Historiallisen tavara- ja palveluverotuksen uudistuksen toimeenpano lähestyy Intiassa

Historiallisen tavara- ja palveluverotuksen uudistuksen toimeenpano lähestyy Intiassa

Tavaroiden ja palveluiden verotusta (GST) ensimmäistä kertaa koko Intiassa koskevan yhtenäisen lainsäädännön käyttöönotto lähestyy. GST yksinkertaistaa ja sujuvoittaa verotusta ja osavaltioiden rajat ylittävää kauppaa.GST:n neljä veroastetta ja näiden lisäksi tuleva verovapaus alentaa perushyödykkeiden verotusta. Se on samalla tulonsiirto köyhemmille osavaltiolle, joilla on vähemmän tuotantoa mutta suuri kuluttajamarkkina.

Vaikutus hintoihin on vielä mysteeri. Inflaation arvioidaan laskevan pari prosenttia ja BKT:n kasvavan 1- 2 prosenttia. Tärkeintä suomalaisyritysten kannalta on kuitenkin ennustettavuus, selkeys ja logistiikan sujuvuuden paraneminen.

GST – Goods and Services Tax

Intian tavaroiden ja palveluiden verottaminen on perinteisesti ollut sekoitus keskushallinnon ja osavaltioiden sirpaleisia ja tasoltaan kirjavia veroja. Nämä ovat olleet osin päällekkäisiä, epäselviä ja hidastaneet maan sisäistä kauppaa ja logistiikkaa. Osavaltiot ovat myös kilpailleet erityisesti lukemattomien poikkeusten kautta tiettyjen sektorien tuotannossa ja kaupassa. Selkein esimerkki tästä on alkoholi, joka on joidenkin osavaltioiden keskeisimpiä verotuottojen kohteita.

Vuosia suunniteltu yhtenäinen tavaroiden ja palveluiden verotus on kuitenkin viimein toteutumassa. Nimellä GST (Goods and Services Tax) toteutettava verouudistus on luonteeltaan koko maan kattava neliportainen arvonlisävero, jossa tuotot jakautuvat keskushallinnon ja osavaltioiden kesken. GST:n käyttöönottopäiväksi on ilmoitettu 01.07.2017. Vero korvaa yli 15 erillistä valtakunnallista tai alueellista veromallia, ja luo ensimmäistä kertaa Intian sisälle yhdet sisämarkkinat. Veroasteet ja poikkeukset ovat yhtenäiset koko maassa, joten myös tuotantoketjut ja samalla veronkanto tehostuvat.

GST:n historia ulottuu vuoteen 1986 saakka, jolloin hallitus ensimmäisen kerran esitteli kulutuksen verotukseen liittyvän ALV-tyyppisen veron. Vuonna 2000 keskustelu käynnistyi yhtenäisestä GST:stä, ja jo vuoden 2006-07 budjettikäsittelyn yhteydessä se esiteltiin silloisen hallituksen toimesta. Uudistus ei kuitenkaan edennyt ennen pääministeri Narendra Modin hallituksen valtaantuloa kolme vuotta sitten. Modin ja valtiovarainministeri Arun Jaitleyn rooli uudistuksen läpiviennissä vastustuksesta huolimatta on ollut keskeistä.

GST:n myötä osavaltioiden autonomia verotuksessa poistuu, ja samalla muodostuu uudenlainen keskushallinnon ja alueiden yhteishallinto veroneuvoston (GST Council) kautta. Neuvostossa on edustus sekä valtiovarainministeriöstä että osavaltioista. Keskushallinnon valtiovarainministerin (Union Finance Minister) johdolla kokoontuva neuvosto edellyttää yksimielistä päätöksentekoa, joten yhdenkin osavaltion tai erityishallintoalueen finanssiministerin vastustus riittää estämään toimeenpanon.

GST ja GST Council eivät kuitenkaan poista kaikkia muita kaupankäyntiin liittyviä valtakunnallisia veromuotoja kokonaisuudessaan, eikä sillä ole suoraa vaikutusta esimerkiksi tulleihin tai tuloverotukseen. Nämä säilyvät yksin keskushallinnon toimivallassa. Samoin osa tuotteista jää GST:n ulkopuolelle ja yksin osavaltioiden verotettavaksi. Tällaisia ovat aiemmin mainitut osavaltioille tärkeät verolähteet kuten alkoholijuomat.

Veroasteet ja veronkannon toteutus

GST perustuu kulutuksen, ei tuotannon mukaan verottamiseen. Osavaltiolle tuloutettava osuus määräytyy sen mukaan, missä osavaltiossa tuote tai palvelu myydään asiakkaalle. Siten GST on myös tulonsiirto rikkaammilta osavaltioilta, joissa on paljon tuotantoa, niille osavaltioille joissa on suuri kuluttajamarkkina ilman suurta omaa tuotantoa. Tätä vaikutusta pehmentää kuitenkin se, että köyhissä osavaltioissa pääosan kulutuksesta muodostavien perushyödykkeiden veroaste on matala. Korkeamman verotuoton takaavat ”luksustuotteet” tuotetaan tai maahantuodaan ja kulutetaan joka tapauksessa näissä rikkaammissa osavaltioissa. Toki keskushallinto voi omalla osuudellaan GST –tuotoista tasapainottaa alueiden verotuottoja. GST:n käyttöönottoon on myös luvattu, että osavaltioille kompensoidaan mahdolliset tulonmenetykset seuraavan viiden vuoden ajan.

GST:ssä on neljä veroastetta: 5, 12, 18 ja 28 prosenttia sekä viidentenä asteena vapautus verosta. Alimpaan 5 prosentin kategoriaan kuuluvat esimerkiksi hiili, lentoliput, rahtiliikenne ja ravintolapalvelut. Vielä tämän alle eli kokonaan verottomaan kategoriaan kuuluvat esimerkiksi opetus, terveydenhuolto, jauhot, maito ja edullisimmat majoituspalvelut. Muutoin esimerkiksi keskihintaiset hotellit kuuluvat 12 prosentin luokkaan ja ”viiden tähden” hotellit 28 prosenttiin. 18 prosentin kategoria kattaa esimerkiksi telekommunikaatio- ja pankkipalvelut ja ylin 28 prosenttia siis ns. luksus-tuotteet ja palvelut sekä myös autot.

GST on tarkoitus pääosin periä ja tilittää reaaliaikaisesti hyödyntämällä sähköisiä järjestelmiä ja yritysten rekisteröitymistä verorekisteriin. Veron maksu jakaantuu suoraan keskushallinnon ja osavaltion osuuksiin, vaikka asiakkaalle se näyttäytyykin vain yhtenä verona. Yksityiset intialaiset IT-alan yritykset ovat mukana rakentamassa tarvittavia tietojärjestelmiä, ja arvioilta 60 prosenttia verovelvollisista on jo integroitu uuteen GST-alustaan.

Vaikutukset

GST:n toimenpano on herättänyt myös epäilyjä erityisesti aikataulun osalta. Lainsäädäntötyö ja GST –neuvoston hallinnolliset päätökset ovat kuitenkin loppusuoralla ja osavaltiokohtaiset toimeenpanosäädökset on myös pääosin hyväksytty. Suurimmat epäilyt ovat kohdistuneet veronkannon tekniseen toteutukseen, jossa alkuvaiheessa on odotettavissa puutteita erityisesti pienempien yritysten kohdalla. Miten se näkyy kuluttajille vai jääkö kitka yritysten ja verottajan väliseksi jää nähtäväksi. Kaikki kuitenkin viittaa siihen, että 1. heinäkuuta GST tulee voimaan koko maassa.

Vaikka tilastollisesti suuren osan tuotteista ja palveluista veroaste laskee tai pysyy ennallaan, on silti varhaista ennakoida uudistuksen vaikutusta hintoihin. Intian valtiovarainministeriön vero-osasto on arvioinut GST laskevan inflaatiota 2 prosentilla, ja mikäli yritykset eivät siirrä alempia veroasteita hintoihin, tulevat viranomaiset puuttumaan siihen. Toisaalta esimerkiksi puhelu- ja tietoliikennepalveluiden veron nousu 1-2 prosenttia saa seurakseen kaavaillut matkapuhelinten uudet tuontitullit, joten joillain aloilla hintojen nousua tullaan näkemään. GST:n odotetaan kuitenkin kokonaisuutena tuovan talouteen uutta dynamiikkaa ja ylimenovaiheen jälkeen nostavan bruttokansantuotteen kasvua 1-2 prosenttia.

Suomalaisyritysten kannalta keskeisintä on verotuksen ennakoitavuuden, läpinäkyvyyden ja yhteismitallisuuden paraneminen. Sähköiset järjestelmät nopeuttavat toimiessaan myös yritysten verovähennyksien hyödyntämistä. GST:n perusajatus yhtenäisistä Intian sisämarkkinoista tekee maan sisäisen logistiikan sujuvammaksi, kun tavaraliikenteen sisämaa-rajatarkastukset poistuvat.

kauppa