Intian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Suomalaisyritysten tavara- ja palveluviennissä Intiaan on haasteista huolimatta kasvupotentiaalia. Intia on tienhaarassa, jolloin läsnäolo ja vaikuttaminen maan tulevaisuuteen ja sen suuntaan tulee tehdä nyt, jotta myös Suomen ja suomalaisyritysten intressit tulee turvattua ja uudet markkinamahdollisuudet hyödynnettyä.

Suomalaistuotteiden/-ratkaisujen kysyntä on vakaata perinteisillä vahvuusalueilla: ICT, paperi sekä teollisuuden koneet ja laitteet. Asiakkaat ovat sekä julkiselta sektorilta, että suurten yksityisten yritysten joukossa. Suomalaisyritysten markkinaosuutta on mahdollista kasvattaa ja samalla laventaa sitä uusien toimijoiden ml. PK-yritysten joukkoon sekä uusille toimialoille.


Potentiaaliset markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille seuraavan vuoden aikana:

  1. Laite-, ohjelmisto- ja palveluvienti IT- ja telekommunikaatiosektorilla sekä digitaalisissa ratkaisuissa (erit. intialainen yksityissektori; ns. systeemi-integraattorit)
  2. Infrastruktuuri: energiasektori, satamat ja merenkulku, raaka-aineet ja niiden prosessointi sekä rakentamisen ratkaisut
  3.  Bioteollisuuden tuotteet: paperi, kuidut ja kankaat, pakkausmateriaali, biopolttoaineet sekä sahatavara ja osin elintarvikkeet

Suomalaisyritysten kannalta keskeiset tulevat teollisuusinvestoinnit Intiassa:

  1. Yksityisten ICT-alan suuryritysten (teleoperaattorit ja systeemi-integraattorit) panostukset televerkkoihin ml. 5G-kehitys, tekoälyyn, tietoturvaan sekä eri alustoihin
  2.  Kaasu- ja LNG-infrastruktuurin rakentaminen sekä uusiutuvan energian voimalaitoshankkeet (Solar/W2E/biopolttoaineet, Power-to-X/RE-integraatio, FGD/NOx)
  3. Satama-, lentokenttä- ja liikenneinfrastruktuurin kehittäminen Public-Private -pohjalta

Suomen tavaraviennin Intiaan voidaan arvioida laskevan kuluvan vuoden aikana noin 10 – 15 % (509 milj. € -> ~438 milj. €). Intian talouden hitaan elpymisen ja rakenteellisten ongelmien vuoksi ensi vuonna ei palata kriisiä edeltäneen viennin tasolle, mutta Suomen elinkeinoelämän, vientiyritysten ja julkisen sektorin vahvalla panostuksella ja yhteystyöllä 500 milj. euron tavaraviennin taso on jo mahdollista saavuttaa ja sen jälkeen yli 10 % vuosittainen kasvu. Tämä edellyttää läsnäoloa ja tehokasta vaikuttamistyötä Intian julkisen ja yksityissektorin suuntaan, ml. nykyisten noin 200 milj. euron saatavien kotiuttaminen ja olemassa olevien investointien ja liiketoiminnan turvaaminen. Intialle yli 400 milj. euroa ylijäämäisen palvelukaupan kokonaisvaihdossa (v. 2019 yht. 1249 milj. €) ei tapahdu merkittäviä muutoksia kumpaankaan suuntaan. Myös palveluviennin kasvupotentiaali on huomattava.

Ritva Koukku-Ronde, Suomen suurlähettiläs, Intia