Hongkong panostaa infrastruktuuriin, vihreään siirtymään ja palveluliiketoiminnan kehittämiseen

Hongkong panostaa infrastruktuuriin, vihreään siirtymään ja palveluliiketoiminnan kehittämiseen

Hongkong panostaa tulevina vuosina massiivisesti infrastruktuuriin, vihreään siirtymään ja talouden kehittämiseen. Suurimpana yksittäisenä hankkeena on uuden kaupunginosan rakentaminen, johon panostetaan vuosittain 11 miljardia euroa. Hongkong pyrkii hiilineutraaliksi vähentämällä energiantuotannon päästöjä ja rakennusten energiankulutusta, edistämällä vihreää liikennettä ja parantamalla jätteidenhuoltoa. Tämä tarjoaa myös suomalaistoimijoille mahdollisuuksia energian, rakentamisen ja liikenteen aloilla. Lisäksi panostuksia tehdään talouden eri sektoreilla (kv. rahoitus, kv. kauppa, APEC-alueen välimiesoikeus, kv. ilmaliikenne, teknologia ja innovaatiot, tekijänoikeudet, kulttuurivaihto). Hallintojohtaja Carrie Lam esitteli kehityssuunnitelmia linjapuheessaan 6.10.2021.

Northern Metropolis – uusi kaupunginosa integroi Hongkongia Lähi-Kiinaan

Hongkongin hallintojohtaja Lam lanseerasi linjapuheessaan uuden Northern Metropolis -kehittämissuunnitelman. Sen tarkoituksena on mahdollistaa Hongkongin kasvu ja tiiviimpi yhteistyö Greater Bay Arean (GBA) kanssa ja vastata Hongkongin asuntotarpeeseen. Suunnitelman keskiössä on rakentaa seuraavan 20 vuoden aikana uusi kaupunginosa Shenzhenin rajalle Pohjois-Hongkongiin ja siten muodostaa Hongkongista ja Shenzhenistä kaksoiskaupunki. Uuden alueen koko on 300 m2 (30 000 hehtaaria), ja sen on tarkoitus tarjota koti 2,5 miljoonalle asukkaalle ja työpaikka 650 000 henkilölle erityisesti IT-alalla. Asunto- ja toimitilarakentamisen lisäksi alueen liikenneinfrastruktuuria tullaan kehittämään rakentamalla mm. viisi uutta raidelinkkiä ja uusia rajanylityspaikkoja. Hanke tietää 11 mrd. euron (100 mrd. HKD) vuosittaisia investointeja.

Suunnitelma tarjoaa liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille konsultoinnissa sekä erilaisissa energiaan, rakentamiseen ja liikkumiseen liittyvissä projekteissa.

Hiilineutraaliksi 2050 mennessä

Hongkong on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä, ja julkaisi ilmastotoimintasuunnitelmansa(Linkki toiselle verkkosivustolle) 8.10.2021. Hongkong investoi tavoitteisiin päästäkseen noin 27 miljardia euroa seuraavien 15–20 vuoden aikana, ja myös yksityistä rahoitusta tarvitaan. Hongkong pyrkiikin kehittämään hiilimarkkinoita ja vihreää rahoitusta.

Hongkong panostaa erityisesti puhtaampaan sähköntuotantoon sekä sähkönkäytön vähentämiseen ja vihertämiseen. Kaksi kolmasosaa Hongkongin hiilidioksidipäästöistä tulee sähköntuotannosta, 18 % liikenteestä ja 7 % jätteistä. Hongkong tavoitteena on luopua hiilen käytöstä sähkötuotannossa vuoteen 2035 mennessä ja siirtyä käyttämään maakaasua ja uusiutuvaa energiaa.

Tällä hetkellä 90 % Hongkongin sähköstä kuluu rakennuksiin. Hongkong tavoitteena on vähentää kaupallisten rakennusten sähkönkulutusta 30–40 % ja asuinrakennusten 20–30 % vuoden 2015 tasosta vuoteen 2050 mennessä ja saavuttaa puolet tavoitteista 2035 mennessä. Hallinto tukee avustuksin rakennusten uudistamista. Rakentamisen kehittämiseksi Hongkong tulee isännöimään vuonna 2022 kansainvälistä rakennusalan johtajien huippukokousta, jossa on tarkoitus vaihtaa hyviä käytäntöjä.

Panostukset vihreän liikenteeseen (yksityinen ja julkinen) auttavat Hongkongia sekä parantamaan ilmanlaatua että pienentämään liikenteen hiilipäästöjä. Hongkong ilmoitti aiemmin tänä vuonna panostavansa sähköautoilun kehittämiseen kieltämällä uusien yksityisten polttomoottori- ja hybridiautojen rekisteröinnin viimeistään vuoteen 2035 mennessä. Julkisen liikenteen osalta tullaan luonnostelemaan tiekartta uuden energian käytölle, ja vetykennolinja-autoja tullaan pilotoimaan.

Jätehuollon osalta Hongkong kehittää jätteistä-energiaa -laitoksia sekä kehittää kiertotalousratkaisujaan aiemmin tänä vuonna julkaistun Waste Blueprint 2035 -suunnitelman mukaisesti. Hongkongin lainsäädäntöneuvosto hyväksyi vihdoin elokuussa jätemaksulain, jonka toimeenpano alkaa vuonna 2023. Tämä edesauttaa kierrätyksen kehittämistä.

Hongkongin hiilineutraalisuussuunnitelmat tarjoavat liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille energiaan, liikkumiseen ja rakentamiseen liittyen.

Vahva panostus rahoitusmarkkinoiden kehittämiseen

Rahoitusmarkkinoiden osalta Hongkong kehittää yhteistyötä Manner-Kiinan kanssa. Kiinalaisyritysten listautumista HKEXiin helpotetaan, ja offshore-RMB-markkinoita ja sijoitusmahdollisuuksia Manner-Kiinassa laajennetaan. Kaupunkiin halutaan myös houkutella varakkaiden sijoituksia hoitavia toimistoja (family offices) ja kiinalaisten yksityishenkilöiden sijoituksia. Lisäksi Hongkong tukee HKEXin ja Guangzhoun futuurimarkkinoiden pyrkimyksiä kehittää päästökauppaa ja viedä Hongkongin rahoitusmarkkinoita vihreän rahoituksen suuntaan. Hongkong panostaa myös fintech-yritysten ja osaajien houkutteluun sekä fintech-ratkaisujen kehittämiseen, mikä tarjoaa liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille tietoturva-alan yrityksille.

Panostus rooliin kansainvälisenä liikenteen keskuksena jatkuu

Hongkong haluaa lujittaa asemaansa yhtenä maailman johtavista lentoliikenteen keskuksista. Nykyistä lentokenttää laajennetaan. Kolmas kiitorata valmistuu 2024, kuten myös laaja 650 hehtaarin ”Airport Cityksi” kutsuttu kokonaisuus(Linkki toiselle verkkosivustolle).

Vahvistaakseen edelleen asemaansa kansainvälisenä rahti- ja konttiliikenteen solmukohtana ja keskuksena erityisesti Kiina–Hongkong-akselilla, Hongkong tulee panostamaan erityisesti kontti- ja satamalogistiikan kehittämiseen panostamalla älykkyyteen ja digitaalisuuteen. Tämä tarjoaa mahdollisuuksia suomalaisille smart port -toimijoille. Hong Kong houkuttelee uusia merenkulun toimijoita alueelle edullisemmalla verokohtelulla.

Raide- ja maaliikenteen osalta panostetaan liikenteen sujuvoittamiseen Hongkong–GBA-välillä.

Merkittävällä rahoitus- ja infrastruktuuripanostuksella innovaatio- ja teknologiakeskukseksi?

Hongkong on panostanut viimeisen neljän vuoden aikana 130 miljardia HKD vahvistaakseen Hongkongin roolia kansainvälisenä teknologia- ja innovaatiokeskuksena pyrkiessään diversifoimaan talouttaan erityisesti IT-sektorille ja uuteen tuotantoon. Vahva panostus jatkuu ja linkittyy kiinteästi Kiinan uudessa 5-vuotissuunnitelmassa mainittuun Guangdong-Hongkong-Macaon GBA-alueen kehittämiseen kansainväliseksi innovaatio- ja teknologiakeskukseksi.

Hong Kongin tiede- ja teknologiapuiston (HKSTP) kehittämiseen ja laajentumiseen on varattu maa-alueita 88 hehtaaria. HKSTP keskittyy erityisesti keinoälyyn, terveysteknologiaan sekä vihreään teknologiaan ja on koti lähes 900 yritykselle ja startup-yritykselle, joista neljä on niin kutsuttuja ”yksisarvisia”, joiden markkina-arvo yli 1000 miljoonaa HKD. Vuonna 2020 käynnistetty Hongkong–Shenzhen-innovaatio- ja teknologiapuistohanke (SITZ) etenee, ja ensimmäisen vaiheen on tarkoitus olla valmis vuonna 2024. Koko hankkeelle on varattu maa-alueita yhteensä 540 hehtaaria ja rakentamiseen varattu 60 miljardia HKD (6,7 miljardia EUR).

Hongkongin yliopistojen (joista viisi on maailman 100 parhaan joukossa) ja laboratorioiden roolia halutaan kehittää edelleen kansainvälisesti noteerattuina tutkimus- ja kehittämiskeskuksina. Tätä tarkoitusta varten on hankittu maa-alueita yliopistojen laajentumiselle. Lisäksi Hongkong avaa Hongkong–Shenzhen-innovaatio- ja teknologiapuistoon ”Innolife Healthtech hubin”, jonne tulee ensimmäisessä vaiheessa 16 erilaista InnoHK:n ja 8 valtion muuta laboratorioita terveyteen ja hyvinvointiin liittyen. Myös koulutukseen panostetaan, erityisesti opettajainkoulutukseen (kielikoulutus, innovatiivinen ajattelu ja STEM) sekä erilaisten opintopolkujen kehittämiseen. Tämä tarjoaa mahdollisuuksia yhteistyölle suomalaisten koulutustoimijoiden kanssa.

5G-verkko kattaa yli 90% Hongkongista ja 99% kaupungin keskustasta, joten älykkäiden ratkaisujen käyttöönotto on helppoa. Hongkongin hallinto myös tukee älykkäiden ratkaisujen käyttöönottoa, mistä esimerkkinä terveydenhuollon digitaaliset ratkaisut.

Ikääntyvä väestö tarvitsee palveluja

Hongkongin väestön määrä on alkanut vähentyä kuluneena vuonna. Ikääntyvän väestön palveluihin, terveyskeskuksiin ja vanhainkoteihin, panostetaan vuosina 2021-2022 85% enemmän kuin 2017-2018. Vanhainkoteja rakennetaan hongkongilaisvanhuksille myös Manner-Kiinan puolelle Guangdongin maakuntaan.

Portiksi Kiinaan myös turismissa, kulttuurissa ja urheilussa

Messuliiketoiminnan lisäksi Hongkong pyrkii portiksi Kiinaan myös turismissa. Tulevaisuudessa kehitetään erityisesti matkailua GBA-alueelle yhdessä alueen muiden kaupunkien kanssa. Hongkong panostaa myös urheiluliiketoiminnan kehittämiseen ja tähän liittyvän infrastruktuurin rakentamiseen. Kulttuurissa panostetaan erityisesti itä–länsi-kohtaamiseen ja teknologiapainotteisiin luoviin aloihin.

 

Pääkonsuli Johanna Karanko ja kansainvälisen liiketoiminnan erityisasiantuntija Mika Finska, Hongkong