronan jälkeen enemmän. Myös terveysteknologialle on kysyntää, kun Irlanti panostaa terveydenhuoltosektorinsa uudistamiseen.

Raili Lahnalampi, Suomen suurlähettiläs, Irlanti