Euroopan komission Green Deal tarjoaa Kroatian taloudelle mahdollisuuden kestävään kasvuun

Euroopan komission Green Deal tarjoaa Kroatian taloudelle mahdollisuuden kestävään kasvuun

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma (Green Deal) on Euroopan komission kunnianhimoinen toimenpidepaketti, joka pitää sisällään lainsäädännöllisiä, rahoituksellisia ja sääntelyn keinoja hillitä ilmastonmuutosta ja tavoitella hiilineutraaliutta. Ohjelman aloitus ja Kroatian EU-puheenjohtajuus ajoittuvat molemmat juuri keväälle 2020.

Ilmastonmuutoksen pysäyttämistä ja hiilineutraaliuden tavoittelua varten aloitettua Euroopan komission Green Deal- ohjelmaa pidetään Kroatian politiikassa ja yrityskentällä tärkeänä. Ohjelman aloitus ja Kroatian EU:n puheenjohtajuuskausi #EU2020HR ajoittuvat molemmat keväälle 2020. Kroatian pääministeri Andrej Plenkovićin mukaan ohjelman mukainen ekologinen siirtymä tarjoaa mahdollisuuden Kroatian talouden kestävään kasvuun. Kroatian kaltainen pieni ja avoin talous voi ketterästi hyödyntää siirtymän mukanaan tuomat mahdollisuudet taloudellisessa mielessä. Kroatian teollisuustuotanto on verrattain ohuella pohjalla, joten globaalisti maa ei ole suuri saastuttaja. 85 prosenttia käytetystä energiasta tulee yhä hiilestä, kaasusta ja öljystä. Kroatialle elintärkeä turismiteollisuus kannustaa yrityksiä ja kotitalouksia ekologisiin ratkaisuihin ja investointipäätöksiin. 

 

Kuten missä tahansa maassa, myös Kroatiassa kehittyvä teknologia ja innovaatiot ovat avainasemassa hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä sekä uusiutuvien energianlähteiden ja energiatehokkuuden lisäämisessä. Kroatian kansallinen energiayhtiö HEP on viime vuosina kasvattanut rooliaan ilmastonmuutoksen torjunnassa investoimalla entistä enemmän uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön. Hyvänä esimerkkinä ovat Istrian alueen aurinkovoimalat. Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki EBRD on ollut myös mukana rahoittamassa näitä projekteja. Kroatian etuna ilmastonmuutostaistelussa on pienille maille tyypillinen ominaisuus: ketteryys. Suomalaisyritysten kannalta on hyvä pitää mielessä, että Kroatian kautta pääsee helposti lähialueen markkinoille (Serbiaan, Bosnia ja Hertsegovinaan ja esim. Sloveniaan). 

 

Teksti: Juho Hellstén, EDUFI-harjoittelija