EU-Intia FTA-neuvottelujen kuudes kierros New Delhissä

EU-Intia Free Trade Agreement (FTA) -neuvottelujen kuudennella kierroksella olivat kaikki aiheet esillä. Rakentavaa keskustelua ja myönteistä edistystä saatiin aikaiseksi, mutta merkittäviä tuloksia ei kuitenkaan saavutettu. Pitkän tauon jälkeen tärkeintä olikin prosessin saaminen liikkeelle ja kontaktin luominen uuteen neuvottelutiimiin. Lienee epärealistista odottaa sopimusta syksyn EU-Intia -huippukokouksessa, mutta suurin osa kappaleista on mahdollista sulkea ja tuoda poliittisimmat asiat huippukokouksen ratkottavaksi.

Tausta

Komission FTA-pääneuvottelija Ignacio Garcia Bercero briefasi 17.–19.3.09 New Delhissä käydystä EU-Intia -vapaakauppaneuvottelujen 6. kierroksesta.

Komission tärkeimpänä tavoitteena tällä kertaa oli, että 6. neuvottelukierros toteutuu suunnitellusti ennen Intian parlamenttivaaleja ja taukoa joka johtuu hallituksen muodostamisesta. Syyskuussa 2008 pidetystä neuvottelukierroksesta oli kulunut jo aikaa, koska Intia peruutti yllättäen marraskuulle 2008 sovitut neuvottelut syytä ilmoittamatta.

Kontaktin luominen Intian uuteen pääneuvottelijaan oli myös tärkeää. Komission 20 hengen neuvottelutiimillä haluttiin viestittää vahva sitoutuminen FTA-prosessin loppuunsaattamiseen. Esillä olivatkin kaikki neuvotteluaiheet. Osa niistä on Intialle lähestyvien parlamenttivaalien takia poliittisesti sensitiivisiä, eikä epärealistisia odotuksia asetettu.

Garcia Bercero luonnehti kierrosta rakentavaksi, myönteistä edistystä saavutettiin lähes kaikilla alueilla eikä takaiskuja tullut. Positiivista oli Intian hyvä valmistautuminen ja erityisesti pääneuvottelija Chowdhuryn pragmaattinen ja ratkaisukeskeinen asenne.

Tariffitarjoukset olivat odotetusti vaikein asia, eikä niissä saatu tuloksia, vaan tilanne edelleen ennallaan: Intian 90 % tavarakauppalistalta puuttuvat EU:n keskeisimmät vientiartikkelit. Mikäli Intia pystyy parantamaan tarjoustaan, saatetaan päätyä asymmetriaan, mutta se ei ole lähtökohta. Jäljellä olevan 10 % listan sisältö on neuvotteluiden kaikkein vaikein kysymys.

Sektorit

Prosenttien sijaan jatkossa tavoitteena ovat sektorikohtaiset keskustelut, jotta päästään selville kaikkein sensitiivisimmistä sektoreista ja tuotteista. Garcia Berceron mukaan EU:n tarjous ei ole Intian kannalta houkutteleva koska se muutenkin nauttii etuisuuskohtelusta ja markkinat ovat avoimet, joten Intia keskittyy tariffien ulkopuolisiin esteisiin. Komissio ei ole valmis neuvottelemaan niistä osana FTA:ta, mutta kuuntelee epävirallisesti Intian huolia kemikaaleja tuottavien pk-yritysten, ayurveda-lääkkeiden, melassipohjaisten viskien jne. markkinoillepääsyongelmiin liittyen.

Esimerkiksi lihatuotteiden viennissä EU:hun intialaisyritysten tulisi edetä normaalia hakemusmenettelyä noudattaen, eikä leimata ongelmia suoralta kädeltä kaupan esteiksi. EU:n puolelta suurimmat huolet liittyvät SPS-normeihin, sian- ja kananlihan, hevosten, kosmetiikan markkinoillepääsyyn, transparenssin puutteen lääkkeiden lisensoinnissa jne. TBT:n, kilpailupolitiikan ja investointien osalta ei juuri saatu edistystä.

IPR ja kestävä kehitys

IPR-suojaa koskevissa neuvotteluissa mentiin jopa taaksepäin viime kierroksella saavutetusta. Julkiset hankinnat esillä vain pääneuvottelijoiden kesken, aiheesta käytiin hyvätasoinen keskustelu. Intian positio on ennallaan, se vetoaa neuvottelumandaatti puuttumiseen. Osavaltiotason päätöksenteko ja politikointi on keskushallinnolle ongelmallinen, mutta sen sijaan valtionyhtiöiden osalta saattaa jatkossa olla etenemismahdollisuuksia neuvotteluissa. Sovittiin tietojen vaihtamisesta.

Kestävä kehitys, ympäristö ja työelämän normit ovat tunnetusti vaikeita teemoja Intialle, mutta se tiedostaa, ettei EU ole valmis sopimukseen jossa aiheet eivät ole mukana. Käytiin perusteellinen keskustelu, jossa sovittiin että asiaan palataan myöhemmin jotta neuvottelut saadaan muilla osa-alueilla ensin eteenpäin. Palveluissa ja investoinneissa niin ikään hyvä keskustelu johon Intia oli hyvin valmistautunut. Osa avoinna olevista kysymyksistä saatiin ratkaistua, mutta tarjouksia ei vaihdettu. Lähtökohtana tulee olla se mitä Geneven WTO-neuvotteluissa on pöydällä. Rahoitus-, vakuutus- ja juridiset palvelut ovat poliittisesti sensitiivisiä Intialle.

Jatkosta

Garcia Berceron mukaan olisi epärealistista odottaa neuvotteluratkaisua syksyn 2009 huippukokoukseen mennessä. Sen sijaan on täysin mahdollista edetä neuvotteluissa niin pitkälle, että agendalle voidaan nostaa 3-4 tärkeintä avointa kysymystä, joihin etsitään poliittista ratkaisua huippukokouksessa. Seuraava neuvottelukierros on sovittu Brysseliin viikolle 29 sekä syys/lokakuulle ennen huippukokousta.

Komission debriefauksen jälkeisessä keskustelussa todettiin investointien suojaamisen osalta, että neuvottelut ovat Intian ja jäsenmaiden välisiä, eivät osa FTA-prosessia. EU:n intressinä on saada Intia poistamaan ulkomaisille sijoituksille asetetut rajoitukset, mutta kuluneella neuvottelukierroksella niistä ei keskusteltu yksityiskohtaisesti.

Kuriositeettina todettiin lisäksi, että ensimmäistä kertaa EU-Intia -FTA-neuvottelujen historiassa komission edustuston edustalle oli järjestetty EU:n ja globalisaation vastainen mielenosoitus. Sekalainen 30-40 hengen joukko ei esittänyt yksityiskohtaisia vaatimuksia, vaan lähti siitä että EU ajaa FTA-sopimuksia aggressiivisesti, mikä ei ole Intian etujen mukaista.

Komission päällikkö kutsui mielenosoittajien edustajat neuvonpitoon, jossa mielenosoittajille valotettiin neuvottelujen agendaa ja tavoitteita ja tarjottiin dialogin jatkamista. Tilanne kulminoitui kun poliisi saapui paikalle ja pidätti kaikki edustuston ulkopuolella rauhallisesti käyttäytyneet mielenosoittajat. Komissio on omalta osalta pyrkinyt tiedottamaan tapahtumien tosiasiallisesta kulusta tiedotusvälineiden kautta.