Espanjan markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

COVID-19 tilanne on ajanut Espanjan talouden alamaihin. Espanja on yksi pahiten pandemiasta kärsineistä talouksista. Jos vuonna 2019 oltiin yhä kasvu-uralla, talouden odotetaan supistuvan tänä vuonna 10,5 % - 12,6 %. Vakava taloustilanne ja voimakas työttömyyden kasvu näkyvät kuluttajien luottamuksen heikkenemisenä ja kulutuksen laskuna. EU:n elpymisvaroista odotetaan lääkettä tilanteeseen. Potentiaalista kysynnän kasvua erityisesti voimakkaan julkisen tuen ansiosta on varsinkin ICT-alalla ja digitalisaatiossa muun muassa teollisuudessa, terveysalalla ja julkisissa palveluissa. Suomi näyttäytyy näiden sektoreiden edelläkävijänä.

Maan talouden kurimuksen takia kysyntä ja investoinnit ovat tällä hetkellä alamaissa. Talouden elpymisen suhteen on kuitenkin esitetty myös optimistisia ennusteita, arviot talouskasvusta vuonna 2021 liikkuvat 4,1 ja 7,3 prosentin välillä.  Suomen markkinamahdollisuudet Espanjassa liittyvät ennen muuta EU:n elvytysvarojen käytön suomiin mahdollisuuksiin, sillä varoista on odotettavissa julkisia investointeja monille eri sektoreille, joille Suomesta on tarjolla osaamista. 


Espanja on yksi suurimpia Next Generation EU -elvytysvarojen saajia, sen osuus suorista tuista on 72 miljardia euroa vuosina 2021–2023. Espanjan hallituksen tavoite on, että varoilla tuetaan vihreää transitiota ja digitalisaatiota. Espanjan haasteena on elpymisrahoituksen tehokas hyödyntäminen. 


Suomen kannalta tämä tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia erityisesti digitalisaatiossa. Maan teollisuuden ja hallinnon digitalisaation edistämiseen on varattu 33 % elvytysvaroista vuosien 2021-2023 projekteihin. 5g-teknologia on Espanjassa nouseva aihe. Pankit ja finanssisektori etsivät myös innovaatioita. Vihreä transitio kattaa Espanjan kansallisessa elpymissuunnitelmissa jopa 37 % elvytysrahojen käytössä. 


Espanja on mukana kohdemaana sekä Business Finlandin Digital Trust Finland- että Bio and Circular Economy -kasvuohjelmissa. Näiden ohjelmien puitteissa jo tehty työ suomalaisten yritysten aktivoimiseksi ja Suomen profiilin nostamiseksi näiden alojen osaajana antaa hyvän aseman elvytysvaroja hyödyntäviin hankkeisiin pääsemiseksi.


Vaikka aikaikkuna investoinneille on tulevat kolme vuotta, mahdollisuuksien hyödyntämiseksi juuri tulevat kuukaudet ovat tärkeitä, sillä hankkeita suunnitellaan nyt. Keskushallinnon ohella myös alueiden merkitys korostuu nykytilanteessa, sillä elpymisrahoilla rahoitettavissa hankkeissa niillä on suuri merkitys. 

Tiina Jortikka-Laitinen, Suomen suurlähettiläs, Espanja