Espanjan talouden elpyminen on alkanut – pitkän aikavälin haasteisiin maa etsii ratkaisua digitalisaatiosta ja rakenneuudistuksista

Koronan aiheuttama kriisi iski Espanjaan erittäin ankarasti, ja maan talous supistui 10,8 % vuonna 2020. Espanjan näkymät ovat nyt toiveikkaammat. Suotuisan trendin jatkuminen on edelleen riippuvainen pandemian kehityksestä ja sen vaikutuksista. Pitkällä aikavälillä haasteina tulevat edelleen olemaan valtiontalouden alijäämän ja korkean työttömyyden aiheuttamat ongelmat, joihin pyritään vaikuttamaan Next Generation EU -elpymishankkeilla ja rakenneuudistuksilla.

Koronakriisi on osunut Espanjan talouteen erittäin ankarasti: maan talous supistui 10,8 % vuonna 2020, ja työttömien määrä ylitti pahimmillaan yli 4 miljoonaa henkilöä. Espanjan hallituksella on ollut vaikea tehtävä tasapainoilla pandemian torjunnan, valtiontalouden kantokyvyn sekä yritysten ja ihmisten tukemisen välillä ja edetä kohti elpymissuunnitelman implementointia.

Vuoden 2021 puolivälin talouslukujen perusteella tilanne on nyt parantunut. Espanjan keskuspankki julkisti 14.6. kohentuneen ennusteen maan talouskasvusta vuosina 2021 ja 2022. Keskuspankki arvioi epävarmuuden hellittävän hieman, ja talouden elpyvän rokotusten ja Euroopan laajuisten elvytystoimien myötä. Pankki ennustaa nyt 6,2 %:n kasvua vuonna 2021, 5,8 %:n vuonna 2022, ja 1,8 %:n vuonna 2023. Espanjan talouden näkymät vuoden 2021 puolivälissä ovat jo optimistisempia kuin edelliset, maaliskuulta peräisin olevat ennusteet – aiemmat ennusteet vuosille 2021–2022 olivat 6 % ja 5,3 %. Myös komission tuoreissa ennusteissa tämän vuoden kasvuksi ennakoidaan 6,2 %. Komissio on kuitenkin jopa keskuspankkia optimistisempi: se arvioi Espanjan talouden kasvavan 6,3 % vuonna 2022.  

Muutokset vahvistavat suuntauksen kohti talouden elpymistä, josta on ollut viitteitä indikaattoreissa jo aiemmin. Kulutus on Espanjassa voimakkaassa kasvussa, ja palvelualojen liikevaihto on huolimatta matkailukauden yskähtelystä noussut korkeisiin lukemiin. Virusmuunnosten leviämisen aiheuttama huoli ja uudet matkailuun kohdistuvat kontrollit häiritsevät matkailun elpymistä. Matkailukauden onnistumista ei voida pitää täydellisenä, mutta siitä huolimatta palvelualojen kysyntä on kasvanut. Kotimaanmatkailu kompensoi jossain määrin matkailukauden haasteita. Jatkossakin rajoitusten purku vaikuttaa siihen, miten nopeana talouden elpyminen jatkuu. Ennusteiden toteutuminen edellyttää, että esimerkiksi koronavirus ei aiheuta voimakasta takapakkia. Ratkaisevia tekijöitä talouden kannalta ovat epidemiatilanteen kehittyminen ja matkailukausi, sillä matkailu muodostaa arviolta 12 % Espanjan taloudesta. Nyt huolta aiheuttavat jälleen koronan uusi aalto variantteineen ja näistä johtuvat uudet rajoitukset.

Palveluiden ja kulutuksen elpymisestä kertovat myös työttömyystilastot

Espanjan työttömyydessä nähtiin historian suurin kuukausittainen lasku kesäkuussa.  Maan työllisyys jatkaa hyvillä raiteilla, mistä kertoo jo neljäs perättäinen kuukausi työttömyyden laskua. Uusia työllisiä rekisteröitiin kesäkuussa 202 857 henkilöä, ja työttömyys väheni yli 160 000 henkilöllä. Kesäkuut ovat yleensäkin suotuisia työllisyyden kehityksessä.

Inflaatio on nouseva kysymys Espanjan talouskeskustelussa. Taloustutkimusinstituutti Funcasin tuoreissa arvioissa Espanjan inflaatio ylitti aiemmat ennusteet ja EU:n keskiarvon kesäkuussa 2,7 %:n inflaatiolla. Funcas ennustaa myös vuoden lopulle nousevaa inflaatiota.

Taustalla on energiatuotteiden ja elintarvikkeiden nopea hinnannousu. Sähkön hinta nousi heinäkuussa yli 106 euroon / MWh ja ylitti historiallisen ennätyksen vuodelta 2002, joka oli hieman yli 103 euroa / MWh. Myös elintarvikkeiden hinnoissa on nähty nousua. Sähkön korkean hinnan arvellaan pysyvän yllä ainakin ensi vuoden puolelle. Energian ja elintarvikkeiden hinnannoususta puhdistettu pohjainflaatio on ollut maltillinen 0,1 %. Toistaiseksi asiantuntijoiden arviot inflaation uhasta ovat maltilliset, mutta lyhyen aikavälin nopeat hinnannousut herättävät myös huolta.  

Valoisammista luvuista huolimatta työttömyys pysynee lähivuodet verrattain korkealla. Vuodelle 2021 ennustetaan 15,6 %:n työttömyyttä (vastoin aiempaa 17 %), vuoden 2022 luku on 14,7 % (aiemmin 15,1 %), ja vuoden 2023 työttömyydeksi ennustetaan 13,7 % (vs. 14,1 %). Lisäksi talouden alijäämä on edelleen merkittävä: julkisen talouden alijäämäksi Espanjan keskuspankki arvioi 8,2 % vuonna 2021, 4,9 % vuonna 2022 ja 4,3 % vuonna 2023. Vastaavasti julkisen velan suhteessa bruttokansantuotteeseen ennakoidaan melko vähäisiä muutoksia: vuoden 2021 aikana saavutetusta 120,1 %:n tasosta päästään varsin vähän alaspäin – 117,9 % vuonna 2022 ja 118 % vuonna 2023. Näin ollen talouden pitkän aikavälin kestävyys aiheuttaa edelleen suuria haasteita.

Espanja pyrkii vaikuttamaan tilanteeseen elpymishankkeilla ja rakenneuudistuksilla, joiden toteuttamiseen se on myös elpymissuunnitelmissaan sitoutunut.

Espanjan elpymissuunnitelman hyväksyminen oli helpotus 

Komissio hyväksyi Espanjan elpymissuunnitelman 16.6. Tämä on suuri helpotus ja edistysaskel Espanjan hallitukselle, joka yrittää kääntää Espanjan talouden suuntaa. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen vieraili Madridissa antaakseen tukea Espanjan jälleenrakennussuunnitelman toimeenpanolle. Espanjan yhteensä 140 miljardin euron elpymisrahoituksesta noin 69,5 miljardia euroa on suoria tukia. Vuonna 2021 Espanja saa 19 miljardia, mikä on vähemmän kuin budjetissa ennakoitu 27 miljardia. Ensimmäisen 9 miljardin rahoituserän on määrä tulla maksatukseen jo kuluvana kesänä.

Vihreään siirtymään kohdistuu 40,29 % ja digitalisaatioon 29,58 % Espanjan RRF-varoista. Tuet jakautuvat 10 pääkohdan alle. Näistä tärkeimpiä ovat mm. alueellinen koheesio ja maatalouden kehittäminen, joihin suunnataan yli 14 miljardia euroa, noin viidennes kokonaisuudesta sekä resilientit infrastruktuurit ja ekosysteemit, joihin suunnataan yli kymmenen miljardia, noin 15 % elpymispaketista. Noin 9 % käytetään oikeudenmukaiseen energiasiirtymän toteuttamiseen.   Suurin kymmenestä päähankkeesta kohdistaa noin 16,1 miljardia euroa teollisuuteen ja yrittäjyyteen, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten digitalisaatioon ja strategisten sektoreiden kuten matkailun uudistamiseen. Myös koulutukseen sekä tutkimukseen ja innovaatioihin tehdään useiden miljardien panostukset. Espanjan hallitus on myös korostanut, että tasa-arvoulottuvuus tulee huomioida kaikissa elpymishankkeissa.

Alueellisen koheesion parantaminen eli alueiden välisen sosioekonomisen epätasa-arvon vähentäminen on Espanjalle merkittävä haaste. Espanja on edelleen yksi EU:n pahiten alueellisesta epätasa-arvosta kärsivistä maista, vaikka erot ovat menneinä vuosikymmeninä kaventuneet. Koronapandemia on ollut omiaan korostamaan alueellisia eroja.

Komissio uskoo, että reformeilla ja investoinneilla on potentiaalia vastata moniin Espanjan talouden haavoittuvuuksiin, ja niiden tuovan pitkän aikavälin rakenteellisia uudistuksia. Komissio katsoo, että elpymissuunnitelma pitää sisällään laajan kirjon toisiaan tukevia reformeja ja investointeja, jotka tehokkaasti vastaavat niihin haasteisiin, jotka on tuotu esiin muun muassa talouspolitiikan EU-ohjausjakson yhteydessä Espanjalle annetuissa suosituksissa monilla eri aloilla työllisyyspolitiikasta digitalisaatioon, vihreään siirtymään ja innovaatioihin.

Komissio noteeraa myös Espanjan tavoitteen luoda yli 150 000 koulutuspaikkaa ammattikoulutukseen ja työssäoppimiseen, samoin kuin tavoitteen luoda yli 1000 tukitoimipistettä haavoittuvassa asemassa olevien opiskelijoiden tukemiseksi jatkamaan opintopolkunsa loppuun. Komissio antaa kiitosta myös Espanjan tavoitteelle hyödyntää julkista rahaa yksityisten investointien mobilisoimiseksi. Espanjan julkilausuttu tavoite on ollut saada jokaista julkisista varoista tulevaa euroa kohti neljä euroa yksityisiä investointeja.

Espanjan hankkeista järjestetään kilpailutuksia jo kesän ja syksyn aikana. Kilpailutuksia ja niihin liittyviä ennakkotietoja voi seurata kootusti Espanjan hallituksen uudelta elpymishankkeiden omalta verkkosivustolta(Linkki toiselle verkkosivustolle)Tietoja on toistaiseksi vain espanjan kielellä.

Digitalisaatioon panostetaan monin keinoin

Espanjan elpymisen monien prioriteettien joukossa avainsana on digitalisaatio.  Se on avain koko tulevan talouden kehittämisessä. Espanjan digiasioista vastaava valtiosihteeri Carme Artigas on hiljattain antamassaan haastattelussa todennut, että koronan jälkeisessä uudessa ajassa digitalisaation ja tekoälyn täytyy olla Espanjan taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen moottori. Espanja tavoittelee digitaalisen talouden vaikutuksen nousua 19 %:sta 40 %:iin bruttokansantuotteesta. Tähän kuitenkin tarvitaan sekä uusia investointeja, kasvuyrityksiä että niihin osaavaa työvoimaa. Artigasin mukaan Espanjalla on nyt ainutkertaiset taloudelliset resurssit niihin rakenteellisiin uudistuksiin, joilla Espanja pärjää digitalisaation aikakaudella. Hän toteaa myös, että Espanjan täytyy nyt tehdä kymmenen vuoden työ kolmessa vuodessa digitalisaation alalla.

Espanjan haasteena on maan suuri rakenteellinen nuorisotyöttömyys, kun samaan aikaan teknologiayritysten on vaikea rekrytoida korkean osaamisen työvoimaa. Artigas uskoo, että esimerkiksi tekoälyyn ja kyberturvallisuuden alalle voitaisiin luoda jopa 2 miljoonaa työpaikkaa, joten osaavan työvoiman kouluttaminen on akuutti tarve. Espanja pyrkii erottamaan toisistaan kansalaisten yleiset digitaidot ja korkean osaamisen: Espanjan pitää tuoda kansalaisten digitaaliset taidot ajan tasalle ja toisaalta kouluttaa erityisosaajia alan tarpeisiin. Myös sukupuolten välinen kuilu tulee kuroa umpeen osana digitaitojen kehittämistä. Osana elpymissuunnitelman toimeenpanoa Espanjan on myös määrä vielä tänä vuonna julkistaa pienten ja keskisuurten yritysten digitalisaatiota koskeva kansallinen suunnitelma vuosille 2021–2025. Myös hallinnon ja esimerkiksi julkisten liikennejärjestelmien digitalisaatiosta odotetaan suunnitelmia.

Espanja valmistelee uutta start up -lainsäädäntöä, jonka tarkoitus on säännellä kasvuyritysten toimintaa mahdollistaen joustoja mm. hallinnollisiin vaatimuksiin ja verotukseen. Tavoitteena on luoda kannustimia investoinneille ja työntekijöiden osakeoptiosuunnitelmille ja mm. helpottaa ”digitaalisten nomadien” oleskelulupien saamista. Tämä lainsäädäntö on tällä hetkellä esityövaiheessa, ja yhteiskunnallisille toimijoille tarjoutuu myös mahdollisuus lausua arvioitaan.  Uudella lainsäädännöllä halutaan myös tukea ja kannustaa kasvuyritysten, pienten ja keskisuurten yritysten sekä suuryritysten välistä yhteistyötä. Lisäksi halutaan tehostaa yksityisen sektorin ja yliopistojen välistä yhteistyötä innovaatiotoiminnassa.

Espanjassa on katsottu ongelmaksi, että kasvuyritykset eivät saa skaalautumisvaiheeseen riittävästi investointeja, vaikka alkuvaiheen riskirahoitusta on tarjolla hyvin. Tähän ongelmaan Espanja vastaa mm. tukemalla kasvuyrityksiä ja innovaatioita uudella innovatiivisten teknologioiden julkisella hankintaohjelmalla (Compra Pública Innovadora). Ajatuksena on ostaa kasvuyrityksiltä digitaalisia ja innovatiivisia palveluita ja näin tukea yrityksiä kansainvälistymistä kohti. Rahoitusta on tietojen mukaan varattu 224 miljoonaa euroa kolmen vuoden aikana.

Espanjalta odotetaan myös rakenneuudistuksia

Espanjan talouden pitkän aikavälin kestävyyttä yritetään parantaa rakenteellisin uudistuksin erityisesti työmarkkinoilla ja eläkejärjestelmässä. Työmarkkinoiden suhteen EU:n komissio on ollut erityisen huolissaan määräaikaisuuden yleisyydestä. Espanjan hallitus esittääkin parannuksia tähän: määräaikaisuuksia pyritään suitsimaan ja työsuhteisiin halutaan vakautta. Toisaalta työmarkkinauudistus on elpymisen kannalta tärkeä hanke myös siksi, että työpaikkojen siirtymä erityisesti digitalisaation ja vihreän siirtymän myötä tarvitsee tuekseen myös uusia työmarkkinamekanismeja, jotka helpottavat työntekijöiden siirtymistä uusille aloille. 

Espanjalta on peräänkuulutettu eläkejärjestelmän uudistusta jo vuosien ajan, ja väestön ikääntymisen myötä kysymys on aina vain ajankohtaisempi. Nyt eläkeuudistus on lähtenyt liikkeelle, kun Espanjan hallitus sopi yhdessä eri neuvotteluosapuolten kanssa tulevan eläkeuudistuksen ensimmäisen vaiheen sisällöistä. Uudistus on määrä toteuttaa kahdessa vaiheessa.

Uudistuksessa pyritään monin eri toimin pidentämään työuria loppupäästä. Tulossa on uudistuksia, joilla parannetaan työuran loppuvaiheessa olevien oikeuksia pysyä työelämässä. Ensimmäisessä vaiheessa tuodaan myös rahallisia kannustimia eläkkeelle siirtymisen lykkäämiselle. Toiseen vaiheeseen ratkaistavaksi jää muun muassa se, miten eläkeikää aletaan vähitellen nostaa ja miten se vaikuttaa eläkkeen määrään.

Lisätietoja Espanjan kansallisesta elpymissuunnitelmista löytyy seuraavilta verkkosivuilta:

Espanjan elpymissuunnitelma, hallituksen viralliset sivut(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Espanjan hallituksen uusi elpymishankkeiden oma verkkosivusto(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Executive summary in English: Recovery, Transformation and Resilience Plan(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Presentation in English(Linkki toiselle verkkosivustolle)

 

Teksti: Akseli Peltola, vastuuvirkamies, taloudelliset ulkosuhteet, Suomen suurlähetystö, Madrid