Hongkongin talous mielenosoitusten ja kauppasodan varjossa

Maailmantalouden taantuman, kauppasodan ja mielenosoitusten varjossa Hongkongin talous on painunut lamaan ja sen ennustetaan taantuvan -0,5% tänä vuonna. Mielenosoitukset ovat vaikuttaneet eniten matkailijoista suorasti tai epäsuorasti riippuvaisiin yrityksiin hotelli-, ravintola- ja vähittäismyynti sektoreilla. PK-yrityksen ovat vaikeukissa ja lomautukset ja irtisanomiset ovat alkaneet. Hongkong, maailman kolmanneksi merkittävin rahoituskeskus , on edelleen merkittävä Kiinan kehitykselle, erityisesti sen yritysten rahoitukselle. Ulkomaisista sijoituksista Kiinaan 54% sijoituksista kanavoidaan Hongkongin kautta. Kiina ryhtyi elokuussa painostamaan hongkongilaisia suurliikemiehiä ja yrityksiä osoittamaan sille lojaalisuuttaan. Ulkomaalaiset yritykset ovat olleet hongkongilaisia yrityksiä vähemmän manner-Kiinan painostustoimien kohteena, mutta ne eivät ole immuuneja. Hongkongin mielenosoittajat ovat myös olleet aloitteellisia yritysten painostamisessa. He ovat kehottaneet boikotomaan kiinalaisia ja kiinalaismieilisiksi katsottuja yrityksiä sekä vandalisoineet näiden toimipisteitä ja liikkeitä. Ulkomaisten yritysten asenne Hongkongissa on edelleen odottava, mutta sijoittajat hajauttavat sijoituksiaan.

Hongkongin mielenosoitukset Kiinan ja Yhdysvaltain välisen kauppasodan ohella ovat heikentäneet Hongkongin talousnäkymiä. Hongkongin aiemmin maltillisesti kasvanut talous (3% v. 2018) alkoi viime vuoden lopulla supistua, koska alue on Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppasodan keskiössä. Hongkong toimii oman WTO-jäsenyytensä vuoksi mm. Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen kaupan kauttakulkupisteenä ja rahoituskanavana. Kauppasodan vaikutus on tuntunut erityisesti korkean teknologian alalla. Heinäkuusta lähtien Hongkongin alueen (PMI) talousnäkymät ovat mielenosoitusten vuoksi romahtaneet. Hongkongin talous on kolmannella vuosineljänneksellä painunut lamaan ensimmäisen kerran sitten vuoden 2008-09. Alueen talouden ennustetaan taantuvan -0,5% kuluvana vuonna. 

 

Mielenosoitukset ovat vaikuttaneet eniten matkailijoista riippuvaan talouteen

Mielenosoitukset ovat vaikuttaneet erityisesti turismiin ja siitä suoraan tai välillisesti riippuvaiseen liike-elämään. Viime vuonna Hongkongissa vieraili 65 miljoonaa henkilöä, joista 78% manner-Kiinasta. Heinäkuussa matkailijoiden määrä laski 5% ja elokuussa 42% edellisvuodesta. Varsinkin mannerkiinalaiset turistit ovat jättäneet saapumatta Hongkongiin ja valinneet kohteekseen sen sijaan esim. Macaon tai muita Aasian maita. Tämä näkyi selvimmin Kiinan kansallispäivän ympärille ajoittuvan ns. kultaisen viikon aikana, jolloin mannerkiinalaisten turistiryhmien määrä laski 86 %:lla ja matkailijoiden yleensä 50%:lla edelliseen vuoteen verrattuna. Turistien lisäksi liikematkailijoiden sekä konferenssi- ja messuvieraiden määrät ovat laskeneet jonkin verran. EU-maiden yritysten mielestä Hongkongissa järjestettäville Aasia-messuille osallistuminen on vielä ollut hyödyllinen investointi ja delegaatiomatkat jatkuvat pääasiassa edelleen.

 

Hotellit ja ravintolat joutuivat tarjoamaan huomattavia alennuksia hongkongilaisille saadakseen edes jotenkin korvattua puuttuvat tulot, mutta hotellien täyttöasteet ovat silti laskeneet 10-65%:in tasolle (edullisimmissa hotelleissa enemmän kuin liikematkailijoiden suosimissa kalliimmissa hotelleissa). Vähittäiskaupan myynti on laskenut matkailijoiden laskun vuoksi 23%, mm. suomalaisen ruuan ja alkoholijuomien kysyntä.  Viime viikoista lähtien suuria tulevia, erityisesti ulkona tapahtuvia urheilu- ja kulttuuritapahtumia on alettu siirtää tai perua. Osa aiotaan edelleen järjestää.

 

Vierailijoiden määrään on vaikuttanut mielenosoituksista aiheutunut turvattomuuden tunne ja erityisesti Hongkongin lentokentän kahdeksi puolikkaaksi päiväksi elokuussa pysäyttäneet mielenosoitukset. Pienet ja keskisuuret yritykset, jotka ovat joko suoraan tai välillisesti riippuvaisia matkailijoista ovat pulassa. Tässä joukossa on mukana myös EU-kansalaisten omistamia yrityksiä. Eniten EU-maiden yrityksistä mielenosoituksien vaikutukset ovat näkyneet luksustuotteiden myynnissä, joka on laskenut yli 50%, mutta myynti on siirtynyt muualle Aasiaan, Kiinaan ja Koreaan.

 

Hongkong on pitkään kärsinyt työvoimapulasta (Työttömyys 1,9% vuonna 2018). Nyt erityisesti matkailijoista riippuvaisilla aloilla lomautukset ja irtisanomiset ovat alkaneet ja konkursseiltakaan ei ole vältytty. Työttömyysprosentti onkin noussut 2,4%: iin ja monet ovat vajaa työllistettyjä. Esimerkiksi taksikuljettajien tulot ovat pudonneet 40-50%.

 

Hongkongin hallinto on päättänyt erilaisista tukipaketeista tilanteesta kärsiville yrityksille, mutta nämä ovat olleet kovin vaatimattomia. Lisää elvytystoimia tarvitaan, jos Hongkong aikoo välttää talouden taantuman. Hongkongin hallinto on vauras ja velaton, joten se pystyy halutessaan tekemään enemmän

 

Hongkong on Kiinalle tärkeä

Hongkongin talouden osuus on vain 3% koko Kiinan BKT:stä, Hongkong, maailman kolmanneksi merkittävin rahoituskeskus New Yorkin ja Lontoon jälkeen, on edelleen merkittävä Kiinan kehitykselle. Pääsyy tähän on manner-Kiinan rajoitukset pääomien liikkuvuudelle, mutta myös Hongkongin oikeusvaltio ja vapaudet, matalaverotus ja yksinkertainen verojärjestelmä sekä tehokas hallinto. Tämä asema ei tule lähiaikoina siirtymään Shanghaihin tai Shenzeniin. Ulkomaisista sijoituksista Kiinaan 54% sijoituksista kanavoidaan Hongkongin kautta ja Kiinan ulkomaisista sijoituksista 58% kanavoidaan Hongkongin kautta. Yli puolet kiinalaisyrityksistä listautuvat Hongkongin pörssiin etsiessään sijoittajia (IPO) ja myös suuri osa mannerkiinalaisten yritysten osakevelkakirjoista tulee myyntiin Hongkongissa. Hongkongilaiset yritykset onkin merkittävin investoija Kiinaan. Hongkongin rahoitussektori on toisaalta yhä enenevässä määrin kiinalainen, 35% kiinalaisomistuksessa.

 

Hongkongin tilanteen vakauttamiseksi Kiina ryhtyi elokuussa painostamaan hongkongilaisia suurliikemiehiä ja yrityksiä osoittamaan sille lojaalisuuttaan. Hongkongin taloudellisen menestyksen salaisuus on nimittäin ollut yhteisymmärrys paikallishallinnon, Kiinan ja suurliikemiesten välillä. Painostuksen ensimmäisiä merkittäviä uhreja oli hongkongilaislentoyhtiö Cathay Pacific. Kiina ilmoitti 9.8, ettei se tulisi sallimaan yhtiön mielenosoittajia tukevien tai mielenosoituksiin osallistuneiden miehistönjäsenien lentämistä sen ilmatilassa. Tämän jälkeen yhtiön johto on vaihtunut ja yhtiö on irtisanonut 36 miehistönjäsentä. Hongkongilaisen Swire Groupin 45%:isti omistaman yhtiön liiketoiminta on pääasiallisesti manner-Kiinassa ja toiseksi suurin omistaja on Air China 30%. Irtisanomiset ovat saaneet mielenosoittajia tukevat hongkongilaiset boikotoimaan yhtiön lentoja, mikä yleisen matkailijamäärän lasku lisäksi on merkittävästi heikentänyt yhtiön pörssikurssia. Huhutaan, että pian Air China ostaa Cathayn edullisesti. Cathayn tapaus sai monet merkittävät yritykset (Hongkongin suurin työnantaja Jardine’s, neljä Hongkongin suurinta pankkia) ja suurliikemiehet julkaisemaan lehdissä ilmoituksia, joissa nämä ovat tuominneet väkivallan ja peräänkuuluttaneet dialogia. Osa on myös ilmaissut tukensa ”yksi maa, kaksi järjestelmää” – systeemille ja Hongkongin hallinnon yrityksille palauttaa yhteiskuntarauha. Cathay Pacific lisäksi HKSBC ja Hongkongin keskuskauppakamarin johto on vaihdettu. Kiina on myös painostanut hongkongilaisia rakennus- ja kiinteistöalan yrityksiä vapauttamaan maata asuntorakennukseen.

 

Toisaalta mielenosoittajat ovat myös olleet aloitteellisia painostamaan yrityksiä. Peking-mielisten perijättärien ja liikenaisten Pansy Ho ja Annie Wu esitettyä Peking-mielisen naisjärjestön nimissä tilannekatsauksen Hongkongin tilanteesta YK:n ihmisoikeusneuvoston kansalaisjärjestökuulemisessa Genevessä, mielenosoittajat ovat kehottaneet hongkongilaisia boikotoimaan Wun perheen omistamia tai lisenssioikeuden omistamia yrityksiä, mm. Starbuck’s kahvilaketju Hongkongissa. Yhä useammat kiinalaisten ja Peking-mielisiksi tiedettyjen yritykset ovat joutuneet boikottilistalle. Niiden toimistoja ja liikkeitä kohtaan on kohdistettu yhä enenevässä määrin vandalismia, erityisesti 4.-7.10.2019, jolloin lukuisien tällaisten yritysten ja liikkeiden ikkunoita rikottu ja liikkeitä yritetty polttaa ja tuhota. Lukuisat ostoskeskukset ja liikkeet pitivätkin ovensa kiinni ao. pitkänä viikonloppuna.

 

Ulkomaalaiset yritykset ovat olleet hongkongilaisia yrityksiä vähemmän manner-Kiinan painostustoimien kohteena, mutta nekään eivät ole olleet niille immuuneja. Suuret kansainväliset konsulttiyritykset (KPMG, Deloitte, Ensrt&Young, PwC) ja pankit ovat julkisesti näyttävillä lehti-ilmoituksilla tuominneet väkivallan. Finnair joutui myös tulilinjalle, kun sen vuokratyövoima oli ilmaissut tukea mielenosoittajille.

 

Hongkongin talouden pohja on vahva, riskienhallinnan huomioiminen on tärkeää

Hongkongin pörssi-indeksi HangSeng menestyi vuoden kolmannella neljänneksellä heikoiten kehittyneiden markkinoiden indekseistä. Oli 6,2% alemmalla tasolla syyskuussa, kun hongkongilaisosakkeiden hinta laski 30% kolmannella vuosineljänneksellä edelliseen vuoteen verrattuna, erityisesti Cathay Pacific ja Sun Hung Kai –yhtiön osakkeiden arvon laskiessa. Osakkeiden arvo voi laskea vielä enemmän, jos kiinalaiset sijoittajat kokevat Hongkongin liian riskialttiina. Kiinan presidentti Xi on kuitenkin kehottanut kiinalaisia tukemaan Hongkongin taloutta investoimalla sinne. Vai onko kyseessä taloudellisen vaikutusvallan ostaminen Hongkongista nyt kun osakkeiden hinta on alhaalla?

 

Economist Corporate Networkin johtajan Robert Knoeppin mukaan pääoma ei ole suurissa määrin pakenemassa Hongkongista. Ulkomaisten yritysten asenne on edelleen odottava, mutta sijoittajat hajauttavat sijoituksiaan. Goldman Sachsin analyysin mukaan elokuussa Hongkongista siirtyi elokuussa 4 mrd USD Singaporeen ja virran arvioidaan jatkuvan. Knoeppin arvion mukaan Hongkongin taloudellinen tilanne tulee kuluvan vuoden aikana edelleen heikkenemää.

 

Luottoluokittajista Fitch laski 5.9 Hongkongin luottoluokitusta AA+ -luokasta AA –luokkaan mielenosoitusten aiheuttaman epävakauden ja yksi maa, kaksi järjestelmä – järjestelyn rapautumisen vuoksi. Moody’s taas säilytti Hongkongin Aa2 luokituksen, mutta muutti arvionsa Hongkongin näkymistä vakaasta negatiiviseksi, Fraser Institute of Economic Research listasi Hongkongin edelleen maailman vapaimmaksi taloudeksi Economic Freedom of the World 2019 –raportissaan (12.9.2019), mutta varoitti, että tämä asema oli vaarassa.

 

Hongkongin talous on vahva, joten se pystyy toipumaan melko nopeasti, mikäli tilanne stabiloituu. Hongkongin oikeusvaltion tila on kuitenkin kansainvälisille yrityksille yksi pääkriteereistä sijoituspäätöksissä, joten tämän säilyminen on kriittistä.

 

Poliittisen kriisin ratkaisu edellyttänee jonkinlaista tiekarttaa kohti poliittisjärjestelmän uudistamista sekä kaupungin eriarvoisuuden tasaamista. Myös turvallisuustilanteen on parannuttava.

 

EU ja Hongkong käyvät vuosittaisen dialogin (Structured dialogue) 28.11.2019 Hongkongissa. Dialogin pääpaino on taloudessa.

 

Teksti:

Johanna Karanko, pääkonsuli, Hong Kong

Saija Isoviita, harjoittelija, Hong Kong