IMF: Meksikon reformit esimerkillisiä

IMF:n mukaan Meksiko on suoriutunut erinomaisesti kansainvälisentalouskriisin hoidosta. Maailman talousfoorumin (WEF) vuosittaisenraportin mukaan Meksiko on Brasilian ohella alueensa nousevistatalouksista potentiaalisin.

IMF:n pääjohtajan Christine Lagarden mukaan Meksiko on suoriutunut kansainvälisen rahoituskriisinhoidosta osaltaan erinomaisesti: ”vakaan makrotalouden hoito ja järkevä valuuttapolitiikka ovat olleetjärkevän kriisin hoidon perusteita”. Vakaa makrotalous perustuu Legarden mukaan ennen kaikkeaeläkkeiden, terveydenhuollon, koulutuksen ja kilpailulainsäädännön uudistuksiin. Näitä tehtyjä reformeja tulisi käyttää mallina rahoituskriisistä selviytymiseen myös muille maille.

Legarde kehoitti jatkamaan uudistusten tiellä ja nosti esille erityisesti parjatun energiasektorin. IMF:n johtaja antoi kommenttinsa vierailunsa yhteydessä lehdistötilaisuudessa Méxicossa, jossa paikalla oli myös Meksikon keskuspankin johtaja Agustin Carstens. Nämä kaksi kilpailivat aiemmin tänä vuonna Lagarden nyt hoitamasta IMF:n pääjohtajan tehtävästä.

Meksikon peso on alhaisemmalla tasolla kuin kertaakaan aiemmin sitten maaliskuun 2009. Vuodesta2008 lähtien Meksikon peso on devalvoitunut 25,5 prosenttia suhteessa Yhdysvaltain dollariin. Tällätendenssillä on suuria vaikutuksia esimerkiksi elintarvikkeiden hintaan sekä yritysten ja valtion velkaan.Meksikon valuutta on usean muun kehittyvän talouden tavoin joutunut kansainvälisen rahoituskriisinuhriksi.

Myös Brasilian real, Etelä-Afrikan rand, Turkin liira ja Etelä- Korean won ovat viimeistenkuukausien aikana menettäneet arvostaan 9-18 % suhteessa Yhdysvaltain dollariin. Kolmen viimeisenkuukauden aikana Meksikon keskuspankin valuuttavarannot ovat vähentyneet 462 miljoonaandollariin. Tämä selittyy osaltaan kuitenkin keskuspankin aktiivisesti harjoittamalla tukipolitiikalla, kutensuorilla valuuttaostoilla.

Meksiko ja Brasilia nousevat Latinalaisen Amerikan johtajiksi

Maailman talousfoorumin (WEF) vuosittaisen raportin mukaan Meksiko on Brasilian ohella alueensanousevista talouksista suurimman potentiaalin omaava. Erityisesti Meksiko nähdään diplomaattisenavoimana, jolla on vaikutusta kansainvälisen politiikan muovaajana, josta hyvänä osoituksena on G20-maiden vastikään alkanut puheenjohtajuus. Kyseisen raportin mukaan ”Yhdysvaltain vaikutus on yhäkiistatonta alueella, mutta Latinalaisen Amerikan maiden keskinäinen dialogi on kiihtynyt ja sen merkitys on korostunut viime vuosina”.

Tässä uudessa dialogissa Meksikolle ja Brasilialle on varattu johtajan rooli. Kun perinteiset talouden veturit Yhdysvallat, Eurooppa ja Japani joutuvat painimaan yhä enemmän omien ongelmiensa kanssa, kehittyvien talouksien on helpompi astua kansainvälisiksi vaikuttajiksi.

”Tämä suuri muutos voi muuttaa pysyvästi vallan tasapainoa kansainvälisillä areenoilla ja luodauusia mahdollisuuksia, mutta myös riskejä ja potentiaalisia konflikteja” kiteyttää Maailman talousfoorumin raportti.

Vienti vetää laajemmalle

Meksikon viennin kasvu on hidastunut tänä vuonna edellisvuoteen verrattuna (vertailuajankohtanatammi-lokakuu). Uutiset eivät kuitenkaan ole yksiselitteisesti huonoja. Meksiko on onnistunut hiemanmonipuolistamaan vientipohjaansa ja tekeekin nyt kauppaa suuremmalla rintamalla kuin koskaan aiemmin.

Valopilkkuja ovat erityisesti Aasia ja Eurooppa. Kaupan kasvu on pysynyt Aasian osalta lähessamalla 40 prosentin tasolla kuin viime vuonnakin. Eurooppaan suuntautuva vienti puolestaan onkasvanut noin 10 prosenttia. Amerikkojen suunnalla on kuitenkin ollut tahmeampaa, varsinkin Etelä-Amerikan kanssa, jonne suuntatuvan viennin kasvu lähes puolittui tämän vuoden ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana. On myös muistettava, että Meksiko on edelleen erittäin riippuvainen Yhdysvaltain taloudesta, jonne noin 80 prosenttia sen viennistä suuntautuu.

Yhdysvaltojen vienti vetääkin kokonaislukuja alaspäin, koska sinne suuntautunut vienti on kasvanut vain 16 prosenttia verrattuna viimevuoden lähes 30 prosentin kasvuun. Luvut perustuvat Meksikon keskuspankin antamiin tietoihin.

Meksikon maataloustuotteiden vienti EU:n alueelle on kasvanut tänä vuonna noin 30 prosenttia verrattuna edellisvuoteen. Ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana Meksiko on vienyt lähes miljardin dollarin arvosta. Tärkeimmät vientituotteet ovat liha, hedelmät, kaakao, kahvi, olut, sekä merenelävät.

Julkishallintoministeriön edustaja Salvadoe Vegas Casillas esitteli joulukuun alussa uuden edistysaskeleen Meksikon liittovaltion palveluiden digitalisoinnissa. Kyse on yhden luukun periaatteen luomisesta vientisektorilla (Ventanilla Única de Exportación). Kunnianhimoisessa hankkeessa useita valtion toimintoja yhdistetään siten, että vientiin tähtääville yrityksille tarjotaan yksi taho konsultointia ja lupien hakemista varten. Entisten 47 ”luukun” sijasta tarkoituksena on tulevaisuudessa pärjätä vain yhdellä virtuaalisella ”luukulla”. Kyseessä on toivottu uudistus, jonka uskotaan helpottavan Meksikolaisten yritysten kansainvälistymistä ja erityisesti sitä hidastanutta byrokratiaa.

Liuskekaasusta kaavaillaan uutta ja uljasta energiaa

Maan energiaministeriJordy Herreran mukaan maan tulee ottaa kaikki hyöty viime vuosina nopeasti kehittyneistä tekniikoistaliuskekaasun hyödyntämiseksi. Meksikolla on arviolta jopa maailman neljänneksi suurimmatliuskekaasuvarannot.

Tämän reservin täysimittainen kaupallistaminen ”vaikuttaisi kaasumarkkinoihinmaailmanlaajuisesti”. Liuskekaasua on jo ryhdytty ottamaan talteen Coahuilan osavaltiossa ja teollisuudenalan ympärille toivotaan 1,5 miljoonaa uutta työpaikkaa seuraavan 15 vuoden aikana.

Sijoitukset sektorille ovat jo arviolta 7-10 miljardia dollaria. Vaikka huomattavia liuskekaasuesiintymiä on viime vuoden aikana löydetty useasta muustakin maasta, Meksikon energiaministeriön edustajat luottavat maailman väestökasvun ja kehitysmaiden talouskasvun pitävän energian kysynnän huipussaan jatkossa.

Kovaa peliä konsolipelialalla

Meksikossa ostetut videopelit edustavat 70 prosenttia koko Latinalaisen Amerikan markkinoista.”Meksikolaiset käyttävät 55-225 euroa vuodessa videopeleihin. Kolme neljäsosaa pelien kuluttajistaostaa uuden pelin joka kolmas kuukausi” selventää Ricardo Gómez Quiñones Kaxan Media Groupista.

Meksikon Kauppaministeriön rahoittaman Industria Mexicana de Videojuegos- järjestön mukaansektorin liikevaihto on Meksikossa vuodessa noin 1,4 miljardia dollaria, josta konsolipelien osuus on400 miljoonaa. Ylivoimaisesti suosituin genre Meksikossa ovat urheilupelit. Näitten jälkeen kysytyimpiäovat toimintapelit ja suosittuihin elokuviin sekä televisiosarjoihin perustuvat tuotteet.

Kysytyimpiähaastateltavia Videogames, hecho en México- messuilla olivat Taco Master -pelin kehittelijät. Kyseinenpeli on ollut suuri hitti Applen tiukasti kilpailluilla mobiilipelimarkkinoilla. ”Joka päivä julkaistaan yli500 uutta applikaatiota iTunesissa. Ilman vahvaa ja hyvin tunnistettavaa tuotetta tässä tungoksessa eiole kovin hyviä mahdollisuuksia”, muistutti Kaxan Media Groupin edustaja.