Egyptin markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Kysyntätilanne on heikentynyt jonkin verran Covid-19 pandemian takia, mutta sen odotetaan paranevan kohtuullisen nopeasti. Pandemian toinen aalto on todennäköinen, mutta talouselämää rajoittavia toimenpiteitä tuskin enää asetetaan. Potentiaalisimmat markkinamahdollisuudet suomalaisille yrityksille löytyvät energiatehokkuuteen, sähkön siirtoon ja varastointiin liittyvistä ratkaisuista, koulutuksesta, digitalisaatiosta, kiertotaloudesta ja maatalousteknologiasta.

COVID-19 pandemia on hidastanut Egyptin talouskasvua, ja tämä vaikuttaa tulevien kuukausien kysyntätilanteeseen. Egypti on kuitenkin selviytynyt tilanteesta naapureitaan paremmin, ja pitkäaikaiset vaikutukset ulottunevat rajattuun määrään sektoreita, erityisesti turismiin ja siihen sidoksissa oleviin toimintoihin. Kansainvälisillä rahoitus- ja luottoluokituslaitoksilla on positiivinen näkemys Egyptin selviytymiskyvystä, mikä merkitsee suotuisaa tilannetta rahoitusmahdollisuuksien suhteen. 


Potentiaalisimmat markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

1.    Energiatehokkuuteen, sähkön siirtoon ja varastointiin liittyvät ratkaisut

  • Egypti on alueellinen energiahubi ja kehittää voimakkaasti rooliaan siinä. Energiatehokkuus on kuitenkin matala ja energiahukka sitä siirrettäessä on huomattava.

2.    Koulutus varhaiskasvatuksesta yliopistotasolle

  • Yksityisten koulujen ja yliopistojen rooli sektorilla on merkittävä laadukkaan koulutuksen tarjoajana. 
  • Varhaiskasvatukseen kiinnitetään lisääntyvää huomiota, samoin ammattikoulutukseen.
  • Uusia yliopistoja perustetaan nopeaan tahtiin, erityisesti teknisille aloille, ja yhteistyötä ulkomaisten toimijoiden kanssa pidetään tervetulleena.  

3.    Tekoäly, digitalisaatio

  • Digitaalisia palveluja kehitetään voimakkaasti eri sektoreilla; nähdään palvelujen saatavuuden lisäksi keinona korruption vähentämiseen.

4.    Kiertotalous, erityisesti jätteiden käsittely ja vesi

  • Jätteiden käsittelyssä kiinnostusta erityisesti biojätteiden käsittelyyn ja jätehuoltoon yleisesti liittyviin ratkaisuihin.
  • Veden suhteen saatavuuden turvaaminen vesivarojen vähentyessä (jätevesien käsittely, vettä säästävät ratkaisut, desalinaatio).

5.    Maatalousteknologia

  • Omavaraisuuden kasvattaminen samanaikaisesti, kun väestö kasvaa nopeasti, vesivarat ovat niukat ja viljelysmaa supistuu ilmastomuutoksen vaikutuksesta, vaatii tehokkaampia menetelmiä.  

 

Laura Kansikas-Debraise, Suomen suurlähettiläs, Egypti