Espanjan markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille vuonna 2024

Espanjan talous on vahvalla pohjalla pandemiavuosien notkahduksen jälkeen, ja talouden kasvuluvut ovat EU:n keskiarvoa korkeampia. Maa on myös yksi suurimmista EU-elpymisrahoituksen saajista. Meneillään on kymmenkunta mittavaa strategista hanketta erityisesti vihreän ja digitaalisen siirtymän vauhdittamiseksi. Hankkeet luovat uusia markkinamahdollisuuksia myös suomalaisyrityksille julkisen ja yksityisen sektorin digitalisaatiossa, vihreässä energiasiirtymässä, vähähiilisessä teollisuudessa ja rakentamisessa, kiertotaloudessa sekä älykaupunkiratkaisuissa. Kumppanuus espanjalaisten yritysten kanssa on edellytys kytkeytymiselle elpymishankkeisiin. Pääsy Espanjan markkinoille voi vauhdittaa tietä myös Latinalaiseen Amerikkaan.

Espanja tarjoaa markkinamahdollisuuksia vihreässä ja digitaalisessa siirtymässä sekä yhteyksiä Latinalaiseen Amerikkaan

Espanjan talous on saatu kestävälle uralle Covid-19 -pandemian aiheuttaman notkahduksen jälkeen ja myös EU:n elpymisrahoituksen ansiosta. Espanjan BKT:n kasvu oli vuonna 2023 EU:n keskiarvoa parempi, yli 2 % vuositasolla, ja kasvuennusteet vuodelle 2024 liikkuvat 1,5 % yläpuolella. Marraskuussa 2023 aloitti tehtävässään sosialistipuolueen Pedro Sánchezin kolmas hallitus. Luvassa on parannuksia työntekijöiden ja eläkeläisten asemaan sekä pienituloisimpien ostovoimaan. 

Espanja on yksi suurimpia Next Generation EU -elpymisvarojen saajia (suoria tukia 77 miljardia euroa ja jo käyttöön otettu optio 84 miljardin lainarahoituksesta) ja EU-rahoitteiset hankkeet on määrä toimeenpanna viimeistään vuonna 2026. Keskeisimmät elpymissuunnitelman sektorit ovat julkisen ja yksityisen sektorin palveluiden digitalisointi sekä vihreän siirtymän eri osa-alueet, kuten uusiutuvat energiat, energiatehokkuus ja kiertotalous. Espanja on pyrkinyt asemoimaan itsensä EU:n energiastrategian avaintoimijaksi erityisesti vetytalouden osalta investoimalla vahvasti uusiutuvaan energiaan, sen varastointiin, vihreän vedyn tuotantoon ja käyttöratkaisuihin. Espanjalaiset energia-alan yritykset ovat vahvoja toimijoita niin Euroopassa kuin Latinalaisessa Amerikassa.

Suomen maakuva Espanjassa on erinomainen. Erityisesti tunnetaan suomalainen koulutus, kestävyysratkaisut, digitaalinen osaaminen ja Nato-jäsenyyden myötä vahva panostus turvallisuuteen ja puolustukseen. Suomalaiset älykkäisiin kaupunkeihin, älykkääseen liikkuvuuteen ja 5G-verkkoihin liittyvät ratkaisut kiinnostavat. Digitalisaatioon, kestävyyteen ja kiertotalouteen liittyvissä kysymyksissä on tilausta suomalaiselle osaamiselle. Espanjan ja Suomen välistä kaupallis-taloudellista yhteistyötä ja suomalaisyritysten vientiä edistävän Suomen Team Finland -tiimin toiminta keskittyy Espanjassa näihin prioriteettialueisiin.

Suomalaisyrityksille paras tapa päästä mukaan strategisiin hankkeisiin on espanjalaisten kumppaneiden kautta. Erityisen hyödyllistä on kiinnittyminen suuriin espanjalaisyrityksiin, jotka toimivat hankkeiden vetureina. Paikallinen osaaminen on tärkeää ja espanjankielinen yhteydenpito (oma työntekijä tai paikallinen edustaja) parantaa yhteistyömahdollisuuksia.  On tärkeää huomioida myös itsehallintoalueet, joilla on omat kunnianhimoiset kestävyys- ja digitalisaatiohankkeensa.

Teksti: Sari Rautio, Suomen suurlähettiläs, Espanja