Etiopian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Etiopian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Covid-19 on pysäyttänyt Etiopian vankan talouskasvun. Vaikka se on viivästyttänyt myös valtionyhtiöiden yksityistämistä, nämä megahankkeet todennäköisesti kuitenkin etenevät, koska ne tuottavat Etiopialle sen kipeästi tarvitsemia valuuttatuloja. Telekommunikaatio- ja energiasektoreiden osittainen yksityistäminen tuo niille mukaan ulkomaalaisia yrityksiä, jotka tarvitsevat järjestelmä- ja laitetoimituksia vuosia eteenpäin. Kansainvälisten rahoituslaitosten rahoittamat hankkeet esimerkiksi vesi-, maatalous- ja opetussektoreilla luovat myös markkinamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Tarve digitaalisille ratkaisuille alkaa nousta vähitellen esille esimerkiksi opetussektorilla, ei vähiten Covid-19 takia.

ETIOPIAN KYSYNTÄTILANNE JA POTENTIAALISIMMAT MARKKINAMAHDOLLISUUDET 


Etiopian talous, joka vuosikymmenen ajan kasvoi noin 10% vuosivauhtia, kärsii Covid-19 vaikutuksista. BKT:n kasvun ennustetaan laskevaan nollaan vuonna 2021. Vaikka Covid-19 on viivästyttänyt valtionyhtiöiden yksityistämistä, nämä megahankkeet todennäköisesti kuitenkin etenevät, koska ne tuottavat Etiopialle sen kipeästi tarvitsemia valuuttatuloja.      

   
Etiopiassa potentiaalisimmat markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille löytyvät telekommunikaatio- ja energiasektoreiden yksityistämisestä. Valtion monopoliyhtiö Ethiotelecom, jolla on noin 45 miljoonaa liittymää, yksityistetään (49%) julkisen tarjouskilpailun perusteella. Myös kaksi uutta kilpailevaa operaattoria saavat toimiluvan. Tusina alan kansainvälisiä huippuyrityksiä on ilmaissut kiinnostuksensa osallistua tarjouskilpailuun. Sen voittajat tulevat tarvitsemaan järjestelmä- ja laitetoimituksia. Myös energian tuotanto tullaan osittain yksityistämään, mikä avaa mahdollisuuksia suomalaisille teknologiayrityksille ja järjestelmätoimittajille. Telekommunikaatio- ja energiasektoreiden yksityistäminen tulee kestämään vuosia.   


Markkinamahdollisuuksia on myös kansainvälisten rahoituslaitosten rahoittamissa hankkeissa esimerkiksi vesi-, maatalous- ja opetussektoreilla. Vesisektorilla painopiste siirtyy puhtaan veden tuottamisesta jäteveden puhdistukseen. Yleisimminkin ympäristövaikutuksiin tullaan kiinnittämään enemmän huomiota esimerkiksi teollisuuspuistoissa. Elintarvikeketju kehittyy ja tarvitsee uusia teknologisia ratkaisuja. Opetuksessa, samoin kuin monella muullakin sektorilla, tarve digitaalisille ratkaisuille alkaa vähitellen nousta esille, ei vähiten Covid-19 takia.

Outi Holopainen, Suomen suurlähettiläs, Etiopia