Hollannin pankit liittyivät pankkitakausjärjestelmään

Kaikki Alankomaiden pankit sopivat 16. tammikuuta osallistumisesta valtion 200 miljardin euron takausjärjestelmään. 

Tarkoituksena on poistaa pankkien keskinäinen epäluottamus ja sitä kautta edistää luotonantoa yrityksille ja kuluttajille. 

Kaikki Alankomaiden pankit sopivat perjantaina 16. tammikuuta osallistumisesta valtiovarainministeri Wouter Bosin esittämään 200 miljardin euron takausjärjestelmään (guarantee scheme), jonka tarkoitus on poistaa pankkien keskinäinen epäluottamus ja sitä kautta edistää niiden luotonantoa yrityksille ja kuluttajille. 

Valtio takaa 200 miljardin edestä lainoja, joita pankit myöntävät toisilleen. Summa vastaa tämänhetkisen pankkienvälisen luotonannon kokonaismäärää. 

Kymmenen pankin johtajat sopivat kollektiivisesta osallistumisesta valtionvarainministeriön järjestämässä tapaamisessa, johon osallistui myös useita eläkerahastoja ja vakuutusyhtiöitä. Suurin osa pankeista tulee lainaamaan rahaa järjestelmän takuuta vastaan kuluvan vuoden aikana ilman, että takuu nostaisi lainan hintaa. 

Pankit, jotka eivät tarvitse rahaa (esimerkiksi  konservatiiviseen pankkitoimintaan keskittynyt Rabobank) tulevat myöntämään lainoja, joille hallitus myöntää takuun. Bosin mukaan tällä tavalla kaikki suuret rahoituslaitokset osallistuvat järjestelmään. Vaikka järjestelmä ei yksin ole riittävä vakautustoimi, se on Bosin mukaan välttämätön ennakkoehto normaaliin luotonantoon yrityksille. Lisääntynyt luotonanto ei kuitenkaan ole järjestelmään sisältyvä ennakkoehto, vaan sen seurausvaikutus, Bos uskoo. 

Suunnitelma esiteltiin jo marraskuussa 2008, mutta ennen 16. tammikuuta vain yksi leasing-yhtiö ja yksi investointipankki ovat tarttuneet siihen. 

Keskeinen ongelma, joka esti järjestelmään osallistumista, oli sen enimmäiskesto, jota nyt pankkien kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena pidennettiin 3 vuodesta 5 vuoteen. 

Kollektiivisen sopimuksen avulla poistettiin osallistumisen karttamisen pääsyy, pankkien leimatuksi tulemisen pelko.