Green Deal – Britannian energianhaaskaus kuriin uudella rahoitusmekanismilla

Green Deal – Britannian energianhaaskaus kuriin uudella rahoitusmekanismilla

Britanniassa tammikuussa käynnistyneessä Green Deal -ohjelmassa asiakkaiden ei tarvitse maksaa energiatehokkuuden parantamistoimenpiteiden kustannuksia toimenpiteiden tekovaiheessa, vaan aiheutuneet kustannukset lisätään asukkaiden sähkölaskuihin.

Britannian hallitus esittää myös uudessa energialaissaan kaikille vuokrattaville kiinteistöille vähimmäisenergiastandardin täyttämistä. Kuva: alh1, ccby 2.0Britannian hallitus esittää myös uudessa energialaissaan kaikille vuokrattaville kiinteistöille vähimmäisenergiastandardin täyttämistä. Kuva: alh1, ccby 2.0

Britannia on jo pitkään lukeutunut Euroopan suurimpiin energianhaaskaajiin. Neljäsosa Britannian hiilipäästöistä syntyy kotien lämmittämisestä ja toinen neljäsosa liike- ja yritystoiminnasta. Suurin osa energiahukasta johtuu nimenomaan asuin- ja liikerakennusten rakenteiden puutteellisuudesta kuten huonosta eristämisestä, mutta osaksi myös kansalaisten piittaamattomasta energiakäyttäytymisestä.

Ilmasto- ja energiaministeriön teettämän tutkimuksen mukaan 39 prosenttia brittiläisistä kodeista on rakennettu ennen toista maailmansotaa ja 14 miljoonaa nykyistä asuinrakennusta kärsii edelleen riittämättömästä eristyksestä. 

Tulevaisuuden energiaratkaisujen löytämiseksi hallitus on lanseerannut uuden energiatehokkuusohjelman, Green Dealin. Ohjelma tarjoaa kotitalouksille ja yrityksille mahdollisuuden parantaa asuntojen ja toimistorakennusten energiatehokkuutta 45 korjaus- ja parannuskeinon voimin. Kiinteistöparannukset ja muut uudistukset keskittyvät erityisesti rakennusten lämmöneristykseen, lämmitykseen, ikkunalasien asentamiseen, valaisun parantamiseen ja sähkön pientuotantoon, sillä näillä tekijöillä on todettu olevan suurin hyöty brittiläisten kotien sähkön- ja energiankulutuksen vähentämisessä ja energiahukan hillitsemisessä. 

Lähtökohtaisesti Green Deal -ohjelman avulla kiinteistöjen omistajia ja vuokralaisia kannustetaan kiinnittämään huomiota rakennusten turhaan energiankulutukseen ja siihen, kuinka pienillä peruskorjauksilla energiahukasta aiheutuvia lisäkuluja voidaan pienentää. Eristyksiä voidaan lisätä, asentaa kaksin- tai kolminkertaiset ikkunat ja asentaa uusi boileri.

Tavoitteena matalan kynnykset uudistukset

Green Deal on rahoitusmekanismi, joka tarjoaa mahdollisuuden arvioittaa kotinsa tai kiinteistönsä energiatehokkuus Green Deal -arvioijilla, jotka tekevät yhdessä sertifioitujen rakennuttajien, korjaajien ja matalaenergisten laitetoimittajien kanssa asiakkaalle talokohtaisen rakennusparannus- ja takaisinmaksusuunnitelman.

Green Deal -palveluja tarjoavat yritykset myöntävät asiakkailleen ”energialainan”, jolloin asiakkaiden ei itse tarvitse maksaa rakennustöihin tai laitehankintoihin liittyvä kuluja etukäteen ja näin ollen kynnyksen energiatehokkaisiin uudistuksiin toivotaan madaltuvan. Asiakas maksaa Green Deal -yritysten tarjoaman ”energialainan” takaisin pidemmällä aikavälillä sähkölaskuihin lisättävän ylimääräisen osuuden muodossa. 

Tukipakettiohjelmalla mukaan aikaisessa vaiheessa

Osana Green Deal -perusohjelmaa hallitus on käynnistänyt myös lyhyen aikavälin Cashback - tukipakettiohjelman. Cashback -tukipakettiohjelman avulla mahdollisimman monen asuntojen energiatehokkuuden parantamisesta kiinnostuneen vuokralaisen ja vuokranantajan toivotaan innostuvan asuntojensa kunnostamisesta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Hallitus on varannut Cashback -tukipakettiin 125 miljoonaa puntaa, mistä jokainen rahoitusta hakenut kiinteistö voi saada maksimissaan 1000 puntaa vastaavan korvauksen parannusten ja laiteuudistusten kokonaiskustannusten kattamiseksi.

Jokaiselle laitekorjaukselle on varattu oma maksimikorvaus. Esimerkiksi lattiaeristys £150, kattoeristys £100, energiatehokkaat ulko-ovet £40. Green Deal -ohjelman alkuvaiheessa erityishuomiota kiinnitetään myös sosiaalisesti tai taloudellisesti heikommassa asemassa oleviin, ja etenkin vanhoissa taloissa asuviin eläkeläisiin. Heitä varten Green Deal tarjoaa erityisapua tukipakettien ja rahallisten kannustimien hakemiseen. 

Energiayhtiöiden ja vuokranantajien velvoitteet 

Tammikuun 2013 lopusta alkaen Britannian energialaki edellyttää kuuden maan suurimman sähköyhtiön ottavan vastuun välikätenä toimimisesta kuluttajien ja energiatehokkuutta edistävien yritysten välillä (Energy Company Obligation). Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sähköyhtiöt ovat velvoitettuja keräämään asiakkailtaan ylimääräisen lisän, jonka tarkoituksena on rahoittaa matalahiilitalouteen siirtymiseen liitettäviä erinäisiä kustannuksia. Sähköyhtiöiden toimintaa valvoo hallituksen sähkö- ja kaasuviranomainen Ofgem. 

Vaikka energiatehokkuusohjelman toivotaan aloittavan kiinteistökorjausten ja matalaenergialaitehankintojen aallon, on vuokranantajilla kuitenkin vielä täysi oikeus kieltäytyä antamasta vuokralaisille lupaa kyseisten uudistusten aloittamiselle. Asia tulee muuttumaan tammikuusta 2016 eteenpäin, jonka jälkeen vuokralaisilla on laillinen oikeus vaatia vuokra-asuntoihinsa Green Deal uudistuksia. Britannian hallitus esittää myös uudessa energialaissaan kaikille vuokrattaville kiinteistöille vähimmäisenergiastandardin täyttämistä (näiltä näkymin energialuokka E). 

Green Deal -toiminta käytännössä

Kiinteistöjen parannussuunnitelmat tehdään rakennuskohtaisesti, jolloin asukkaiden vaihtuessa uusi asukas jatkaa kokonaiskustannusten lyhentämistä viimeisestä. Green Dealin ”kultainen sääntö” painottaa kahta pääasiaa; uudistusten kokonaiskustannukset eivät saa ylittää arvioituja säästöjä ja lainan takaisinmaksuaika ei saa ylittää laitteiden todellista käyttöikää. 

Green Deal -ohjelman suosio tulee arvioiden mukaan riippumaan pitkälti energiatehokkuuslainojen korkojen kehittymisestä, energian hinnan muodostumisesta tulevaisuudessa sekä ihmisten omasta energiakäyttäytymisestä.

Green Dealiin voi käydä tutustumassa paremmin täällä. (Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)                                

Henna-Emilia Tirkkonen