Hongkongin liiketoimintaympäristö syksyllä 2021

Hongkongin liiketoimintaympäristö syksyllä 2021

Hongkongin talous elpyy levottomuuksien, Kiinan ja Yhdysvaltojen välisen kauppasodan sekä koronan aiheuttamasta taantumasta. Tiukka karanteenipolitiikka estää kuitenkin edelleen matkailualan toipumisen ja aiheuttaa epävarmuutta kansainvälisen liike-elämän keskuudessa. Koronatoimet ovat nousseet yritysten suurimmaksi huolenaiheeksi, ja tyytymättömyys nykytilaan kasvaa muun maailman avautuessa. Hongkong on maailman kilpailukykyisimpiä ja toimivimpia liiketoimintaympäristöjä. Sen etuja ovat yksinkertainen sääntely-ympäristö, matala veroaste, toimivat instituutiot, englanninkielisyys sekä läheisyys ja yhteydet Manner-Kiinaan. Yrityksiä kuitenkin huolettaa, että pidemmällä aikavälillä koronapolitiikka ja poliittinen kehitys heikentävät Hongkongin asemaa kansainvälisenä talouskeskuksena. Kiinan ja Hongkongin suunnitelmissa Hongkongin kansainvälistä, palveluvetoista taloutta halutaan vahvistaa tiivimmässä yhteistyössä mantereen kanssa. Ulkomaisille yrityksille yhteistyön tiivistäminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia, sillä Manner-Kiinan markkinoille pääsy Hongkongista käsin voi edelleen helpottua.

Kaavio Hongkongissa toimivien ulkomaisten yritysten suunnitelmista seuraavien kolmen vuoden aikana. Vuonna 2020 15 % yrityksistä suunnitteli laajentamista, 56 % toiminnan jatkamista entisellään, 4 % toiminnan vähentämistä tai vetäytymistä, 21 % oli epävarmoja ja 5 % ei halunnut kommentoida.
Yritysten laajentamishalukkuus väheni ja epävarmuus kasvoi vuonna 2020, mutta se ei vaikuttanut juurikaan yritysten haluun vetäytyä pois Hongkongista. (Lähde: Hongkongin tilastovirasto.)

Hongkongin taloustilanne kohentuu

Vuoden 2021 aikana Hongkongin talous on alkanut elpyä. Tätä ennen Hongkongin talous supistui puolentoista vuoden ajan kesästä 2019 alkaen levottomuuksien sekä Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasodan seurauksena. Vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla BKT kasvoi 7,8 % vuodentakaiseen verrattuna, ja myös kausitasoitettu työttömyys vähentyi 4,7 %:iin kesä-elokuussa. Hongkongin tilastovirasto ennusti elokuussa talouden kasvavan 5,5–6,5 % vuoden 2021 aikana.

Maailmanmarkkinoiden ja Kiinan kasvanut kysyntä on avittanut Hongkongin talouden elpymistä. Vuonna 2020 Hongkong oli maailman kolmanneksi suurin ulkomaisten suorien sijoitusten kohde ja kuudenneksi eniten ulkomaankauppaa käyvä talous. Nyt tavarakaupan vienti ja tuonti ovat jo korkeammalla tasolla kuin ennen taantumaa. Hongkongin pörssissä vuosi on ollut ennätysvilkas, joskin syksyn edetessä huolet Kiinan talouden kehityksestä ovat pitäneet markkinat varuillaan.

Koronarajoitukset hidastavat talouden elpymistä. Hongkongissa koronatilanne on säilynyt hyvänä, mutta tiukat maahantulorajoitukset ovat pysäyttäneet matkailun sekä Manner-Kiinasta että muualta maailmasta. Alkuvuonna 2021 Hongkongiin saapui vain promille alkuvuoden 2019 matkailijoiden määrästä, mikä on vaikeuttanut palveluviennin ja yksityisen kulutuksen elpymistä. Elokuussa 2021 yksityinen kulutus kasvoi kuitenkin jo 12 % edelliseen vuoteen verrattuna, mikä alueen hallinnon mukaan oli pääasiassa laajan kuluttajille jaettujen tukisetelien ansiota.

Hongkong on mainio paikka yritystoiminnalle, poliittiset jännitteet huolettavat, mutta suurin tyytymättömyyden aiheuttaja ovat tiukat koronarajoitukset

Hongkongissa toimivien ulkomaisten yritysten tuntoja ja näkymiä on selvitetty useissa eri kyselyissä. Tuorein näistä on Team Swedenin jäsenkysely, joka toteutettiin huhtikuussa 2021. AmChamin jäsenkysely puolestaan toteutettiin vuodenvaihteessa 2020–2021 ja Hongkongin tilastoviraston kaikille ulkomaisten yritysten tytäryhtiöille suunnattu kysely kesällä 2020. Suomalaisyritysten näkemykset perustuvat yritysten edustajien kanssa käytyihin keskusteluihin. Suomalaisten Kiinassa toimivien kauppakamarien yrityskysely marraskuussa 2020 koski koko Kiinaa, joten näkymiä Hongkongin osalta ei siitä pysty erottamaan.

Kyselyjen perusteella yritykset pitävät Hongkongia edelleen erinomaisena liiketoimintapaikkana. Hongkongin vetovoimatekijä on yrityksille sopiva sääntely-ympäristö: yksinkertainen verojärjestelmä, alhainen veroaste (alue on luvannut korjata verojärjestelmäänsä jouduttua EU:n ns. harmaalle listalle), vapaa tiedonvälitys, alhainen korruptio sekä riippumaton oikeuslaitos ovat kaikki Hongkongin vahvuuksia. Hongkong on ollut vuosikymmeniä kärkikolmikossa kansainvälisissä vertailuissa, joissa on selvitetty taloudellista vapautta ja liiketoiminnan helppoutta. Hongkong on vielä 2021 Fraser Instituten taloudellisen vapauden indeksin kärjessä, mutta sen sijoituksen ennustetaan laskevan tulevina vuosina. Aasiassa Hongkong säilynee kuitenkin edelleen harvojen pääasiassa taloudellisesti vapaiden maiden joukossa myös lähitulevaisuudessa. Vaikka lehdistönvapaus Hongkongissa on laskussa, lehdistö on edelleen vapaampi kuin monissa muissa osissa Aasiaa, esimerkiksi Singaporessa (2021 World Press Freedom Indexissä Hongkong sijalla 80, Singapore sijalla 160). Myös muilla demokratiaa ja vapauksia mittaavilla indikaattoreilla näyttää siltä, että entinen Aasian vapauden saareke on ”aasialaistunut”.

Hongkongin vetovoimaisuutta lisäävät sen läheisyys Manner-Kiinaan, maantieteellinen sijainti ja toimiva infrastruktuuri. 72 % Hongkongissa sijaitsevista ulkomaisten yhtiöiden alueellisista pääkonttoreista ja aluetoimistoista operoi myös Manner-Kiinassa. Vähäisemmissä määrin Hongkongin-toimistoilla on maavastuita myös muista lähialueen talouksista (Singapore, Taiwan, Etelä-Korea). Kiitosta saavat myös englanninkielinen toimintaympäristö sekä osaava työvoima. Yrityskyselyjen perusteella Hongkongin nykyisen liiketoimintaympäristön houkuttelevuutta nakertaa lähinnä asuin- ja liikehuoneistojen kallis hintataso.

Hongkongissa toimivilla suomalaisyrityksillä on pääosin optimistinen kuva lähitulevaisuuden liiketoimintanäkymistä ja Kiinan-markkinoiden kehityksestä. Joillakin toimialoilla tosin raaka-aineiden hinnat ovat kasvaneet, minkä lisäksi häiriöt globaaleissa toimitusketjuissa ja Kiinan sähkömarkkinoilla vaikeuttavat toimintaa. Suomalaisyrityksillä suurin huoli vaikuttaa kuitenkin olevan Hongkongin koronapolitiikka, ja erityisesti epävarmuus ja epäselvyys siitä, milloin rajoituksista ja karanteeneista luovutaan.

Hongkongin koronapolitiikka on myös kansainvälisen liike-elämän suurin tyytymättömyyden aiheuttaja. Hongkong pitää kiinni 7–21 päivän keskitetystä hotellikaranteenista maahan saapuville (Suomesta 14 päivää). Rajoituksia on usein tiukennettu ja lievennyksiä peruttu lyhyellä varoitusajalla. Liike-elämän mukaan rajoituksista viestiminen ja niiden lääketieteelliset perusteet ovat hataralla pohjalla, eikä hallinto ole tarjonnut helpotusta yritysmaailman ahdinkoon. Tilanteen pitkittyessä ja muun maailman avautuessa yritysmaailman tyytymättömyys nykytilaan kasvaa. EuroCham julkaisi 20.8.2021 avoimen kirjeen, jossa se toivoi hallinnon parantavan rokotekattavuutta, laativan toimivan exit-suunnitelman ja lieventävän karanteeneja. Samaa vaatii myös vaikutusvaltainen finanssialan etujärjestö ASIFMA, joka avoimessa kirjeessään 25.10.2021 kertoo, että finanssialan yrityksillä on vaikea houkutella osaajia Hongkongiin koronapolitiikan vuoksi. Järjestön mukaan 48 % finanssiyrityksistä suunnittelee työntekijöiden tai toimintojen siirtämistä pois Hongkongista tästä syystä. Järjestö pelkää, että nykyisen tukahdutusstrategian jatkaminen vaarantaa Hongkongin aseman kansainvälisenä rahoituskeskuksena. Finanssisektori on Hongkongin talouden tärkein sektori (23 % BKT:sta). Hongkongin hallinto ei ole vielä reagoinut julkisuudessa tähän kannanottoon lupaamalla parannusta nykytilanteeseen.

Yritysten huoli Hongkongin poliittisesta tilanteesta on vähentynyt lyhyellä aikavälillä. Esimerkiksi Ruotsin kyselyssä keväällä 2020 enemmistö yrityksistä arveli kansallisen turvallisuuslain huonontavan liiketoimintailmapiiriä, ja poliittinen kehitys oli yritysten suurin huolenaihe. Vuonna 2021 liiketoimintailmapiiri arvioitiin kuitenkin jo selvästi paremmaksi kuin vuotta aiemmin, ja poliittista kehitystä suurempina haasteina pidettiin koronapolitiikkaa ja korkeita kiinteistökuluja. Amerikkalaisyritysten suurimmaksi huoleksi puolestaan nousi jännitteinen Kiina-Yhdysvallat-suhde, jonka vaikutukset liiketoimintaan ovat suoraviivaisempia esimerkiksi pakotteiden vuoksi. Suuremmat pelot liittyvät pitkän aikavälin kehitykseen. Kyselyissä toistuu yritysten pelko siitä, että Hongkongin poliittis-taloudellinen järjestelmä muuttuu pysyvästi ja se menettää yksi maa, kaksi järjestelmää -periaatteen takaaman erityisasemansa. Tämän pelätään johtavan siihen, että oikeuslaitoksen ja etenkin välimiesoikeuden riippumattomuus vaarantuu ja muut yritykset ja osaajat vetäytyvät pois Hongkongista ilmapiirin vuoksi. Hongkongin hallinto pyrkii hälventämään yritysten huolia ulostuloillaan ja julkaisemalla raportin liiketoimintaympäristöstä.

Hongkongin markkinoiden vetovoima säilyy ja Kiinan-kytkös vahvistuu  

Tilastojen valossa kansainväliset yritykset eivät ole sulkemassa toimistojaan Hongkongista. Ulkomaisten (pl. Manner-Kiina) yritysten nettomäärä väheni jonkin verran vuonna 2020 (-202 kpl, -2,8 %), mikä selittyy ainakin osin koronapandemiasta tai muista syistä johtuvilla liiketoiminnallisilla ratkaisuilla. Mannerkiinalaisten yritysten tytäryhtiöiden määrä puolestaan jatkoi kasvuaan vuonna 2020 (+187 kpl, 10,4 %).

Kesällä 2020 Hongkongin tilastoviraston kyselyssä 4 % ulkomaisista yrityksistä suunnitteli vähintään osittaista vetäytymistä pois Hongkongista seuraavan kolmen vuoden kuluessa, mikä oli prosenttiyksikön enemmän kuin edeltävänä vuonna (ks. kuva 1). Ruotsalaisyrityksistä 15 % suunnitteli investointien jonkinasteista vähentämistä vuonna 2021, kun vuotta aiemmin osuus oli 39 %. Sen sijaan yksikään ruotsalaisyritys ei harkinnut poistumista Hongkongista. Kyselyjen vastauksissa korostuu sen sijaan wait and see -asenne: yritykset jatkavat toimintaa siinä missä ennenkin ja seuraavat, mitä muut tekevät. Suurin osa yrityksistä toimii myös Manner-Kiinan markkinoilla, joten kokonaan pois Hongkongista tai Kiinasta tuskin tullaan lähtemään. Poismuutto on kuitenkin lisääntynyt lyhyellä aikavälillä.

Yhteydet ja läheisyys Manner-Kiinaan on ollut tärkeä tekijä siinä, että Hongkongista on kehittynyt palveluvaltainen korkean tulotason yhteiskunta. Tulevaisuudessa Kiinan-kytkös vahvistuu, sillä Greater Bay Area -suunnitelman mukaisesti Hongkongin ja Manner-Kiinan välinen yhteistyö syvenee entisestään. Toisaalta toinen tekijä Hongkongin menestyksen takana on ollut alueen vapaudet, erityisesti liike-elämän vapaus, suhteessa Manner-Kiinaan. Kiinalla on intressi säilyttää Hongkong taloudellisesti vapaana myös jatkossa, koska myös emämaan taloudellinen kehitys on sidoksissa Hongkongin ja Greater Bay -alueen kehittymiseen. Kiinan suunnitelmissa Hongkong on tärkeä erityisesti sen kansainvälisyyden sekä palveluintensiivisen talouden vuoksi, ja näitä vahvuuksia halutaan hyödyntää myös Hongkongin tulevassa kehittämisessä. Ulkomaisille yrityksille integraatiokehitys luo uusia mahdollisuuksia, koska se voi helpottaa pääsyä Manner-Kiinan markkinoille.

Julia Lintunen, harjoittelija, Suomen pääkonsulaatti, Hongkong