Ecuadorin markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Ecuador on noin 17 miljoonan asukkaan valtio, joka on hyvin riippuvainen raakaöljyn ja maataloustuotteiden kuten banaanien ja katkarapujen viennistä sekä kaivosteollisuudesta. Toukokuussa 2021 valtaan astuneen markkinatalousorientoituneen presidentti Lasson prioriteetit ovat rokoteohjelman ohella olleet julkisen talouden parantaminen ja maan avaaminen ulkoilmaisille investoinneille.

Ecuadorin talous supistui 7,8 % vuonna 2020 ja sen jälkeen talous on elpynyt hitaasti. Vuoden 2019 tasolle päästään mahdollisesti vasta vuonna 2024. Vuoden 2022 kasvun ennustetaan olevan 2,4 %. Arviot tulevien vuosien kasvuvauhdista vaihtelevat 1-3 % välillä. Kasvua jarruttaa mm. poliittinen epävakaus ja valtion velkaantuneisuus. Ecuadorin ulkomaankaupan ja talouden kehitys on paljolti kytköksissä myös öljyn, mineraalien sekä Ecuadorin tuottamien maataloustuotteiden markkinahintojen kehitykseen. Julkista taloutta Ecuadorissa rasittavat erityisesti polttoaineiden subventiot, joista luopumisyritykset synnyttävät aina laajoja mielenosoituksia ja mellakointia. Vuodesta 2000 lähtien Ecuadorin valuuttana on ollut Yhdysvaltain dollari, mikä helpottaa ulkomaankauppaa.

Ecuador on Suomelle suhteellisen merkittävä kauppakumppani ja useat suuret suomalaisyritykset ovat maassa läsnä. Suomen vienti Ecuadoriin 2021 oli 56 miljoonaa euroa ja 2022 syyskuun loppuun mennessä vienti on kasvanut edellisvuoden vastaavasta ajasta 26 %. Mineraalituonnin myötä Suomen kauppa Ecuadorin kanssa on vahvasti alijäämäistä, tuonti 2021 oli 202 miljoonaa (2022 pienentymässä -6 %). Parhaimmat mahdollisuudet suomalaisyrityksille ovat kaivosteollisuudessa ja digitalisaatiossa vahvan suomalaisen tarjonnan ja suuren paikallisen kysynnän sekä täyttämättömien tarpeiden ansiosta. Presidentti Lasson hallituksen avoimuus ulkomaisia investointeja kohtaan voi myös luoda mahdollisuuksia sellaisilla segmenteillä, jotka eivät aiemmin olleet houkuttelevia, aina juomateollisuudesta älykkääseen tuotantoon.

 

Teksti: Antti Rytövuori, Suomen suurlähettiläs, Ecuador (sivuakkreditointi Limasta)