Hongkongin kestävän kaupunkikehityksen aloitteet tarjoavat markkinamahdollisuuksia suomalaisyrityksille

Hongkong pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä panostamalla kestävään energiaan, ympäristöystävälliseen liikenteeseen ja jätehuollon kehittämiseen (90% kasvihuonekaasupäästöistä). Alueen hallinto tulee päivittämään ilmastostrategiansa kesään 2021 mennessä. Tämän lisäksi alueen hallinto on julkaissut tai tulee julkaisemaan erilliset strategiat jätehuollosta, sähköautoista ja ilmansaasteista. Strategia ilmansaasteiden vähentämiseen tähtäävistä toimista valmistuu kesällä 2021. Lisäksi joulukuussa 2020 päivitettyyn älykkään kaupunkikehityksen strategiaan sisältyy aloitteita tehdä Hongkongista ympäristöystävällisempi ja resurssitehokkaampi hyödyntäen innovaatioita ja teknologiaa. Strategioiden sisältämät aloitteet tarjoavat markkinamahdollisuuksia suomalaisille innovatiivisille ja kestäville ratkaisulle. Hongkongin hallinto on ilmaissut olevansa kiinnostunut eurooppalaisia ratkaisuista ja ympäristöministeri on ilmaissut kiinnostuksensa suomalaisiin kestäviin ratkaisuihin.

Kuva Hongkongin pilvenpiirtäjistä

Hongkongin linjauksia matkalla kohti hiilineutraalisuutta 2050 mennessä

Hongkong pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä panostamalla kestävään energiaan, ympäristöystävälliseen liikenteeseen ja jätehuollon kehittämiseen. Näiltä sektoreilta on peräisin 90% alueen kasvihuonekaasupäästöistä. Alueen hallinto tulee päivittämään ilmastostrategiansa (Climate Blueprint) kesällä 2021. Tämän lisäksi alueen hallinto on julkaissut tai tulee julkaisemaan erilliset strategiat jätehuollosta, sähköautoista ja ilmansaasteista. Helmikuussa 2021 valmistui jätestrategia (Waste Blueprint for Hong Kong 2035 https://www.enb.gov.hk/sites/default/files/pdf/waste_blueprint_2035_eng.pdf(Linkki toiselle web-sivustolle.)) ja maaliskuussa 2021 tiekartta sähköajoneuvoihin siirtymisestä (Road map for the popularisation of electric vehicles https://www.enb.gov.hk/sites/default/files/pdf/EV_roadmap_eng.pdf(Linkki toiselle web-sivustolle.)). Strategia ilmansaasteiden vähentämiseen tähtäävistä toimista valmistuu kesällä 2021. Lisäksi joulukuussa 2020 päivitettyyn älykkään kaupunkikehityksen strategiaan (Hong Kong Smart City Blueprint 2.0 https://www.smartcity.gov.hk/(Linkki toiselle web-sivustolle.))  sisältyy aloitteita tehdä Hongkongista ympäristöystävällisempi ja resurssitehokkaampi hyödyntäen innovaatioita ja teknologiaa. (ks. erilliset raportit.)

Energiapolitiikka

Hongkongin hiilidioksidipäästöistä 70% on peräisin sähköntuotannosta ja 19% liikenteestä. Hongkongin päästöt ovat laskeneet 10% vuoden 2014 huippuluvuista, kun hiilen käyttöä energialähteenä on korvattu maakaasulla. Hongkong tuottaa vain 1 % sähköstä uusiutuvalla energialla. 45% sähköstä tuotetaan hiilellä, 29% maakaasulla ja 25% on Kiinasta tuotavaa ydinsähköä. Hongkong jatkaa hiilen korvaamista maakaasulla ja ei-fossiilisilla polttoaineilla Hongkongin voimaloiden tullessa käyttöikänsä päähän seuraavan vuosikymmen aikana. Uusituvia energian lähteitä ei kaupungissa juuri ole johtuen maantieteestä ja ilmastosta. Niiden osuutta (tuuli, aurinko, jätteenpoltto) on tarkoitus lisätä 3-4% vuoteen 2030 mennessä.  KPMG uskoo, että siirtyminen uusiutuviin energialähteisiin tulee Hongkongissa olemaan nopeampaa kuin hallinnon konservatiivinen tavoite yritysten toimeenpannessa omia hiilineutraalisuustavoitteitaan. Omien uusiutuvien energialähteiden puuttuessa, merkittävin mahdollisuus on lisätä uusiutuvan energian tuontia manner-Kiinasta. Tämä edellyttää panostuksia energiasektorin kehittämiseen manner-Kiinan puolella. Toinen pitkäntähtäimen mahdollisuus on vihreä vety. Hongkongin hallinto on asettamassa työryhmän tutkimaan vihreän vedyn tarjoamia mahdollisuuksia.

Uudet intrastruktuurihankkeet ja yritysvetoisuus

Osana älykästä kaupunkikehitystä Hongkongin hallinto sijoittaa infrastruktuurin kehittämiseen yli 100 mrd. HKD:a tulevina vuosina. Yhteensä julkisten ja yksityissektorin infrastruktuurihankkeiden arvo tulee nousemaan noin 300 mrd HKD:iin vuodessa. Julkisissa hankkeissa ilmastokestävyys pyritään ottamaan huomioon. Yleisesti Hongkongin hallinto pyrkii säätelemään mahdollisimman vähän. Ajatuksena on, että yritykset ottavat päävastuun muutoksesta.

Hongkongin listattujen yritysten tulee raportoida kasvuhuonekaasupäästöistään ja pyrkimyksistään alentaa niitä liiketoimintakaudesta 2020-21 alkaen. (Raportointi on ollut vapaaehtoista vuodesta 2012 alkaen). Raportointivaatimus on selvästi aktivoinut yrityksiä, mutta vasta 45% hongkongilaisista yrityksistä on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjään. Sijoittajat kuitenkin painostavat yrityksiä. Raportointivaatimus vauhdittanee erityisesti kiinteistösektorin hiilineutraalisuutta alueella. Edistykselliset hongkongilaiset suuryritykset (mm. Swire, NWD), jotka toimivat laajasti Kiinan ja Aasian markkinoilla, ovat ymmärtäneet kestävien ratkaisujen kasvavan merkityksen yritystoiminnassa ja huomioivat ilmastokestävyyden infrastruktuurihankkeissa. Monet suuryrityksistä etsivät lisäksi vähähiilisiä hankkeita erityisesti Greater Bay alueelta Guangdongin provinssista yrityksenä hiilineutraalisuustavoitteiden täyttämiseksi Hongkongin rakallisten mahdollisuuksien vuoksi.

(ks. erillinen raporttiHongkongin suuret infrastruktuurihankkeet tarjoavat mahdollisuuksia suomalaisille kestävän kaupunkikehityksen ratkaisuille”)

Hongkong kiinnostunut eurooppalaisista ml suomalaisista innovatiivisista ratkaisuista

Infrastruktuurihankkeet sekä kestävän ja älykään kaupunkikehityksen strategioiden sisältämät aloitteet tarjoavat markkinamahdollisuuksia suomalalaisten yritysten innovatiivisille ja kestäville ratkaisulle. Hongkongin hallinto on ilmaissut olevansa kiinnostunut erityisesti eurooppalaisia ratkaisuista ja ympäristöministeri on ilmaissut kiinnostuksensa myös suomalaisia kestäviä ratkaisuja kohtaan.

Vihreä rahoitus

Koska Hongkong on yksi merkittävimpiä kansainvälisiä rahoituskeskuksia, se panostaa merkittävästi vihreän rahoituksen kehittämiseen. Vuoden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä vihreitä joukkovelkakirjoja laskettiin liikkeelle 3,1 mrd. HKD edestä, mikä on yhä paljon kuin vuonna 2018 yhteensä. Tulevan kolmen vuoden aikana vihreitä joukkovelkakirjoja on tarkoitus laskea liikkeelle yhteensä 12,9 mrd. HKD arvosta. Näillä on tarkoitus rahoittaa kestävän energiaan, energiansäästöön ja –tehokkuuteen, jätehuollon kehittämiseen, kiertotalouteen, vesihuollon kehittämiseen, ympäristön- ja biodiversiteetin suojeluun, ympäristöystävälliseen liikenteeseen ja rakentamisen vihertämiseen tähtääviä hankkeita.

Aasialaisista sijoittajista 61% odottaa sijoituksiensa olevan kestäviä. Pandemia on lisännyt kiinnostusta kestävään sijoittamiseen.

Yllämainitut trendit voivat tarjota rahoitusmahdollisuuksia myös suomalaisille vähähiilisiä ratkaisuja kehittämille ja valmistaville kansainvälistyville yrityksille, erityisesti jos tähtäimessä ovat Hongkongin tai manner-Kiinan markkinat.  

Pääkonsuli Johanna Karanko, Hongkong