Fintech-ala Ruotsissa elinvoimainen ja kasvava

Kiinnostus finanssiteknologiaa eli fintechiä kohtaan on kasvussa Ruotsissa. Maa on alan edelläkävijä. Erityisesti sääntelyteknologiaan eli regtechiin ja rahoitusalan vastuullisuuteen liittyvät palvelut kasvattavat tulevaisuudessa merkitystään. Rekrytointiin, koulutukseen, sääntelypalveluihin, lohkoketjuteknologiaan ja tekoälyyn sekä vastuullisuuteen liittyvät ratkaisut voivat olla suomalaisyritysten mahdollisuuksia alalla.

Foto: Fond & Fond / Visit Stockholm

Finanssiteknologia eli fintech käsittää erilaisia finanssialan palveluita ja on yksi nopeimmin kehittyviä ja kasvavia toimialoja. Fintech-alan palvelut tarjoavat asiakkaille muun muassa talletus-, luotto- ja maksupalvelu-ratkaisuja. Ruotsi on fintech-alan edelläkävijöitä, ja monet tunnetut yritykset kuten Klarna, Izettle ja Trustly ovat saaneet alkunsa Ruotsista. Vuonna 2019 Ruotsin fintech-alan yrityksiin investointiin kolmanneksi eniten(Linkki toiselle web-sivustolle.) koko Euroopassa.

Ruotsissa on tällä hetkellä noin 450 fintechin parissa toimivaa yritystä. Ne työllistävät yli 10 000 henkilöä. Suurin osa fintech-alan yrityksistä sijaitsee Tukholmassa, mutta niitä sijaitsee myös Länsi-Götanmaalla ja Skånessa. Erityisesti Tukholmaan keskittyneet ja aktiiviset liiketoimintakeskukset sekä startup-toiminta vauhdittavat alan kasvua.

Pandemia ei hidasta alan kasvua, päinvastoin

Pandemiasta huolimatta fintech-ala Ruotsissa porskuttaa eteenpäin. Yli puolet alan yrityksistä näkee, että pandemia on vaikuttanut negatiivisesti liiketoimintaan. Neljäsosa yrityksistä näkee, että pandemia on vaikuttanut positiivisesti liiketoimintaan ja neljäsosa näkee, että pandemia on vaikuttanut sekä positiivisesti että negatiivisesti.

Ala on vahvasti riippuvainen pääomamarkkinoista, mikä on hankaloittanut erityisesti pienempien yritysten toimintaa pandemian alla. Alan nähdään kuitenkin kasvavan, sillä kuluttajien transaktiot digitaalisten kanavien kautta kasvavat. Kuluttajien digitaalisten käyttökokemusten myötä myös paine digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen kasvaa.

Ruotsin fintech-alan järjestö (Swedish Financial Technology Association) nostaa tuoreessa raportissaan(Linkki toiselle web-sivustolle.) viisi osa-aluetta, jotka ovat erityisen tärkeitä alan kehityksen kannalta tulevina vuosina: miten ala on selviytynyt covid-19 -pandemiasta, rekrytointi, politiikka ja sääntely, rahoitusinfrastruktuuri ja vastuullisuus.

Ruotsilla tahtotilaa olla maailman johtava ja innovatiivisin fintech-maa

Ruotsissa on meneillään monenlaisia hankkeita ja selvityksiä(Linkki toiselle web-sivustolle.) koskien uusia rahoitusalan teknologioita ja niiden käyttöönottoa. Ruotsilla on vahva tahto olla johtava maa fintech-alalla, ja maa panostaa alan kehittämiseen. Tämän tueksi hallitus on esimerkiksi perustanut komitean(Linkki toiselle web-sivustolle.), jo avustaa hallitusta tunnistamaan uusien teknologioiden tiellä olevia haasteita ja avustaa politiikan kehittämisessä.

Ruotsin keskuspankki selvittää(Linkki toiselle web-sivustolle.) aktiivisesti elektronisen valuutan, e-kruunun, käyttöönottoa. Tälle on tarvetta, sillä palvelujen siirtyminen verkkoon on vähentänyt käteisen käyttöä. Keskuspankki arvioi, että Ruotsi voisi ottaa käyttöön kansallisen e-kruunun viiden vuoden kuluttua. Päätöstä käyttöönotosta ei ole vielä tehty.

Kansainvälinen järjestelypankki aikoo perustaa yhteistyössä Ruotsin keskuspankin sekä Tanskan, Islannin ja Norjan keskuspankkien kanssa Tukholmaan innovaatiokeskuksen(Linkki toiselle web-sivustolle.) (BIS Innovation Hub Nordic Centre), jonka tarkoituksena on syventää analyysia keskuspankkeja hyödyttävistä finanssialan teknisistä innovaatioista. Keskus aiotaan avata kahden vuoden sisällä, ja sen toivotaan tuovan Tukholmaan lisää alan tutkijoita ja toimijoita, joista on huutava pula.

Näiden kaikkien suunnitelmien lisäksi Ruotsin finanssitarkastuslaitos (Finansinspektionen) perusti vuonna 2018 fintech-yrityksiä auttavan innovaatiokeskuksen(Linkki toiselle web-sivustolle.).    Keskuksen tavoitteena on tarjota yrityksille tiedotusta ja ohjeita lakien, säännösten, lupa-asioiden sekä prosessien suhteen.

Finanssialan kiristyvä sääntely lisää regtech- ja vastuullisuusratkaisujen tarvetta

Tavallisimmat fintech-kategoriat Ruotsissa ovat maksu- ja lainapalvelut. Kasvavin fintechin alalaji Ruotsissa on erityisesti regtech (Regulatory Technology) eli säännösten noudattamista, verkkotunnistautumista ja talousrikollisuuden ehkäisemistä koskevat palvelut. Myös erityisesti lohkoketjuteknologiaa ja tekoälyä kohtaan kiinnostus on kasvamassa. 

2010-luvulla lisääntynyt rahoitusalan sääntely, erityisesti EU-tasolta, syö yritysten resursseja. Esimerkkejä EU-tason sääntelystä ovat PSD2-maksupalveludirektiivi ja GDPR-henkilötietosuojalaki, mitkä vaikuttavat finanssialan palveluihin. Tällä hetkellä myös rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta ovat sekä kansallisella että EU-tasolla merkittävä tavoite (esim. AML5-direktiivi(Linkki toiselle web-sivustolle.)). Myös esimerkiksi EU:n vihreän kehityksen ohjelma sekä YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 luovat painetta kestäviin finanssialan ratkaisuihin. Regtech -palvelujen avulla fintech-alan yritykset voivat kustannustehokkaammin valvoa palveluidensa sääntelynmukaisuutta ja vastata kuluttajien vastuullisuusvaatimuksiin.

Fintech-alan yrittäjät peräänkuuluttavat valtiolta lisää toimia ja selkeitä suuntaviivoja alan kehittämiseksi. Viranomaisten tulisi niiden mukaan tukea teknistä kasvua, uudenlaisia liiketoimintamalleja ja innovaatioita, sillä näin ala kehittyisi. Sääntelystä johtuvat haasteet ja rahoituksen sekä teknologisen osaamisen puute ovat alan toimijoiden mielestä suurimpia haasteita, jotka jarruttavat alan kehittymistä.

Suomalaistoimijoiden mahdollisuuksia alalla

•            Osaava työvoima: Jopa 93 prosenttia Ruotsin fintech-alan yrityksistä kertoo tarvitsevansa lisää alan osaajia lähiaikoina. Tarvetta on erityisesti rahoitusalan ja tekniikan osaajille. Myös lisää teknologia-alan tutkijoita tarvitaan.

•            Regtech - palvelut ja koulutus: Lisääntyvä ja muuttuva sääntely lisää myös tarvetta regtech-ratkaisuihin. Myös erilaiset sääntelyihin liittyvät koulutusratkaisut voivat vastata lisääntyneeseen regtech-palveluiden tarpeeseen.

•            Vastuullisuusratkaisut: Kuluttajien ja EU-sääntelyn myötä vaatimus vastuulliseen finanssialaan ja sen palveluihin kasvaa. Esimerkiksi läpinäkyvyyttä ja YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 tavoitteiden toteutumista edistävät palvelut ovat suomalaisten toimijoiden mahdollisuuksia alalla.

Teksti: Iiris Yli-Junnila, korkeakouluharjoittelija, Suomen suurlähetystö, Tukholma