Etiopian humanitaarisen avun tarve kaksinkertaistuu tänä vuonna

Etiopian nälänhädät ja kuivuudet näyttävät toistuvan entistä tiheämmin. Ongelma koskettaa koko Afrikan sarven aavikkoaluetta.

Etiopian varamaatalousministeri Mituku Kassa julkisti maan humanitaarisen avun tarvearvion 11. heinäkuuta 2011. Tilanne on vakava.Humanitaarisen avun tarvitsijoiden määrä kaksinkertaistuu vuoden 2011 aikana 4,5 miljoonan ihmisen tasolle.

Tiedetään, että Etiopia on kokenut nälkäkatastrofeja säännöllisesti 6–7 vuoden välein El Nińo -ilmiön kiertonopeutta heijastaen, mutta nyt hätätilanteilla on taipumus toistua jopa joka toinen vuosi. Taustalla ovat pitkän aikavälin muutostrendit.

Etiopian väkiluku on kaksinkertaistunut lyhyessä ajassa ja sen pelätään paisuvan nykyisestä 84 miljoonasta 280 miljoonaan vuoteen 2050 mennessä. Kaikki kestävyysrajat ylittyvät. Metsämaa on jo lähes kokonaan hakattu, minkä seurauksena vesitase heikentyy. Nyt viljellään vuoristojen jyrkkiä rinteitä ja joutomaita, jotka aikaisemmin kelpasivat enintään paimentamiseen.

Etiopialaispaimen. Kuva: Kari RissaEtiopialaispaimen. Kuva: Kari Rissa

Suuri osa Itä-Etiopiaa on luonnonvaraisesti kuivaa aavikkoa, jossa karjan hengissä pysyminen edellyttää paimentolaistyylistä liikkuvaa elämäntapaa.

Julkistustilaisuudessa puhui myös YK:n humanitaarisen avun koordinaattori Eugene Owusu. Paikalla oli satakunta viranomaisten, avustusjärjestöjen ja median edustajaa. Tilaisuus oli avoin eikä siis syntynyt vaikutelmaa, että keskustelu olisi estynyttä tai avun tarvetta olisi aliarvioitu.

Avun perillepääsy Etiopian somalimaakunnassa todettiin vaikeaksi ongelmaksi, mutta paikalla olevilla maatalousministeriön ja järjestöjen edustajilla ei siihen ollut kommentoitavaa. Turvaviranomaiset eivät tässä tilaisuudessa olleet paikalla.

Kansalaisjärjestötkin toivotettiin tervetulleeksi nälänhädän uhreja auttamaan.

Ministeri kertoi Etiopian luonnonvarojen epätasaisesta jakautumisesta. Maan länsiosa on viljava ja hyväsateinen, itäosa taas kuiva ja aavikoitunut. Ylijäämän markkinointi lännestä itään on vaivalloista, koska markkinat eivät ole kehittyneet ja tieverkko ei ulotu kaikkialle.

Kasvun ja transformaation strategian (köyhyydenvähentämistrategian uusin versio) tavoitteiden toteutuminen vie aikaa useita vuosia, mutta suunnitelma voi onnistuessaan parantaa tilannetta, jos osakin asetetuista tavoitteista toteutuu.

Kuivuus kattaa laajoja Afrikan sarven aavikkoalueita Somaliasta Keniaan ja Etiopian itäosaan. Väestön liikkeet ovat jo alkaneet. Somaliaa sivuaville alueille Keniaan ja Etiopiaan on patoutumassa suuria nälkäpakolaisten leirejä, joiden asiakkaina ovat lähinnä Somaliasta liikkeelle lähtenyt pakolaisväestö.

Apua tarvitaan nopeasti ja jokainen hukattu päivä lisää uhrien määrää.

Faktat:

  • Pois jääneen lyhyen sadekauden seurauksena humanitaarisen avun jakelun piirissä olevien määrä kasvaa tänä vuonna 2,2 miljoonasta 4,5 miljoonaan hädänalaiseen.
  • Humanitaarisen ruoka-avun tarve on noin 451 000 tonnia.
  • Lisäksi rakenteellisen köyhyyden uhreille jaetaan vuodesta toiseen food for work -apua Productive Safetynet -ohjelman kautta normaalivuosinakin noin 7–8 miljoonan ihmisen tarpeita varten. Tätä jakelua on pidetty hyödyllisenä auttamistapana, mutta sekin on kärsinyt raportointiongelmista ja muun muassa EU-komissio on jäädyttänyt osan avusta.
  • Lisäksi nääntymässä oleville lapsille ja (raskaana oleville) äideille tarvitaan tehoravintoa 39 000 tonnia.
  • Epätoivoinen tilanne pakottaa käynnistämään veden kuorma-autokuljetukset, jotka ovat kalliita ja kestämättömiä. Veden puute on syntymässä olevien pakolaisleirien suurin haaste.
  • Viljan kuihtumisen lisäksi myös karjaa on kuollut, joten vaikutukset ovat pitkäaikaisia – kuten myös välttämättömyys jatkaa apua senkin jälkeen kun seuraavat sateet ovat mahdollisesti tulleet.
  • Väestön liikehdintä ruuan, veden ja laidunmaan etsintään on alkanut.

Tässä palvelussa myös

ilmastonmuutokset
ympäristö