EU:n ja Andien maiden kauppaneuvotteluiden toinen neuvottelukierros päättyi Limassa

Euroopan unionin ja kolmen Andien maan, Ecuadorin, Kolumbian ja Perun, välisen vapaakauppasopimuksen toinen neuvottelukierros saatiin päätökseen 27. maaliskuuta Limassa. Neuvottelut osoittautuivat odotettua hankalammiksi, mutta tavoitteena on edelleen päästä sopimukseen neljännellä kierroksella kesäkuussa.

Periaatteessa tavoite on mahdollinen, sillä vapaakauppasopimusneuvottelujen taustalla on EU:n ja Andien maiden pitkä neuvotteluhistoria. Aluksi EU ja Andien maiden yhteisö CAN pyrkivät alueelliseen assosiaatiosopimukseen, jossa pyrittiin neuvottelemaan niin kehitysyhteistyöstä, poliittisesta dialogista kuin kaupastakin. Se ei kuitenkaan edistynyt lähinnä Bolivian vastustuksen vuoksi, joten Peru ja Kolumbia ehdottivat EU:lle kahdenkeskisiä neuvotteluja.

Nyt neuvoteltavaa sopimusta ei siis enää neuvotella blokkien välisenä, vaan kokeilussa on ensimmäistä kertaa monitahoinen sopimusmalli, joka pyrkii ottamaan huomioon kunkin maan intressit eri tuotteiden kohdalla siten, että kehyksenä toimii yksi ja sama sopimus. Maille sallitaan myös mahdollisuus ratifioida sopimus hieman eri tahtiin. Englanniksi mallia kutsutaan nimellä multiparty agreement.

Suomelle kauppasopimus on tärkeä esimerkiksi paperituotteiden osalta. Yhdysvaltalaiset hallitsevat perulaisia markkinoita sen jälkeen, kun Yhdysvaltain ja Perun vapaakauppasopimus astui voimaan helmikuun alusta. Suomalaistuotteiden myynti on laskenut käytännössä nollaan, niiden tuotteiden osalta, jolla Perulla on tulleja. Tämä on ikävää markkinaosuuden menetys ottaen huomioon etenkin, että Perun markkinat ovat vetäneet edelleen melko hyvin taantumasta huolimatta. Matkapuhelinten osalta tulli on käytännössä nolla, koska Perun valtio haluaa kannustaa teknologisen kuilun kaventamista.

Limassa neuvoteltiin vaikeista aiheista

Tammikuussa järjestetyllä ensimmäisellä kierroksella Bogotassa käsiteltiin vielä sopimuksen raameja melko yleisellä tasolla, ja sieltä lähdettiinkin hyvissä tunnelmissa. Limassa neuvoteltiin 13 ryhmässä hyvin vaikeista teemoista, kuten alkuperäsäännöistä ja immateriaalista oikeuksista.

Perulaiset toivat pöytään melko paljon poikkeusvaatimuksia alkuperäsääntöihin erityisesti tekstiilien osalta. Eteneminen on ollut hidasta: kaikkiaan 90 eri alkuperäissäännön luvusta ehdittiin viikossa käydä läpi 40. Immateriaaliset oikeudet ovat poliittisesti herkkiä, ja siksi niistä neuvotellaan varsin hitaasti.

Alkuviikosta julkisuuteen tihkui tietoja, että neuvottelut olisivat hankaloituneet, eikä nopean sopimuksen saaminen olisikaan niin helppo juttu. Loppupuheenvuoroissa kuultiin kuitenkin myönteisiä uutisia: kahtena viimeisenä päivänä oli edistytty lupaavasti. Peru, Kolumbia ja jossain määrin myös Ecuador haluavat edelleen pitää kiinni tavoitteesta, jonka mukaan kesäkuussa sopimus on valmis.

Tavoite ei ole mahdoton, mutta työtä on tehtävä paljon. Neuvotteluja nopeutetaan niin, että kierrosten välillä käydään sähköpostivaihtoa teknisellä tasolla. EU:n neuvottelijat ovat kovilla, sillä samaan aikaan käymme neuvotteluja mm. Keski-Amerikan maiden ja Intian kanssa.

Uusi sopimusmalli tuntuu toimivan siinä määrin, että Andi-maat eivät ole enää tuoneet paljoa omia poikkeuksiaan pöytään, vaan pyrkivät yhtenäiseen ratkaisuun ja sopimaan asioista keskenään eivätkä kukin erikseen EU:n kanssa.

Ecuador on toivonut sopimukseen myös kehitysyhteistyön elementtejä. Se on Ecuadorille poliittisesti tärkeää, sillä se on vastustanut naapurimaidensa vapaakauppasopimuksia erityisesti USA:n kanssa. Komission neuvottelumandaatti ei ulotu kehitysyhteistyösitoumuksiin, mutta keskusteluja käydään siitä miten Ecuadorin tarpeet voitaisiin huomioida sopimuksessa.

Seuraavaksi neuvotellaan toukokuussa Brysselissä. Kesäkuun neljäs neuvottelupaikka on vielä sopimatta.