Filippiinien markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Filippiinit on ollut viime vuosina Kaakkois-Aasian ja globaalistikin yksi nopeimmin kasvavista talouksista noin kuuden prosentin vuotuisella BKT-kasvullaan. Covid-19 -pandemian myötä voimassa olevien tiukkojen rajoitusten vuoksi maan talouden arvioidaan supistuvan kuluvana vuonna 2-7 prosenttia. Palautumisen ennakoidaan olevan V-mallinen, ja ensi vuodelle ennustetaan jälleen noin kuuden prosentin talouskasvua. Kansallinen kehityssuunnitelma perustuu kestävän kehityksen ajattelulle. Filippiineillä jatkuu laaja julkisen sektorin infrastruktuurirakennusohjelma (build-build-build), minkä lisäksi vaalivuotta 2022 edeltävän julkisen kulutuksen ja investointien lisäämisen odotetaan synnyttävän merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia myös muilla suomalaisosaamisen kannalta relevanteilla sektoreilla: jätteiden energiahyödyntäminen, uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen, kestävät kulutus- ja tuotantotavat, terveysteknologia, koulutus sekä digitalisaatio läpileikkaavana teemana.

Filippiinit on ollut viime vuosikymmeneltä lähtien yksi Kaakkois-Aasian nopeimmin kasvavista talouksista ja globaalistikin yksi dynaamisimmista. Vuotuinen talouskasvu on ollut 5-6 prosentin tasolla ja perustunut vahvaan kotimaiseen kysyntään ja erityisesti palvelusektorin ml. business-prosessien ulkoistettujen palveluiden kehitykseen sekä julkisiin infrastruktuuri-investointeihin. Ulkomailla työskentelevien filippiiniläisten rahalähetykset ovat muodostaneet noin 10 prosenttia maan BKT:stä.


Covid-19 -pandemian myötä asetettujen tiukkojen rajoitusten takia Filippiinien talouden arvioidaan supistuvan kuluvana vuonna 2-7 prosenttia. Palautumisen ennakoidaan olevan V-mallinen, ja ensi vuodelle ennustetaan jälleen noin kuuden prosentin talouskasvua. Nopean elpymisen perustana on osaltaan käynnissä oleva laaja julkinen infrastruktuurirakennusohjelma (build-build-build), jonka puitteissa on määrä investoida USD 180 miljardia vuoteen 2022 mennessä, sekä muu odotettavissa oleva julkisen kulutuksen ja investointien lisääntyminen lähestyttäessä vaalivuotta 2022. Suomalaisosaamiselle voidaan arvioida olevan kysyntää ja mahdollisuuksia erityisesti kestävässä (infrastruktuuri)rakentamisessa, jätteiden energiahyötykäytön lisäämisessä, uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisessä, kestävien kulutus- ja tuotantotapojen edistämisessä, terveysteknologiassa ja koulutuksessa sekä Filippiineille tärkeän palvelusektorin digitalisaatiossa läpileikkaavasti.


Liiketoimintaympäristönä Filippiinien on arvioitu tulleen helpommaksi esimerkiksi start-up -toimintojen suhteen. Sen sijaan esimerkiksi sopimusten sitovuudessa ja säädöskentän johdonmukaisuudessa on kuitenkin edelleen haasteita. Ulkomaalaisomistusta rajoitetaan kansallisen intressin kannalta avainsektoreilla. Vientisuuntautuneet teollisuustuotanto ja palvelut ovat täysin avoimia ulkomaalaisomistukselle.

Juha Pyykkö, Suomen suurlähettiläs, Filippiinit