Intian televiestintäsektori käymistilassa

Infosys on yksi Intian merkittävimmistä televiestintäyrityksistä.Infosys on yksi Intian merkittävimmistä televiestintäyrityksistä. Kuva: ianus(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Intian televiestintäsektori on käymistilassa. Kotimaista osaamista ja valmistusta halutaan kehittää voimakkaasti, mutta ulkomaisten toimijoiden huolena on uusien politiikkalinjausten ja toimenpiteiden syrjivyys. 2G-lisenssien uusjako odottaa vielä lopullisia reunaehtojaan. Suomalaisilla tele- ja IT-alan toimijoilla on Intiassa edelleen vahva asema; osaamisemme on tunnettua ja tunnustettua.

Auringonpaisteen sektoreiksi Intiassa kutsutut televiestintä- ja IT-sektorit ovat kehittyneet viime vuosien aikana voimakkaasti, ja Intia on yksi maailman nopeimmin kasvavista televiestintämarkkinoista. Tämä viestinnällinen ja teknologinen vallankumous on mullistanut Intian sosioekonomisen kehityksen. Telesektorin osuus Intian BKT:stä on reilun kolmen prosentin luokkaa, ja siitä odotetaan tulevaisuudessa entistä merkittävämpää työllistäjää.

Intiassa arvioidaan olevan tällä hetkellä lähes 950 miljoonaa mobiililiittymää, ja määrä kasvaa miljoonilla kuukaudessa. Parin vuoden sisällä laskennallisesti kaikilla yli 1,2 miljardilla intialaisella on kännykkäliittymä. Televiestintäpeitto oli vielä reilut kymmenen vuotta sitten vain prosentin luokkaa; tällä hetkellä se on jo lähes 80 prosenttia. Intiassa toimii muihin maihin verrattuna moninkertainen määrä operaattoreita, ja kovan kilpailun myötä kännykkäpuheluiden hinnat ovat maailman alhaisimmat.

Televiestintälaitteita valmistavassa teollisuudessa sallitaan tällä hetkellä ulkomaiset suorat investoinnit 100 prosenttiin saakka, ja sektori on ollut yksi maan eniten ulkomaisia investointeja houkutelleista elinkeinoaloista. Televiestintäpalveluissa sallitaan ulkomaalaisomistus 74 prosenttiin saakka.

Ulkomaiset toimijat huolissaan uusista linjauksista

Potentiaaliltaan valtavat ja suomalaistoimijoille tärkeät Intian televiestintä- ja IT-sektorit ovat kuitenkin tietyllä tavalla käymistilassa. Maan omaa osaamista halutaan kehittää voimakkaasti muuallakin kuin softapuolella. Tämä on Intian kehitystahdon näkökulmasta täysin ymmärrettävää, mutta huolena on, että se tapahtuu ulkomaisia toimijoita syrjien.

Intian televiestintäministeriö aloitti televiestintäsektorin turvallisuusvaatimusten kiristämisen loppuvuodesta 2009, ja loppuvuodesta 2011 lähtien hallitus on julkistanut uudet televiestintä- ja IT-poliittiset linjauksensa. Päätösten ja linjausten sisällön lisäksi kysymysmerkkejä ovat synnyttäneet niiden toimeenpanon yksityiskohdat. Akuutti haaste on 1.9.2012 voimaantulevaksi kaavailtu määräys, jolla kännyköiden ja televiestintätornien säteilyrajoja lasketaan eurooppalaisesta ja amerikkalaisesta standardista poikkeavalla tavalla. Lisäksi telesektorin 2G-lisenssien uusjako odottaa vielä lopullisia reunaehtojaan.

Verkkolaitteiden turvallisuusvaatimusten tiukennus vuoden 2010 aikana oli pitkälti reaktiota televiestintäverkkojen tukkeutumiseen loppuvuodesta 2009. Vuoden 2010 puolen välin tienoilla Intian televiestintäviranomaiset antoivat määräyksen, jonka mukaan ulkomaisilta verkkotoimittajilta vaadittiin muun muassa lähdekoodin paljastamista ja teknologiansiirtoa intialaistoimijoille vastineeksi verkkokauppojen luvittamisesta. Teollisuutta ei määräyksiä laadittaessa kuultu, ja toteutuessaan esitetyt toimet olisivat käytännössä sulkeneet ulkomaiset toimijat Intian markkinoilta.

Ulkomaisen teollisuuden sekä tiettyjen EU-maiden – erityisesti Suomen – ja Yhdysvaltojen vaikuttamisen myötä Intia ei lopulta toteuttanut kaikkia tiukennusaikeitaan. Suunnitelmissa on kuitenkin edelleen huolestuttavia elementtejä, kuten esimerkiksi vaatimukset intialaisten standardien ja laboratorioiden käytöstä turvallisuusvaatimusten noudattamisen valvonnassa sekä tietyt toimet, joiden nähdään uhkaavan ulkomaisten toimijoiden henkisen omaisuuden suojaa. Heinäkuun lopulla televiestintäministeriön uutisoitiin suunnittelevan ulkomaisten laitteistojen täyskieltoa maan turvallisuuden kannalta kaikissa kriittisessä verkoissa julkisella sektorilla. Tällaisiksi kriittisiksi hankkeiksi luokitellaan muun muassa kansallinen optisen kuidun verkko, kaikki puolustusvoimien käyttämät verkot, kansallinen koulutussektorin verkko sekä julkisten liikelaitosten käyttämät verkot.

IT kehityksen veturina
 

Intian uusien televiestintä- ja IT-poliittisten linjausten pontimena on hallituksen tavoite kehittää maahan maailmanluokan televiestintä- ja IT-infrastruktuuri. Keskeistä tässä on laajakaistayhteyden levittäminen ympäri Intiaa, mikä nähdään oleellisena osana hallituksen inklusiivisen kasvun periaatteen toimeenpanoa ja köyhyyden vähentämistä.

Kesäkuun alussa julkaistun lopullisen uuden televiestintälinjauksen keskeinen tavoite on edullisten viestintämahdollisuuksien tarjoaminen kansalaisille. Puheen lisäksi pyritään edistämään muuta sisällöntuotantoa ja -siirtoa ja pilvipalveluja koko kansan keskuudessa – edellä todetun inklusiivisen kasvun hengessä sääntely-ympäristöä kehittämällä. Alan koulutukseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota, ja myös edellä todetut turvallisuusnäkökohdat pysyvät pohdinnassa. Lisensointi on tarkoitus muuttaa kansalliseksi, ja se erotetaan taajuuksien jaosta. Lisää taajuutta tullaan vapauttamaan kaupalliseen käyttöön. Linjauksen myötä on tarkoitus siirtyä kansalliseen roaming-järjestelmään. Televiestintäsektorin voimantuotannossa edistetään uusiutuvien energialähteiden käyttöä.

Kotimaisuusastetta halutaan nostaa

Ulkomaisten toimijoiden kannalta huolta aiheuttavat edelleen linjauksen tavoitteet lisätä kotimaisen suunnittelu- ja tuotekehitystyön sekä valmistuksen osuutta kotimarkkinoiden tarjonnasta. Tavoitteet muun muassa kotimaisiin hankintavaatimuksiin, standardointiin, Intiassa edellytettävään arvonlisäykseen ja henkisen omaisuuden suojaan liittyen on nähty ulkomaisia toimijoita syrjivinä. Tämä on linjassa lokakuussa 2011 julkaistun yleisen teollisuuspoliittisen linjauksen kanssa, jonka myötä erilaiset kotimaisuusvaateet ovat lisääntymässä eri sektoreilla Intiassa. Uuden telelinjauksen lopullinen merkitys selviää luonnollisesti toimeenpanon edistyessä.

Intian hallitus on perustellut kännyköiden ja televiestintätornien säteilyrajojen laskua lääketieteellisillä syillä. 1.9.2012 voimaantulevaksi suunniteltu päätös on ulkomaisille toimijoille haasteellinen johtuen erityisesti Intian määrittelemästä standardista, johon perustuen toimenpide on Intiassa määrä toteuttaa. EU ja alan eurooppalainen teollisuus ovat ottaneet asian esille Intian viranomaisten kanssa kaikkia osapuolia tyydyttävän ratkaisun löytämiseksi.

2G-skandaalin jälkipyykin pesu jatkuu, lisenssien uusjako tulossa

Intian telesektorin 2G-lisenssiskandaalia on selvitelty nyt parisen vuotta, ja sen jälkipyykkiä pestään vielä jonkin aikaa. Merkittävä askel prosessissa otettiin kuluvan vuoden helmikuun alussa, jolloin Intian korkein oikeus ilmoitti peruuttavansa joukon kyseisiä 2G-lisenssejä niiden jakoon liittyvien epäselvyyksien ja lainvastaisuuden vuoksi. Intian teleregulaattori valtuutettiin määrittämään 2G-lisenssien uusjaon periaatteet. Intiassa toimivat operaattorit ovat valitelleet taajuuksille uusjaossa kaavailtua korkeaa hintaa. Nyttemmin on selkiämässä, että syyskuun alun sijaan 2G-uushuutokauppa toteutetaan vasta marraskuun puolivälissä, jolloin uusjaon kaikkien reunaehtojen tulisi olla selkeästi määritelty.

Suomalaistoimijoiden asema on edelleen vahva

Suomalaisilla tele- ja IT-alan toimijoilla on Intian markkinoilla edelleen vahva asema, ja osaamisemme on tunnettua ja tunnustettua. Suomi nähdään Intiassa maana, jossa televiestintä- ja IT-osaamista on hyödynnetty menestyksekkäästi avaimena innovaatiovetoiseen kasvuun. Intiassa ollaan kiinnostuneita Suomen osaamisesta ja kokemuksista muun muassa laajakaistapolitiikassa, mobiilitunnistamisessa, tietotekniikan hyödyntämisessä ATI/RTI:ssä (Access to Information/Right to Information) ja muissa eGovernance-kysymyksissä, tieto- ja tietoverkkoturvallisuudessa ja online-palveluissa. Tämän kiinnostuksenkin vuoksi on toivottavaa, että alan politiikkalinjausten toimeenpano selkeytyy ja 2G-lisenssien uusjako saadaan toteutettua avoimin kortein. Jos politiikkaviitekehyksen epämääräisyys ei tyydytä ulkomaisia toimijoita, suurimmat häviäjät ovat tietysti Intia ja intialainen kuluttaja itse.

kauppa
tietoyhteiskunta