Etiopia tähtää hiilineutraaliin talouteen 2025 mennessä

Etiopia tähtää hiilineutraaliin talouteen 2025 mennessä

Etiopia uskoo selviytyvänsä ilmastonmuutoksesta vähemmillä vahingoilla kuin naapurinsa, mutta pyrkii silti hillitsemään sen seurauksia muun muassa lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja istuttamalla puita.

Etiopiassa ilmastonmuutos ja ympäristö ovat viranomaisten ja koulutetun kansanosan keskuudessa hyvin tiedostettuja. Maan pohjois- ja länsipuolella jatkuvasti leviävä Sahara auttaa muistamaan, mistä ilmastonmuutoksessa on kysymys.

Etiopia katsoo kuitenkin selviävänsä vähemmällä kuin monet naapurimaansa, koska vuoristoalue tulee jatkossakin pysäyttämään ja imemään sateita, joista on hyötyä koko Afrikan sarvesta Egyptiin ulottuvalle alueelle. Alueen elämänlinjan Niilin vedestä 86 prosenttia on peräisin Etiopiasta.

Etiopia tiedostaa hyvin asemansa Afrikan ympäristöasioiden vaikuttajana niin kahdenvälisesti kuin myös Afrikan unionissa. Etiopian pääministeri johtaa Afrikan ympäristöministereiden kokouksia ja kokoaa maanosan yhteistä ääntä Cancuniin, New Yorkiin, Bangkokiin ja minne vain sitä milloinkin tarvitaan.  

Maisemaa Etiopian maaseudulta, kuva: hhesterrr / flickr.comEtiopian suurin lähitulevaisuuden ympäristöuhka on eroosio, johon suurin syypää on laiduntavat karjalaumat. Kuva: hhesterr / flickr.com(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan), ccby 2.0(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

Geoterminen energia ja vesivoima Etiopian valtit

Etiopian ympäristöpolitiikan linjaus on vuodelta 1995, mutta ilmastomuutos on viime vuosina sekoittanut pakan. Etiopian ympäristöhallinnon pääjohtaja Tewolde Berhan Egziaber kokee olevansa muutosjohtaja.

Etiopian luonnontaloudellisesti kestävän kehityksen politiikan päälinjaukset ovat:

  • Uudessa köyhyyden vähentämisen strategiassa ympäristön suojelu ja puhdas hiiletön teknologia ovat olennainen osa kokonaisuutta.
  • Hiilineutraali talous vuoteen 2025 mennessä. Päästöjen määrä ei saa ylittää hiilen sitomisen määrää.
  • Uusiutuvan energian käytön lisääminen. Etiopian vesivoiman potentiaalista on rakennettu vain 3 prosenttia, ja maalla on hyvät mahdollisuudet viedä sähköä naapureillekin. Juuri hyväksytyn köyhyyden vähentämisen strategian puitteissa Etiopia aikoo viisinkertaistaa vesienergian tuotannon. Tämä vähentää metsänhakkuita energia-tarpeisiin sekä Etiopiassa että naapurimaissa.
  • Myös geotermisen energian potentiaali on suuri. Aurinkoenergiaa riittää, mutta nykytekniikalla sen varastointi ei onnistu.
  • Etiopia katsoo vesienergiamallinsa olevan ympäristöystävällinen myös siksi, että patoaltaat ovat vuoristossa kapeita ja syviä. Haihtumispinta on pieni.
  • Luonnonvarat ylittävä väestönkasvu ollaan saamassa hallintaan. Tulevaisuudessa väestö kasvaa entistä hitaammin. Kaikkiin osavaltioihin ulottuva perusterveydenhuolto ja siihen liittyvä perhesuunnittelu ovat alkaneet vaikuttaa.

Eroosio lähitulevaisuuden suurin uhka

Tewolde Egziaber kertoo Etiopian saaneen viime vuonna YK:ssa tunnustusta, koska Etiopia on Kiinan jälkeen istuttanut maailman toiseksi eniten puita. Etiopian lähitulevaisuuden suurin uhka on eroosio, joka näkyy syvinä kuiluina ja romahtaneina mäen rinteinä.

Eroosion suurin aiheuttaja on rajoittamaton karjan paimentaminen. Eroosion torjunnan tehokkain keino on paimentamisen estäminen uhanalaisilla alueilla. Etiopiassa on Afrikan suurin karjapaljous.

Mekelen ja kahden belgialaisen yliopiston äskettäin tekemä tutkimus todistaa, että biomassa on alkanut kasvaa kahden viimeisen vuosikymmenen aikana ja kasvu on kestävää. Kasvun syynä on maaseutuelinkeinojen kehittäminen.

Etiopian ympäristöhallituksen käyttämien ilmastomallien mukaan El Nino -ilmiön terästämät äärimmäiset säät jatkuvat ja pahenevat. Sateet lisääntyvät lähellä päiväntasaajaa ja napa-alueita ja sateiden ja kuivuuksien väliset erot kasvavat. Lähellä päiväntasaajaa sijaitseva vuoristoinen Etiopia luottaa selviävänsä ainakin paremmin kuin monet naapurinsa.

Tästäkään ei kannata olla liian varma. Maan historia on tunnettu kuivuuden ja heinäsirkkaparvien aiheuttamista nälkäkatastrofeista.

energia
ilmastonmuutokset
ympäristö