EU-Ukraina -kaasuyhteistyön tiivistyminen otettiin myönteisesti vastaan Ukrainassa

Euroopan unionin ja Ukrainan 23.3.2009 allekirjoittama julistus yhteistyöstä kaasuputkiston modernisoinnista ja kansainvälisten rahoittajien osallistumisesta on otettu Ukrainassa vastaan myönteisesti. Ukrainassa sopimus nähdään mahdollisuutena lähentyä entistä tiiviimmin eurooppalaista energiamarkkinaa. Yhteistyötä pidetään puhtaaasti EU:n ja Ukrainan välisenä sopimuksena transiittokuljetusten kehittämiseksi. Kaikki eivät usko deklaraation johtavan toimintaan vaan jäävän julistukseksi entisten julistusten joukkoon. Venäjän reagointia pidettiin tunteenomaisena. Venäjän entinen pääministeri Mihail Kasyanov näkee maansa poliittisen johdon reaktion johtuvan poliittisen valtainstrumentin menettämisestä Ukrainaa kohtaan.

Deklaraation allekirjoitustilaisuuteen ja siihen liittyvään rahoituskonferenssiin osallistuneet Ukrainan presidentti Viktor Jushtshenko ja PMI Julia Tymoshenko näyttivät pitkästä aikaa unohtaneen hetkeksi poliittisen taistelunsa ja esiintyvän julkisuudessa yhteisen asian puolesta. Presidentti Viktor Jushtshenko kiitti hallitusta ponnisteluista, joiden ansioista vuosien tavoitteet ovat toteutumassa ja Ukrainan energiaturvallisuus ottaa näin merkittävän askeleen eteenpäin.

 

Tymoshenko pitää hanketta laajemmin edullisena koko Euroopan kaasuverkoston kehittämiselle. Jushtshenkon mielestä EU:n tulisi jatkossa ostaa kaasunsa Venäjältä toimitettuna ensimmäiselle raja-asemalle Ukrainan ja Venäjän rajalla. Tämä malli selkiyttäisi Ukrainan vastuuta kaasun kuljettamisesta Ukrainan halki. Ukrainassa uskotaan, että näin Ukrainan ja Venäjän välisissä kaasukriiseissä aiemmin esille nousseet epäilyt ja syytökset transiittokaasun varastamisesta poistuisivat.

Den-lehti kirjoittaa, että eurooppalaiset toimintamallit etenevät nyt alueelle, jonka aikaisemmin on katsottu kuuluvan Venäjän etupiiriin. Venäjän voimakasta reagointia eivät kaikki ymmärrä, sillä Ukrainassa tämä sopimus nähdään liittyvän lähinnä transiittokuljetusten teknisen toimitusvarmuuden parantamiseen sekä EU:n ja Ukrainan energiayhteistyöhön ja siihen jo vuosia liittyneeseen integraatioprosessiin. Samalla tiivistyy myös osapuolten yhteistyö kaasun kuljettajana ja kaasun ostajana. Kuljetuksesta sovittaisiin kaasun ostajan ja kuljettajan välillä.

Ukrainalaiset tutkijat pitävät Ukrainan halua aloittaa kaasuputkiston modernisointi ainutlaatuisena. Vladimir Saprikin, Razumkov-keskuksen energiaosaston johtaja, toteaa, ettei tällaista tahtotilaa ole ollut 17 vuoteen! Jos deklaraatio johtaa sopimukseen ja EU:n kaasudirektiivien käyttöönottoon, muodostuu Ukrainaan kilpailukykyiset ja avoimet kaasumarkkinat, toteaa Saprikin.

Alliance New Energy of Ukraine hallituksen pj Valeriy Borovik, monien muiden asiantuntijoiden tavoin, pitää deklaraatioissa mainittujen mittauslaitteiden asentamista ja niiden tuoman transparenssin tuloa Ukrainan kaasumarkkinoille tervetulleena. Joidenkin arvioiden mukaan Ukrainan markkinoilla on liikkunut jopa 10 mrd m3 "harmaata" kaasua. Tämän kaasun arvo markkinoilla on yli 2 mrd USD. Mittausjärjestelmät parantavat selkiyttävät sekä maahantuodun että kotimaassa tuotetun kaasun markkinoita.

Tärkeä tavoite allekirjoitetussa deklaraatiossa on transiittotoimituksista vastaavan Ukrtransgazin liiketoiminnan eriyttäminen heikossa taloudellisessa tilassa olevasta kansallisesta kaasuyhtiöstä Naftogaz Ukrainasta. Uusi operaattori tulee olemaan itsenäinen toimija, joka vastaa kaasuverkoston kehittämisestä eurooppalaisten vaatimusten mukaisesti avoimesti ja läpinäkyvästi.

Delo-lehdessä todetaan, että Venäjä on haaveillut ko. operaattorin roolista jo useamman vuoden. Nyt kun transiittoyhtiö erotetaan Naftogazista, ei kaasun myyjä voi enää teoriassa vaatia kaasuputkistoa vastineeksi kaasuveloille. Ukrainalaisen TV-kanavan ajankohtaisohjelman haastattelussa Venäjän entinen pääministeri Mihail Kasyanov näkee deklaraatiossa vahvan poliittisen viestin Venäjälle.

Deklaraatio itsessään ei aiheuta Venäjälle taloudellisia ongelmia tai uhkakuvia, mutta Venäjän johdon voimakkaat reaktiot johtuivat siitä, että deklaraatio johtaa Venäjän vaikutusvallan vähentymiseen ja mahdollisuuteen käyttää kaasutoimituksia poliittisena instrumenttina EU:ta ja Ukrainaa vastaan. ”Venäjä kokee itsensä syrjäytetyksi, mutta kukaan ei ole estänyt Venäjää osallistumasta myös kaasuputkiston modernisointiin”, toteaa PMI Tymoshenko

Entinen Ukrainan energiaministeri Sergei Ermilov pitää Ukrainan kaasuverkostoa jo nyt modernimpana ja parempikuntoisena kuin Venäjän vastaava. Jos toimitusvarmuutta Eurooppaan halutaan lisätä, olisi uudistuksia tehtävä myös Venäjän verkostoon. Kansainväliset kaasuasiantuntijat pitävät deklaraation tavoitteita ja investointeja välttämättöminä, jotta putkiston tekninen toimintakyky säilyy tulevaisuudessa, sillä Ukrainan asemaa tärkeimpänä venäläisen kaasun transiittoreittinä on vaikea syrjäyttää.

Naftogaz Ukrainan varajohtaja Ihor Didenko näkee Ukrainan kaasuputkiston modernisoinnin lisäävän 5-6 mrd USD:n investoinnilla transiittokapasiteettia tasolle, jota tavoitellaan suunnitelluilla North ja South Stream putkilinjauksilla. Uudistusten jälkeen Ukrainan kuljetuskapasiteetti nousisi 60 mrd m3 ja olisi uudistusten jälkeen 180 mrd m3 vuodessa. Tämä hanke olisi nopeampi, halvempi ja turvallisempi kuin merenalaiset putkistot. Didenko tosin huomauttaa venäläistenkin todenneen, että tämä edellyttäisi myös heidän kiinnostustaan hankkeeseen.

Deklaraatiota kritisoiva oppositiossa oleva Alueiden puolue toteaa kovaäänisesti, että ilman Venäjää ei pitäisi toimia putkiston modernisoinnissa. Myös useat asiantuntijat toteavat, että Venäjän kanssa on luonnollisesti myös keskusteltava, silloin kun neuvottelut koskevat itse kaasutoimituksia. Deklaraatiota voimakkaasti kritisoinut Venäjän Ukrainan suurlähettiläs Viktor Tshernomyrdin sanoo, että putkiston modernisointi ilman Venäjän osallistumista on mahdotonta, sillä neuvostoaikana suunniteltu ja rakennettu verkosto on yksi yhtenäinen kokonaisuus.

Venäjän puheet putkiston modernisoimisesta yhteisten teknisten vaatimusten mukaisesti, Ukrainan energia-asioista Brysselin suurlähetystössä vastaava Viacheslav Kniazhnytsky toteaa, putkistoa uudistettavan uusien teknisten vaatimusten mukaisesti. "Haluaisin nähdä, kuinka venäläiset saavat saksalaiset hyväksymään North Stream putkistossa GOST-standardit eurooppalaisten standardien sijaan."

Entinen ukrainan parlamentin puhemies Arsenij Jatseniuk pitää Venäjän reaktioita ymmärrettävinä, sillä Ukraina oli aiemmin tehnyt sopimuksen, jonka mukaan Venäjä olisi voinut vuokrata Ukrainan transiittoverkoston. Hän toteaa myös lakonisesti, että deklaraatiolle käy todennäköisesti samoin kuin kaikille edeltävillekin aikeille. Julistukset eivät johda toimintaan. Samoilla linjoilla on myös Gennadi Ryabtsev, Psiheja-tutkimuslaitoksesta. Tähän mennessä vastaavilla julistuksilla ei ole saatu aikaan mitään.