Filippiinien markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Filippiinien yhteiskunnan ja talouden toiminnot ovat jotensakin normalisoituneet covid-19 – tilanteen pysyessä hallinnassa ja hyvänä. Heinäkuun 2022 alussa virkaansa astunut presidentti Ferdinand Marcos Jr. ja hallintonsa ovat nostaneet talouden tervehdyttämisen keskeiseksi tavoitteekseen. Kiihtynyt inflaatio ja jakeluketjujen pullonkaulat vaivaavat kuitenkin myös Filippiinien talouden nousua. Vuoden 2022 talouskasvun arvioidaan kuitenkin nousevan yli seitsemän prosentin; tulevina vuosina kasvuvauhdin arvioidaan jonkin verran hidastuvan. Suomalaisosaamiselle on edelleen merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia älykkäässä kaupunkirakentamisessa ja energiantuotannossa, kiertotaloudessa, koulutussektorilla sekä läpileikkaavasti digitalisaatiossa. Manilassa päämajaansa pitävän Aasian kehityspankin hankkeissa on suomalaisyrityksille hyödyntämätöntä potentiaalia. Filippiinien liiketoimintaympäristö on kehittymässä asteittain myönteisesti.

Filippiinien yhteiskunnan ja talouden toiminnot ovat jotensakin normalisoituneet covid-19 – tilanteen pysyessä hallinnassa ja hyvänä. Heinäkuun 2022 alussa virkaansa astunut presidentti Ferdinand Marcos Jr. korostaa talouden tervehdyttämisen pandemian jäljiltä olevan hallintonsa keskeinen tavoite. Talouskasvu onkin kiihtynyt vuoden 2022 aikana yli seitsemän prosentin tasolle; tuleville vuosille arvioidaan hieman hitaampaa mutta alueellisesti nopeinta vauhtia. Kasvua tavoitellaan panostuksilla infrastruktuurirakentamiseen, energiantuotannon kestävöittämiseen, koulutukseen ja innovaatioihin, ruokaturvaan sekä yrittäjyyteen.Filippiinienkin talouden haasteina ovat kuitenkin inflaatio ja jakeluketjujen pullonkaulat.

Suomalaisosaamiselle on edelleen merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia älykkäässä

kaupunkikehityksessä, uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisessä, jätteiden

energiakäytössä ja energiatehokkuudessa. Suomalaiselle kiertotalousosaamiselle on kysyntää valtaisan muovijäteongelman ratkaisemisessa. Suomalainen koulutusosaaminen kiinnostaa sekä politiikkatasolla että lisääntyvästi kaupallisten sovellusten markkinoilla. Digitalisaatio läpi yhteiskunnan ja talouden on vahvistuva trendi. Manilassa päämajaansa pitävän Aasian kehityspankin hankkeissa on suomalaisyrityksille vielä tutkimatonta potentiaalia, jonka hyödyntäminen edellyttää yritysten panostusta hankevalmisteluprosessin tuntemukseen.

Liiketoimintaympäristö Filippiineillä on viime vuosina kehittynyt myös ulkomaisia toimijoita ajatellen suotuisemmaksi: yritysverotusta on laskettu ja uusia talouden sektoreita vapautettu täysimääräiselle ulkomaalaisomistukselle. Ulkomaiset yrittäjät mainitsevat keskeisinä haasteina edelleen korruption sekä liikenne- ja energiayhteyksien haavoittuvuudet. Presidentti Marcos on nostanut yritystoiminnan helpottamisen (ease of doing business) erityiseksi tavoitteekseen investointien kannustamiseksi.

Teksti: Juha Pyykkö, Suomen suurlähettiläs, Filippiinit