Ecuadorin markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Ecuador on noin 17 miljoonan asukkaan valtio, joka on hyvin riippuvainen raakaöljyn ja maataloustuotteiden kuten banaanien ja katkarapujen viennistä sekä kaivosteollisuudesta. Toukokuussa 2021 valtaan astuneen presidentti Lasson prioriteetit ovat olleet rokoteohjelma, julkisen talouden parantaminen ja maan avaaminen ulkoilmaisille investoinneille.

Ecuadorin talous supistui 7,8% vuonna 2020. Talouden elpymisen uskotaan olevan hidasta ja vuoden 2019 tasolle päästään mahdollisesti vasta vuonna 2024. Vuoden 2021 kasvua hidastivat alkuvuoden poliittinen epävarmuus, julkisen talouden kiristäminen ja kulutuksen supistuminen sekä heikko työllisyystilanne. Talouskasvun uskotaan nousevan vuonna 2022 3,5%: iin, ja pysyttelevän noin 2% tasolla vuosina 2023-2025. IMF:n kanssa vuonna 2021 uudelleen neuvoteltu lainapaketti antaa kuitenkin lähtökohtia lakiuudistuksille ja takaa velkaantuneen valtion maksuvalmiuden.

Parhaimmat mahdollisuudet suomalaisyrityksille Ecuadorissa ovat kaivosteollisuudessa ja digitalisaatiossa vahvan suomalaisen tarjonnan ja suuren paikallisen kysynnän ja täyttämättömien tarpeiden ansiosta. Lasson hallituksen avoimuus ulkomaisia investointeja kohtaan voi myös luoda mahdollisuuksia sellaisilla segmenteillä, jotka eivät aiemmin olleet houkuttelevia, aina juomateollisuudesta älykkääseen tuotantoon.

Ulkomaankaupan odotetaan kehittyvän varovaisen optimistisesti, ja kauppataseen ylijäämän odotetaan pysyttelevän keskimäärin 1,3% tasolla BKT:stä vuosina 2021-2025. Ulkomaanviennin uskotaan kasvavan kaivosmineraalien kysynnän kasvaessa ja öljyn hinnan noustessa. Vaikka Lasso on puhunut paljon ulkomaalaisten investointien saamisesta maahan, tulee se todennäköisesti tapahtumaan hitaasti, pitkällä aikavälillä. Ulkomaisten suorien investointien uskotaan pysyttelevän vuosina 2021-2025 nykyisellä tasollaan, mikä on vain noin 1% BKT:stä.

Lasso esitteli lokakuun lopussa budjettiehdotuksensa vuodelle 2022. Valtion kulut kasvaisivat budjetin mukaisesti 2,2% ollen 33.9 miljardia USD vuonna 2022. Polttoainetukien uskotaan kasvavan jopa 40%, ja muut kasvavat menoerät liittyvät vähätuloisten ja työttömien sosiaalitukiin. Valtion tulojen taas uskotaan kasvavan melkein 15%, ollen vuonna 2022 yhteensä 26,1 miljardia USD. Valtiovarainministeri Simón Cueva pyrkii kattamaan alijäämän monenvälisillä lainoilla ja IMF:n uudella miljardin dollarin arvoisella lainalla. Myös marraskuun 2021 lopussa hyväksytty varallisuusvero ja suurituloisimpien (3,5%:n väestöstä) verotuksen korottaminen pienentävät budjetin alijäämää.

Teksti: Jukka Pietikäinen, Suomen suurlähettiläs, Ecuador (sivuakkreditointi Limasta)