Hongkong vauhdittaa kestävää kehitystä pilotoimalla energiatehokkuuteen tähtääviä ratkaisuja ja panostamalla digitalisaatioon

Hongkong vauhdittaa kestävää kehitystä pilotoimalla energiatehokkuuteen tähtääviä ratkaisuja ja panostamalla digitalisaatioon

Hongkongin älykkään kaupunkikehityksen strategian päivitys sisältää mm. aloitteita liittyen energiatehokkuuteen ja digitalisaatioon kestävän kehityksen vauhdittajina.

Kuva Hongkongin Victoria Harbourista

Hongkongin joulukuussa 2020 päivittämä strategia älykkäästä kaupunkikehityksestä sisältää mm. aloitteita liittyen energiatehokkuuteen ja digitalisaatioon kestävän kehityksen vauhdittajina. (Hong Kong Smart City Blueprint 2.0 https://www.smartcity.gov.hk/(Linkki toiselle verkkosivustolle))  

Koska Hongkongin mahdollisuudet uusiutuvien energialähteiden käyttöön ovat rajalliset, energiatehokkuus korostuu. Rakennusten osuus Hongkongin sähkönkulutuksesta on 90% ja 60% hiilidioksidipäästöistä. Päästöistä 24% johtuu ilmastoninnista. Arvioiden mukaan energiatehokkuutta parantamalla rakennusten energiankulutusta ja päästöjä voidaan vähentää vähintään 30%. Rakentamisessa pyritäänkin lisäämään energiatehokkuutta tiukempien vihreiden standardien kautta sekä edistämällä innovatiivisten ja digitaalisten ratkaisujen (mm. älykkäät vesimittarit) käyttöönottoa. Ratkaisuja pilotoidaan uusilla alueilla mm. Kowloon Eastissa. Rakennusten ajantasaistaminen ilmastokestävyyden vaatimuksiin tarjoaa liiketoimintamahdollisuuksia lähivuosina. Vuodelle 2021-22 energiankäytön auditointiin varattiin alueen budjetissa 150 miljoonaa HKD, ja Hongkongin hallinto on kiinnostunut kuulemaan lisää eurooppalaisista energiatehokkuusratkaisuista. Hongkongin hallinto ja lainsäätäjät eivät ole vielä valmiita ohjaamaan energiatehokuuteen säätelyllä.

Hongkong panostaa digitalisaatioon eri aloilla. Vuoden 2021 Hongkongin teleoperaattoreiden 5G-verkot tulevat kattaman 90% hongkongilaisista. Alueen hallinnon tarkoitus vapauttaa lisää 5G-taajuksia erilaisten sovellusten mahdollistamiseksi ja jatkaa rahallista tukea sovellusten jalkaannuttamiseksi. Digitalisaation kautta pyritään mm. edistämään ilmansaasteiden monitorointia (sensorit), tarkkailemaan veden laatua, parantamaan hygieniaa (smart lamp posts, IoT).

Hongkongin hallinto tukee paikallisten tutkimuskeskusten ja yritysten hiilineutraalisuuteen ja ympäristönsuojeluun tähtääviä tutkimus- ja kehityshankkeita 200 miljoonan HKD Green Tech Fundista. Hankerahoituksen suuruus vaihtelee 2,5 miljoonasta 30 miljoonaan ja painopisteinä on energiansäästö, vihreä liikenne, jätehuolto sekä ilman- ja vedenpuhtaus.

Hongkong jatkaa edelleen alueen kehittämistä kansainväliseksi innovaatio- ja teknologiakeskukseksi tiivistäen yhteistyötä naapurikaupunki Shenzhenin kanssa. Viimeisen kolmen vuoden aikana hallinto panostanut 100 mrd. HKD tämän tavoitteen edistämiseen. Osana yhteistyötä Shenzhenin kanssa tarkoitus on kehittää yhdessä IT-teollisuuden tuotantoketjujen ympäristöystävällisyyttä.

Pääkonsuli Johanna Karanko, Hongkong