Filippiinien markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Filippiinit oli viime vuosikymmenellä covid-19 –pandemiaan saakka yksi Kaakkois-Aasian dynaamisimmista talouksista. Rokotuskattavuuden noustessa ja rajoitusten lieventyessä talouskasvu on vuoden 2020 rajun sukelluksen jälkeen kiihtymässä, ja talouden arvioidaan palautuvan pandemiaa edeltävälle tasolle vaalivuoden 2022 kuluessa. Suomalaisosaamiselle on merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia älykkäässä kaupunkirakentamisessa ja energiantuotannossa, kiertotaloudessa, terveys- ja koulutussektoreilla sekä läpileikkaavasti digitalisaatiossa. Manilassa päämajaansa pitävän Aasian kehityspankin hankkeissa on suomalaisyrityksille hyödyntämätöntä potentiaalia. Filippiinien liiketoimintaympäristö on kehittymässä myönteisesti.

Filippiinit oli viime vuosikymmenellä yksi Kaakkois-Aasian nopeimmin kasvaneista talouksista perustuen vahvaan kotimaiseen kysyntään sekä julkisiin infrastruktuuri-investointeihin. Covid-19 –pandemian myötä asetettujen tiukkojen rajoitusten takia maan talous supistui vuonna 2020 lähes 10 prosenttia. Rokotuskattavuuden noustessa ja rajoitusten hellittäessä vuodelle 2022 ennustetaan jopa yli seitsemän prosentin talouskasvua. Pandemiaa edeltävälle tasolle talouden ennakoidaan palautuvan vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä.

Filippiineillä järjestetään presidentin-, kongressi- sekä alue- ja paikallistason vaalit 9.5.2022, mikä lisää julkista kulutusta ja investointeja. Käynnissä olevan julkisen sektorin infrastruktuurirakennusohjelman otaksutaan jatkuvan uudenkin hallinnon aikana. Tähänkin liittyen suomalaisosaamiselle nähdään merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia älykkäässä kaupunkikehityksessä sekä uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisessä, jätteiden energiakäytössä ja energiatehokkuudessa. Suomalaiseen kiertotalousosaamiseen pohjautuen suomalaisyritykset ovat aktivoitumassa Filippiineillä muovijätteen kokonaisvaltaisessa hyödyntämisessä. Suomalaisosaamiselle koulutus- ja terveyssektoreilla ml. digitaaliset ratkaisut on kysyntää. Digitalisaatio laajemminkin tarjoaa liiketoimintamahdollisuuksia. Aasian kehityspankin hankkeissa on suomalaisyrityksille vielä hyödyntämätöntä potentiaalia.

Liiketoimintaympäristö Filippiineillä on viime vuosina kehittynyt myös ulkomaisia toimijoita ajatellen suotuisemmaksi: Yritysverotusta on laskettu, ja yritystoimintaa koskevaa hallinnollista säätelyä on virtaviivaistettu. Vaatimuksia vähittäiskaupassa on höllennetty, ja ulkomaisten investointien kohtelua ollaan vapauttamassa. Filippiinit arvioi hyötyvänsä talouskasvulla mitattuna jopa prosenttiyksikön verran vuoden 2022 alussa voimaanastuvasta alueellisesta RCEP-vapaakauppasopimuksesta mm. teollisuuden alihankinnan helpottuessa ja halventuessa.

Teksti: Juha Pyykkö, Suomen suurlähettiläs, Filippiinit