Intian hallitukselta rohkeita päätöksiä talouden uudistamiseksi

Intian vähittäisruokakaupasta vain 10 % on järjestäytynyttä. Kuva: IFPRI-IMAGES Intian vähittäisruokakaupasta vain 10 % on järjestäytynyttä. Kuva: IFPRI-IMAGES

Suorien investointien teko Intiaan helpottuu. Talouden uudistuslinjan uusi nousu alleviivaa Intian tarjoamia liiketoimintamahdollisuuksia myös suomalaiselle osaamiselle. "India is on the move".

Intian hallitus vahvisti viimein 14.9.2012 toimeenpantavaksi viime vuoden marraskuun lopulla tekemänsä päätöksen ulkomaisten suorien investointien (FDI) sallimiseksi 51 prosenttiin saakka markettityyppisessä vähittäiskaupassa (multi-brand retail). 100 prosentin ulkomaalaisomistus on ollut sallittua yhden tuotemerkin vähittäiskaupassa (single brand retail) jo kuluvan vuoden tammikuusta lähtien.

Samoin hallitus hyväksyi muutoksen sallia ulkomaisten lentoyhtiöiden investoida 49 prosentin osakeomistukseen saakka intialaisiin lentoyhtiöihin, joista useat ovat pahoissa rahoitusvaikeuksissa. Muun muassa Etihad’in ja Qatar Airways’in on todettu jo lähestyneen intialaisia lentoyhtiöitä, joskaan ilmailusektorin epäselvä tilanne Intiassa ei välttämättä petaa nopeita FDI-päätöksiä.

Hallitus nosti myös kaapeli-tv-toiminnassa sallitun ulkomaalaisomistuksen ylärajaa tämänhetkisestä 49 prosentista 74 prosenttiin ja sähköpörsseissä sallittua ulkomaalaisomistusta kaiken kaikkiaan enintään 49 prosenttiin. Yksityisomistuksen laajentamista tietyissä valtionyrityksissä jatketaan.

Eniten huomiota uudistuksista on saanut odotetusti vähittäiskaupan avaaminen ulkomaisille investoinneille.

Ulkomaisten investointien ehdot pysyvät jokseenkin samoina kuin viime vuoden marraskuussa julkistetussa päätöksessä: Vähimmäisinvestointi ulkomailta on oltava USD 100 miljoonaa, josta 50 prosenttia on kohdistettava hankintaketjun alkupään infrastruktuurin kehittämiseen. Ulkomaisella pääomalla rahoitettu markettityyppinen vähittäiskauppa sallitaan vain yli miljoonan asukkaan kaupungeissa, joita Intiassa on reilut 50.

Walmart ja Ikea etulinjassa

Vähittäiskauppaketjut tarvitsevat markettien perustamiseksi luvan osavaltiohallituksilta. Keskeisin muutos viime marraskuun päätökseen verrattuna koskee sekä markettityyppisessä että yhden tuotemerkin vähittäiskaupassa sovellettavaa 30 prosentin hankintavaatimusta intialaiselta pk-sektorilta. Tätä vaadetta lievennettiin nyt yhden tuotemerkin vähittäiskaupan osalta luonnehdinnalla ”preferably”...”where it is feasible”; varsinkin IKEAn on raportoitu viimeisen vuoden aikana ilmaisseen keskusteluissaan Intian hallinnon kanssa, että kyseisen 30 prosentin vaateen tiukka soveltaminen estää sen rantautumisen Intiaan.

Mitään yhtäkkistä FDI-rysäystä Intian noin USD 450 miljardin arvoiseen vähittäiskauppaan, josta tätä nykyä vajaat 10 prosenttia on järjestäytynyttä, on tuskin kuitenkaan odotettavissa - seuraavien parinkolmen vuoden aikana ehkä vajaat USD 20 miljardia. Kymmenkunta Intian 28 osavaltiosta on tähän mennessä toivottanut poliittisten kannanottojen tasolla ulkomaiset markettiketjut tervetulleiksi. Niiden ilmestymistä Intian vähittäiskauppamaisemaan hidastavat muun muassa maanhankintaan liittyvät vaikeudet.

Intialaisyrityksen kanssa tukkukaupassa jo toimivan Walmartin sekä IKEAn arvellaan olevan ensimmäisiä Intian markkinoilla vähittäiskauppaläsnäoloaan vahvistavia ulkomaisia toimijoita.

Intialaisten yritysjättien johto ja liike-elämän keskusjärjestöt ovat kiitelleet hallitusta rohkeista päätöksistä. Intian osakemarkkinat piristyivät, ja Intian rupia vahvistui. Voimakasta arvostelua on kuitenkin tullut heti paitsi opposition myös istuvan UPA II –hallituskoalition pienpuoluekumppaneiden riveistä – osaltaan populismin nimissä.

Oppositio uhkaa mielenosoituksin, hallitus lujana

Koalitiokumppaneiden uhkailusta huolimatta hallituksen taholta on vakuutettu sen pysyvän päätöksiensä takana. Intian keskuspankin (Reserve Bank of India, RBI) odotettiin täydentävän hallituksen uudistustoimia ilmoituksella ohjauskorkojen laskusta 17.9. RBI kuitenkin jätti ohjauskorot ennalleen – RBIn antolainauskorko pankeille on 8 prosenttia – inflaation liidellessä edelleen noin 7,5 prosentissa yli RBIn 5-6 prosentin tavoitetason.

RBI kuitenkin laski talletusvaatimustaan (cash-reserve ratio, CRR). Odotusarvo on nyt, että koronlasku olisi odotettavissa lokakuun lopussa. Oppositio uhkaa järjestää 20.9. maanlaajuisen protestin hallituksen nyt tekemien FDI päätösten sekä aiemmin toteutettujen dieselin hinnannoston ja kaasutukiaisten leikkausten vastustamiseksi.

Hallituksen FDI-päätökset ovat pääministeri Singhin vastaisku arvostelulla, jota hallitustaan ja myös henkilökohtaisesti häntä kohtaan on esitetty sekä Intiassa että kansainvälisesti Intian talouden uudistuslinjan pysähtymisestä. Kyseessä ei ole vähempää kuin talousihme-Intian imago globaaleilla markkinoilla ja Intian houkuttelevuus investointikohteena.

Päämääränä kaiken kaikkiaan on, että vuodesta 2011 lähtien selkeästi hidastunutta talouskasvua saataisiin taas vauhditettua; kuluvan budjettivuoden (1.4.2012 – 31.3.2013) 7,6, prosentin BKT-kasvutavoitteesta ollaan jäämässä jälkeen, kun ensimmäisen neljänneksen kasvuksi noteerattiin vain 5,5 prosenttia.

Vielä luonnosvaiheessa olevan vuosien 2012-2017 viisivuotissuunnitelman BKT-kasvutavoitetta on nyt tarkistettu 8,2 prosenttiin aiemmasta yhdeksästä prosentista. Pääministeri Singh korostaa alennetunkin tavoitteen vaativan jatkossakin rohkeita poliittisia päätöksiä, ja valtiovarainministeri Chidambaram on vihjannut uusia isoja päätöksiä olevan odotettavissa jo lähiviikkojen kuluessa. Muuten on vaarana talouskasvun hidastuminen pysyvämmin 5-6 prosentin tasolle. Uusi viisivuotissuunnitelma hyväksyttäneen lokakuun aikana.

Kuten intialaisen yritysrypäsjätti Bharti Enterprises’in toimitusjohtaja Sunil Bharti Mittal asian ilmaisi 14.9. päätösten jälkeen: ”Intia is on the move”. Talouden keskeiset haasteet ovat kuitenkin samat kuin ennenkin: infrastruktuurin kehittäminen, inflaation hillintä sekä valtiontalouden ja vaihtotaseen vajeiden pienentäminen. On toivottavaa, että lähestyttäessä vuonna 2014 säännönmukaisesti pidettäviä seuraavia liittovaltiotason parlamenttivaaleja hallitus rohkenee jatkaa uudelleen aloittamaansa uudistuslinjaa.

Infrastruktuuri- ja teknologiatarpeiden korostuminen Intian talouden uudistuslinjan uudessa nousussa alleviivaa liiketoimintamahdollisuuksia myös suomalaiselle osaamiselle.

kauppa