Hongkong kehittää jätehuoltoa lisäämällä kierrätystä ja jätteen muuntamista mm. energiaksi

Osana Hongkongin pyrkimystä hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä Hongkongin hallinto julkaisi jätestrategian helmikuussa 2021. Pyrkimyksenä on vähentää jätteenmäärää, edistää kiertotaloutta lisäämällä pilotoimalla erilaisia kierrätys-, jätteenkäsittely- ja kiertotalousratkaisuja sekä investoimalla waste-to-resources / waste-to-energy ratkaisuihin. Hongkong tulee järjestämään tarjouskilpailut sellutehtaasta jätepaperin kierrätykseen ja jätteenpolttolaitoksesta. Myös innovatiiviset ja kestävää kehitystä edistävät rakennusmetodit kiinnostavat.

Hongkongissa on akuutti jäteongelma

Alueella tuotetaan 15 000 t yhdyskuntajätettä päivässä (4200 t paperia, 2500 t muovia ja 3500 t ruokajätettä) tai 5,95 milj. t vuodessa. Jätemäärä on lisääntynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana ja edelleen pandemian myötä. Jokainen Hongkongin asukas tuotti vuonna 2019 1,47 kg jätettä päivässä, kun vuonna 2011 määrä oli 1,27 kg / asukas. Teollisuusjätteen määrä on lisääntynyt 50% samalla ajanjaksolla. Kierrätys on vähentynyt kierrätettävien materiaalista saatavan hinnan laskun myötä ja manner-Kiinan kiristettyä kierrätettäviä materiaaleja koskevaa vientivalvontaa. Pääosa jätteestä päätyy alueen kolmelle kaatopaikalla.  Yhdyskuntajätteestä kierrätetään 29% ja siihen sisältyvästä rakennusjätteestä 92%. Eniten Hongkongissa kierrätetään muovia (40% kierrätetystä materiaalista) ja toiseksi eniten ruokajätettä (19%).  Metallista kierrätetään 90%, paperista vain 41% ja muovista 10%.  Kierrätettävän materiaalin keräysjärjestelmä on hajanainen. Alueen kierrätysteollisuus pieni, joten materiaalia viedään Kaakkois-Aasiaan. Kiertotalouden merkitystä ei vielä ole ymmärretty.

Linjaukset jäteongelman ratkaisemiseksi

Helmikuussa 2021 Hongkongin hallinto julkaisi jätestrategian (Waste Blueprint for Hong Kong 2035 https://www.enb.gov.hk/sites/default/files/pdf/waste_blueprint_2035_eng.pdf(Linkki toiselle web-sivustolle.)). Hongkongin pyrkimyksenä on vähentää jätteen määrää 40-45% keskipitkällä aikavälillä. Ensimmäinen etappi on säätää vihdoin 17 vuotta valmisteilla ollut jätemaksulaki lokakuuhun mennessä ja ennen vaaleja lainsäädäntöneuvostossa. Lain käsittely neuvostossa on alkanut. Tuoreen mielipidetutkimuksen mukaan maltillisella jätemaksulla on 70% kannatus hongkongilaisten parissa. Tähän asti jätehuollosta ei Hongkongissa ole tarvinnut maksaa.

Hongkong pyrkii edistämään kiertotalouden kehittymistä lisäämällä kierrätystä 55% keskipitkällä aikavälillä. Tämä tulee edellyttämään kierrätyksen parempaa organisoimista ja kierrätysjärjestelmien kehittämistä sekä yhteistyötä manner-Kiinan kanssa yhteisen kiertotalouden kehittämisessä.  Kierrätyspisteitä tullaan lisäämään, kierrätettävät materiaalit kerätään ilmaiseksi ja kierrätysteollisuutta tuetaan kahden erityisen rahaston kautta (yli 1 mrd HKD Recycling Fundista vuonna 2021-22 ja yli 200 milj. HKD Green Tech Fund). Vähitellen alueella on tarkoitus siirtyä älykkääseen kierrätysjärjestelmään. Lisäksi alueen hallinto pyrkii säätämään lain tuottajien vastuusta muovinkierrätyksestä.

Hongkong pyrkii rohkaisemaan rakennusteollisuutta erottelemaan ja kierrättämään tuottamansa jätteen, ja tukee uusien, kestävää kehitystä edistävien rakennusmetodien käyttöönottoa. Hongkongin rakennusteollisuus on ilmaisuus kiinnostuksensa suomalaisia innovatiivisia rakennusteollisuuden ratkaisuja kohtaan.

Hongkong tulee investoimaan waste-to-resources / waste-to-energy –ratkaisuihin pyrkiessään kaatopaikkojen sulkemiseen vuoteen 2035 mennessä. Tuotetulla energialla voidaan myös vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

Jätteenmäärän vähentäminen ja kierrätyksen lisääminen eivät tule riittämään Hongkongin jätemäärän hallintaan lyhyellä aikavälillä, vaan tarvitaan lisää kaatopaikkoja ja uusia jätteenpolttolaitoksia. Hongkongin nykyiset kaatopaikat täyttyvät muutaman vuoden kuluessa. Jäteongelman ratkaisu tuleekin edellyttämään innovaatioita ja uutta teknologiaa.

Ratkaisuvaihtoehtoja pilotoidaan

Hongkong aloitti muovipullojen keräysautomaattien (40) pilotionnin tammikuussa 2021 ja muun kierrätysmuovin (3) keskitetyn keräyksen ja uudelleen käytön pilotoinnin. Muovinkierrätysjärjestelmät tullaan laajentamaan vuosina 2021 ja 2022 kattamaan puolet alueesta ja asetteittain koko alue. Lainsäädäntöneuvoston käsiteltävänä on laki, joka velvoittaa valmistajan maksamaan lasipullojen kierrätyksestä. Lain arvioidaan astuvan voimaan vuonna 2022. Vastaavaa lakia muovipulloista, joita alueella heitetään pois 5,2 miljoonaan kappaletta päivittäin, suunnitellaan voimaan 2025. Hongkong pyrkii säätelyllä myös vähentämään kertakäyttömuovin käyttöä ja korvaamaan muovin muilla materiaaleilla. Kertakäyttömuovin käyttöä koskevaa säätelyä kaavaillaan voimaan 2025. Aikataulu kertakäyttöaterimien kieltämiseksi on suunnitteilla.

Hongkong rakentaa toista orgaanisen jätteen käsittelylaitosta. Se myös pilotoi jätevesilietteen anaerobista yhteismädätystä jätevedenpuhdistamoilla ja orgaanisen jätteen uusiokäyttöä bioteknologian avulla mm. rehuna. Lisäksi rakenteilla on laitos, missä orgaanista jätettä käytetään energiantuotantoon. Pyrkimyksenä on, että puolet orgaanisesta jätteestä muutetaan energiaksi tai raaka-aineiksi 2035 mennessä. Orgaanisen jätteen keräyksen tehostamiseksi tutkitaan jätemurskaajien käyttöönottoa uusilla asuinalueilla.

Hongkongissa käynnistyi kattava jätepaperin keräys syyskuussa 2020 ja vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla on määrä järjestää tarjouskilpailu sellutehtaasta jätepaperin kierrätykseen. Tehtaan on määrä käsitellä vähintään 300.000 t paikallista paperijätettä vuodessa. Tehtaan olisi määrä valmistua 2024.

Hongkong tulee pilotoimaan energian tuotantoon käytettävän biohiilen tuotantoa ”puutarhajätteestä”.

Hongkong rakentaa alueen ensimmäistä jätteenpolttolaitosta, jonka on määrä valmistua 2025. Toisesta on määrä järjestää tarjouskilpailu ja laitoksen on määrä valmistua vuonna 2030.

 

Pääkonsuli Johanna Karanko, Hongkong