Etelä-Korean markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Etelä-Koreasta kuuluu monessa mielessä hyvää. Se on onnistunut tiukoilla koronaviruksen torjuntatoimillaan pitämään samanaikaisesti talouttaan yllättävän avoimena. Talous tulee sukeltamaan korkeintaan kaksi prosenttiyksikköä tänä vuonna. Maa on ollut mallioppilas OECD-maiden joukossa. Etelä-Korea ei ole mennyt missään vaiheessa kiinni. Kotimainen kysyntä on säilynyt hyvällä tasolla. Maan odotetaan ensi vuonna nousevan maailman yhdeksänneksi suurimmaksi taloudeksi.

Ajankohtaisesti suomalaistenkin yritysten kannalta huomio kiinnittyy kesällä Etelä-Koreassa tehtyihin elvytys-ja investointisuunnitelmiin. Toimeenpanoon liittyy toki vielä monia kysymyksiä. Niiden joukosta nousee kuitenkin eräitä merkittävinä Suomea pidemmälläkin aikavälillä kiinnostavia sektoreita, joita on jatkokartoitettu alkusyksyn aikana tiivistetyn paikallisen Team Finland- toiminnan puitteissa.

Kärkeen nousee mukaanpääsy talouden poikkileikkaavaan digitaaliseen transformaatioon liittyviin hankkeisiin. Tämä kytkeytyy erityisesti moniin nykyhallituksen ajamiin laajempiin yhteiskunnallisiin kehityshankkeisiin valituilla sektoreilla: koulutus, terveydenhuolto, liikenne, meriteollisuus ja eri tuotannolliset alat. Suomen omilta osaamisalueelta voi nostaa edelleen esille 5/6 G-yhteydet sekä tekoälyn (AI) että eri teollisuusalojen kyberturvalliset ratkaisut.


Toinen selkeästi post-Korona-ajan ylikin kantava Suomen kiinnostuskohde Etelä-Koreassa on bio-ja kiertotalous. Eräitä haasteita, joiden osalta suomalaisistakin ratkaisuista ollaan kiinnostuneita: jätehuolto ja jätteenkäsittely, uusiutuviin energiamuotoihin investointi, puhdas vesi ja ilma, kierrätys ja kierrätysmateriaalit.


Jo pari viimeistä vuotta on suomalainen elintarvikevienti Etelä-Koreaan kehittynyt erittäin positiivisesti ja näköpiirissä on eräiden lupaprosessien päästessä loppuun viedyksi (siipikarja, munat, voi) edelleen merkittävää lisäkasvua. Antibiooteista vapaa ja terveellinen ruoka yhdistetään Suomeen.


Suomen maine Etelä-Koreassa on kokonaisuudessaan erittäin voimakkaasti positiivisessa asennossa. Täällä voi tuntea konkreettisesti, että suomalaisille yrityksille on nykyistäkin suurempaa kysyntää. Tätä viestii koko ajan myös paikallinen eurooppalainen kauppakamari. EU-alueen kauppaa siivittää jo vuonna 2009 voimaanastunut keskinäinen vapaakauppasopimus. Hyvin on ulkomaankauppa sujunut osaltamme viime vuosina; yli miljardin euron ylijäämää on taottu kahdenvälisessä kaupassamme. Hurjinta kasvu on aivan viime vuosina ollut palvelusektorilla.


Korostetusti ajankohtaisia korealaisia trendejä huomioitavaksi: eCommerce/mobiili/online-ostaminen, yhden ihmisen taloudet, oma aika arvossa, eettiset valinnat.
 

Pekka Metso, Suomen suurlähettiläs, Etelä-Korea