Espanjan hallitus aikoo elvyttää vuonna 2021 EU-varojen tuella historiallisen suureksi kasvatetulla budjetilla

Espanjan hallitus aikoo elvyttää vuonna 2021 EU-varojen tuella historiallisen suureksi kasvatetulla budjetilla

Espanjan pääministeri Pedro Sánchez esitteli 7.10. kansallisen elvytyssuunnitelman suuret linjat, jotka ohjaavat vuosina 2021–2023 EU:n elvytysvarojen käyttöä. Reilu kolmasosa (37 %) Espanjan odottamista lähes 72 mrd. euron varoista ohjataan vihreisiin investointeihin ja toinen kolmannes (33 %) digitalisaation edistämiseen. Kaksi muuta keskeistä elvytystä ohjaavaa toimintalinjaa ovat alueiden ja sukupolvien välisten sekä sukupuolten välisten taloudellisten erojen kurominen umpeen. Yksittäiset hankkeet kootaan 10 veturihankkeen alle. Hallitus julkisti 6.10. myös suuntaviivat vuoden 2021 valtion talousarviolle, jossa julkisen sektorin ns. menokatto on historiallisen suuri.

Pääministeri Pedro Sánchez esitteli 7.10. tiedotustilaisuudessa ”Espanjan talouden elvytys-, muutos- ja kestävyyssuunnitelman”, Recovery, Transformation and Resilience Plan for the Spanish Economy. Konkreettisista hankkeista ei vielä kuultu paljoa, mutta Sánchez kasasi hieman lihaa jo aiemmin julkistettujen elvytyksen neljän strategisen pilarin – vihreä Espanja, digitaalinen Espanja, Espanja ilman sukupuolten välistä kuilua ja yhtenäisten mahdollisuuksien Espanja – muodostamien luiden ylle.

Kansallisen suunnitelman taustalla vaikuttavat niin YK:n agenda 2030:n mukaiset kestävän kehityksen tavoitteet, hallituksen periaateohjelma Espanjan muodonmuutokselle kuin komission varojen käyttöä ohjaavat linjat. Suunnitelma edustaa Sánchezin mukaan luonnollista jatkumoa niille toimenpiteille, joita hallitus on nopealla aikataululla ottanut käyttöön koronakriisin ja sen taloudellisten vaikutusten torjumiseksi viimeisten kuukausien aikana.

Nyt julkistettu suunnitelma ohjaa niiden lähes 72 miljardia euron käyttöä, jotka Espanja odotusten mukaan saa EU:n elvytyspaketista suorina tukina vuosina 2021–2023. Tänä aikana varojen avulla luodaan Sánchezin mukaan yli 800 000 uutta työpaikkaa sekä 2,5 % BKT-kasvua.

Hallituksen tavoitteina on muun muassa uudistaa Espanjan tuotantorakennetta ja parantaa teollisuuden kilpailukykyä. Naiset ja nuoret työntekijät, jotka ovat kärsineet pandemian talousvaikutuksista kaikkein eniten, tulevat nyt ensin, unohtamatta sukupolvien välistä solidaarisuutta.

Kansallisessa suunnitelmassa vihreiden investointien osuus tästä paketista on yli 37 % ja digitalisaation lähes 33 %. Vihreistä investoinneista Sánchez nosti tiedotustilaisuudessa esiin jo aiemmin ilmoitetun tuen sähköautoille sekä puolen miljoonan asunnon muuttamisen energiatehokkaammiksi. Espanjan digitalisaatiota edistävistä hankkeista Sánchez mainitsi erityisesti teollisuuden ja pk-yritysten digiloikan tukemisen, minkä lisäksi suunnitteilla on muun muassa digitaitojen koulutusta 80 %:lle väestöstä, etätyökoulutusta julkisille viranhaltijoille sekä 5G-verkko 75 % väestöstä ja nopea internetyhteys kaikkien kansalaisten käyttöön.

Sánchez listasi tiedotustilaisuudessa suunnitelman 10 ”veturiprojektia”, joiden alle yksittäiset hankkeet asettuvat:

Suunnitelman toteuttamista valvoo pääministerin johtama ministerityöryhmä. Lisäksi toimia koordinoidaan tiiviissä yhteistyössä itsehallintoalueiden sekä Ceutan ja Melillan erityisalueiden kanssa, ensimmäinen kokous pidetään 26.10. Pääministeri peräänkuulutti tiedotustilaisuudessa kansallista yhtenäisyyttä eri osapuolilta ja erityisesti poliittisilta puolueilta: ”ei sokeaa uskoa, mutta edes pienintä mahdollista yhteistyövalmiutta yhteisen hyvän eteen”. Tulevan vuoden budjetista ja elvytyshankkeista tarvitaan sopu, jotta Espanja voi päästä kriisistä eteenpäin. ”Espanja pystyy, jos se tahtoo”, hän tiivisti.

Elvytystä historiallisen suurella budjetilla

EU:n elvytysinstrumenteista ensi vuoden aikana Espanjan käyttöön tuleva arviolta 27 mrd. euron “ennakko” on mukana vuoden 2021 budjetissa, jonka suuntalinjat valtiovarainministeri María Jesús Montero ja talousministeri Nadia Calviño esittelivät 6.10. hallituksen kokouksen jälkeen. Tätä edelsi hallituksen päätös ohittaa vuosien 2020 ja 2021 osalta parlamentaarinen menettely, jossa kongressi ennen varsinaista budjettikäsittelyä hyväksyy ns. julkisen menokaton. Hallitus perusteli päätöstään koronakriisin synnyttämällä poikkeuksellisella tilanteella, jonka seurauksena EU-komissiokin on antanut jäsenmaille lisäjoustoa budjettisääntöihin ottamalla käyttöön vakaus- ja kasvusopimuksen yleisen poikkeuslausekkeen.

Valtiovarainministeriön vuoden 2021 budjetille asettama menokatto on yhteensä 196 mrd. €, mikä tarkoittaa historiallista 53 prosentin lisäystä menoihin kuluvalle vuodelle suunniteltuun verrattuna. Tässä luvussa ovat mukana valtion tavanomaisten menojen lisäksi poikkeukselliset varainsiirrot itsehallintoalueille ja sosiaaliturvajärjestelmään sekä EU-elvytysvarat. Jos tarkastellaan vain valtion tavanomaisia menoja, kasvaa menokatto maltillisemmin, 7,2 % vuoteen 2020 verrattuna. Hallituksen kuluvalle vuodelle asettamaa 127 mrd. € menokattoakaan ei tosin koskaan ehditty hyväksyä kongressissa eivätkä tämän vuoden menot tule pysymään sen rajoissa.  Pelkästään hallituksen tukemista lomautuksista (ERTE) on tulossa ainakin 35 mrd. lasku, minkä lisäksi koronakriisin aikana hallitus myönsi itsehallintoalueille kriisin hallintaan 16 mrd. lisärahoitusta.  

Valtiovarainministeriö korjasi ennusteitaan kuluvan vuoden talouskehityksestä muiden tahojen tavoin alaspäin ja arvioi talouden supistuvan tänä vuonna 11,8 % (huhtikuussa arvio oli 9,2 %). Vuonna 2021 talouden odotetaan kuitenkin kasvavan 7,2 % tai EU-varojen avulla toteutettavien elvytystoimien vaikutus huomioiden jopa 9,8 %. Hallituksen ennusteet ovat pitkälti samansuuntaisia kuin Espanjan keskuspankin, joka syyskuussa arvioi talouden supistuvan kuluvana vuonna 10,5 %–12,6 % tilanteen kehityksestä riippuen. Kriitikot ovat kuitenkin todenneet tulevien vuosien ennusteiden lepäävään yltiöoptimististen kasvuodotusten varassa, kun koronatilanteen kehitys vielä on täysin avoinna.

Valtion velalle ei asetettu tavoitteita vuodelle 2021, mutta talousministeri Calviño arvioi sen olevan kuluvana vuonna noin 118 % BKT:sta. Työttömyyden hallitus arvioi tänä vuonna nousevan 17,1 %:in (16,9 % vuonna 2021, EU-varat huomioiden 16,3 %), mikä on ainoa myönteisesti muuttunut ennuste huhtikuuhun verrattuna. Tämä on kuitenkin suoraan seurausta ERTE-lomautusten jatkamisesta vuoden 2021 tammikuuhun saakka, mikä monien mielestä tarkoittaa vain työttömyyspommin lykkäämistä.

Tarve rakenteellisille uudistuksille ja yhteisymmärrykselle

Espanjan keskuspankin johtaja Pablo Hernández de Cos varoitti kongressia puheenvuorossaan 6.10., että jos poliittiset puolueet eivät löydä yhteisymmärrystä tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtymiseen, kriisi syvenee. Keskuspankin huolena on, että terveydenhuollon ja talouden kriisi pitkittyessään johtaa uuteen finanssikriisiin. Hernández de Cos peräänkuulutti jälleen rakenteellisia uudistuksia kuten eläkejärjestelmän uudistamista, joka on ollut kongressin asialistalla jo useamman hallituskauden mutta ei ole edennyt mihinkään.

Toinen murheenkryyni on työttömyysaste, joka talouskasvusta huolimatta on pysynyt kaksisnumeroisena ja kertoo siitä, että työmarkkinoilla on rakenteellisia ongelmia. Keskuspankin johtaja varoitti myös siitä, ettei julkisilla varoilla tulisi liian pitkään tukea yrityksiä, jotka eivät kykene sopeuttamaan toimintaansa kannattavaksi.

Paljon riippuu elvytysvarojen tehokkaasta käyttöönotosta, mutta Espanjan kykyä tähän on epäilty sekä paikallisissa että kansainvälisissä talousmedioissa. Esiin on noussut muun muassa tilasto, jonka mukaan Espanja oli syyskuun loppuun mennessä käyttänyt kuluvan, vuosien 2014–2020 rahoituskehyksen osalta vasta 34 % saantiosuudestaan.

Nyt on myös realisoitunut pitkään toistettu mantra siitä, että vuoden 2008 talouskriisin hyvästä alkuhoidosta huolimatta Espanja ei talouskasvun parhaina vuosina ole tehnyt tarvittavia rakenneuudistuksia ja uusi kriisi on jo päällä, kuten on pelätty. Oppositiossa ja liike-elämässä huolta ovat herättäneet lisäksi hallituksen vasemmistosiiven Podemosin lausunnot siitä, miten talouskurin ja kurjistamisen aika vihdoin uuden budjetin myötä päättyy.

 

Sara Tuxen