Intian "futuristis-konservatiivinen" budjetti 2017-18 ja sen vaikutukset suomalaisyrityksiin

Intian "futuristis-konservatiivinen" budjetti 2017-18 ja sen vaikutukset suomalaisyrityksiin

Budjetissa painopiste työllisyyden lisäämisessä, (pien)yritysten ja maanviljelyn tukemisessa, infrastruktuurin kehittämisessä ja hallinnon tehostamisessa. Myös sosiaaliset kysymykset on huomioitu ja nuoriso nostettu erityisasemaan.

Pääministeri Modi toteaa "futuristisen" budjetin tarjoavan kaikille jotain, ja tuloverojen laskevan kautta linjan. Pörssi- ja valuuttakurssit nousivat ensireaktiona yritystoiminnan tukemiselle. Demonetisaation vaikutus on budjetissa laskettu vähäiseksi ja pidemmällä tähtäimellä positiiviseksi. Kriittiset äänenpainot toteavat taloudesta annetut luvut liian optimistisiksi ja hallituksen toimet riittämättömiksi. Asiantuntijat kommentoivat budjettia "konservatiiviseksi"; vakautta ja talouden tasapainoa ylläpitäväksi.

Suomalaisyritysten kannalta panostus infrastruktuuriin ja digitaalisuuteen on plussaa. Toisaalta kotimaisen tuotannon tukemisen ja vahvan itseluottamuksen voi arvioida lisäävän Intian protektionistisia piirteitä.

Budjetointikäytännön uudistaminen

Valtiovarainministeri Arun Jaitley esitteli 01.02 parlamentille hallituksen budjettiesityksen vuodelle 2017-18 (kausi 01. huhtikuuta - 31. maaliskuuta). Budjettiesitystä oli aikaistettu edellisistä vuosista, jotta ministeriöt ehtivät toimeenpanna tarvittavat hankkeet kirjanpitovuoden aikana. Budjettiprosessia uudistettiin tavoitteena menojen kohdentamisen ja tavoitteiden toteutumisen linkittyminen entistä paremmin. Uudistukset tukevat keskushallinnon tulosohjausta ja korruption torjuntaa, mutta budjetin kokonaiskuvaan tai kansalaisten ja yritysten arkeen niillä ei ole vaikutusta.

Taloustilanne ja –ennuste budjetin raameina

Budjetin taustapaperina toimiva valtiovarainministeriön vuotuinen talouskatsaus 2016-17 antaa kuvaa hallituksen arvioista myös tulevan vuoden talouskehitykseen. Sen mukaan demonetisaatio söi 0,25 – 0,5 prosenttia vuoden 2016 talouskasvusta, jonka lopullinen suuruus on virallisen arvion mukaan noin 7 prosenttia BKT:stä. Budjettivuodelle 2017-18 valtiovarainministeriö ennustaa 6,75 – 7,5 prosentin talouskasvua.

Jo ennen budjetin julkaisemista valtiovarainministeriö varoitti alijäämän muodostavan edelleen riskin valtiontaloudelle, mutta samassa yhteydessä todettiin tarve lähiaikojen kasvun tukemiselle. Siten budjettia voidaankin arvioida maltilliseksi, mutta samalla lievästi elvyttäväksi. Noin 21 500 miljardin rupian (~ 300 mrd. euroa) budjetissa onkin kasvua ”vain” 6,6 prosenttia, jota Intiassa pidetään vaatimattomana nousuna. Ministeriön mukaan edellisen vuoden tavoite alijäämän laskemisesta 3,5 prosenttiin saavutetaan, ja vuodelle 2017 – 18 on asetettu tavoite alijäämän laskemisesta edelleen 3,2 prosenttiin. Suositeltu kolmen prosentin alijäämä toteutuisi vuotta myöhemmin.

Budjetissa verotuottojen on arvioitu laskevan 200 miljardia rupiaa (2,8 mrd.euroa) veronalennusten ja –vähennysten myötä. Silti verotuksen osalta budjetissa on vain vähän merkittäviä muutoksia, johtuen yhtenäisen tavara- ja palveluveron (GST) voimaantulosta kesällä. Infrastruktuurin kehittämiseen kohdennetaan lähes 4000 miljardia rupiaa (55 mrd. euroa), joista rautatiet ja liikenneyhteydet, tietoliikenne, aurinkoenergia ja rakentaminen saavat suurimman osan. On kuitenkin huomioitava, että liittovaltion budjetilla on vain rajallinen merkitys infrastruktuurihankkeissa osavaltioiden ja yksityisen rahoituksen ollessa keskeistä.

Valtiovarainministeriö lähtee laskelmissaan siitä, että syksyn 2016 aikana laskuun kääntynyt inflaatio (6,0% -> 3,4%) pysyy kontrollissa. Viime vuonna suorat ulkomaiset investoinnit Intiaan kasvoivat huimat 36% ja saman odotetaan jatkuvan.

Dynamiikkaa talouteen ja hallintoon sekä hyvinvointia kansalle

Budjetin otsikko on: ”Transform, Energise and Clean India – TEC India”. Muutoksella tarkoitetaan hallinnon tehokkuuden ja kansalaisten elämänlaadun parantamista. Voimaannuttamisella erityisesti nuorten ja vähäosaisten osallistuttamista ja potentiaalin hyödyntämistä. Puhdistaminen ei liity ympäristöön, vaan tarkoittaa korruption torjuntaa. TEC Indian alle tulee seuraavat kymmenen teemaa:

  • Maanviljelijät: tulojen kaksinkertaistaminen viiden vuoden aikana

  • Syrjäseutujen asukkaat: työtä ja perusinfrastruktuuria

  • Nuoriso: koulutusta, osaamista ja työtä

  • Köyhät ja syrjäytyneet: sosiaaliturva, terveydenhuolto ja asuminen

  • Infrastruktuuri: tehokkuus, tuottavuus ja elämänlaatu

  • Finanssisektori: kasvua ja vakautta vahvempien instituutioiden kautta

  • Digitalisaatio: nopeus, luotettavuus ja läpinäkyvyys

  • Julkiset palvelut: tehokas hallinto ja tehokkaat palvelut kansalaisten osallistumisen kautta

  • Taloudenpito: resurssien optimaalinen käyttö ja vakaa talous

  • Verotus: rehellisten kunnioittaminen

Budjetin kautta hallitus pyrkii vauhdittamaan investointeja ja kehitystä. Siinä panostetaan erityisesti maatalouteen, sosiaalisektorille, infrastruktuuriin ja työpaikkojen luomiseen. Alijäämän kurissa pitämisen lisäksi on pyritty karsimaan turhia ja tehottomia menoeriä.

Yhteinen nimittäjä teollisuuden, infrastruktuurin ja sosiaalisten kysymysten kohdalla on asuminen. Kohtuuhintainen asuinrakentaminen ja sitä kautta paikallinen rakennusteollisuus ovat suurimpia hyötyjiä, ja tällä on myös työllisyysvaikutuksia. Miljoonan uuden työikäisen tulo markkinoille joka kuukausi yhdistettynä maataloustyöpaikkojen vähenemiseen tarkoittaa tarvetta 12 -15 miljoonan uuden työpaikan luomiseen vuosittain.

Arviot

Pääministeri Narendra Modi toteaa "futuristisen" budjetin tarjoavan kaikille jotain, ja tuloverojen laskevan kautta linjan. Hänen mukaansa nyt luodaan edellytyksiä Intian tulevaisuudelle. Vastaavasti kriittiset äänenpainot toteavat taloudesta annetut luvut liian optimistisiksi ja hallituksen toimet riittämättömiksi. Opposition mukaan budjetti ei vastaa demonetisaation kielteisiin vaikutuksiin eikä tuo työmarkkinoille mitään konkreettista. Asiantuntijat arvioivat budjettia pääosin ”konservatiiviseksi” ja pörssi- ja valuuttakurssit nousivat ensireaktiona yritystoiminnan tukemiselle. Budjetti myös hälvensi yritysten epävarmuutta tulevaisuudesta ja jatkoi maltillisten uudistusten linjaa. GST-verouudistusta odotellessa epävarmuutta ei ole haluttu lisätä.

Kaupallisen toimintaympäristön kannalta muutoset ovat varovaisia, mutta kuitenkin askel protektionistisempaan suuntaan. Tullitasojen lisäykset esim. elektroniikan komponenteille ja vastaavasti veronalennukset paikalliselle tuotannolle ovat tarkoitettuja ”Make in India” – kampanjan tukemiseen. Samaan aikaan kuitenkin budjetin saatesanoissa ja teollisuuden edustajien kommenteissa on liputettu vapaakaupan ja investointien houkuttelun puolesta. Sanat ja teot ovat ristiriidassa, mutta silti nyt esitettyjen muutosten vaikutukset arvioidaan marginaalisiksi. Vaikka kotimaista tuotantoa tuetaan, ei ovia haluta sulkea kansainvälisiltä toimijoilta.

Vaikutuksia suomalaisyrityksille

Budjetissa on sekä välillisiä että suoria vaikutuksia suomalaisyrityksille. Panostuksen jatkaminen infrastruktuurin kehittämiseen antaa mahdollisuuksia teollisuusyrityksillemme ja niiden kumppaneille. Esimerkkinä voi mainita päätöksen vetää valokaapeliyhteys 150 000 pikkukaupunkiin ja kylään valtion BharatNet – verkon toimesta. BharatNet tarvitsee valokaapeliyhteyksien luomiseksi sitä tukevat hallinnointi- ja tietoturvaratkaisut. On silti syytä huomioida, että suurista lupauksista huolimatta hallituksen valokaapelihankkeen taloudellista kannattavuutta voidaan epäillä, joten sen toteutus ja kaupallinen arvo voivat jäädä lupauksia alhaisemmalle tasolle. Kyse on hankalissa olosuhteissa toteutettavasta sirpaleisesta projektista, joten paikalliset alemman hintatason omaavat yritykset kuten Sterlite ovat aiemmissa BharaNetin urakoissa olleet vahvoilla. Se voi silti sisältää mahdollisuuksia muillekin suomalaisille yrityksille projektin ja verkon hallinnoinnin eri vaiheissa. Toinen suora esimerkki hyödystä suomalaisyrityksille on nykyisen subventoidun aurinkoenergia-ohjelman jatkaminen. Budjettivuodelle 2017-18 on määritelty 20 GW:n lisätavoite uusien aurinkoenergiaplantaasien kehittämiseksi aiempien hankkeiden lisäksi. Tavoite sähköisten pankkipalveluiden ja maksamisen lisäämiselle voi myös luoda mahdollisuuksia suomalaisille ICT-yrityksille.

Välillisiä positiivisia vaikutuksia voi olla niille yrityksille, joilla on tuotantoa tai kokoonpanoa intialaisen kumppanin toimesta. Lisäksi hallitus suunnittelee tukevansa kotimaista valmistusta muutoinkin ja tekevänsä Intiasta ”Global Hub for Electronics Manufacturing”. Hallitus pyrkii siis lisäämään ulkomaisia investointeja valmistavaan teollisuuteen positiivisten kannustimien kautta, ja kiristää tuonnin ehtoja vielä varovasti. Suomalaisyritysten onkin syytä olla ketteriä reagoimaan ratkaisuja tehdessään, sillä budjetti ei anna suoraa vastausta Intiasta vienti- ja investointikohteena pidemmällä aikavälillä.

Mikko Pötsönen