Digitalisaatio Intiassa

Digitalisaatio Intiassa

Intia on yksi nopeimmin digitalisoituvia maita maailmassa. Intia digimarkkinana on suomalaisyrityksille mielenkiintoinen, ja potentiaalia yhteistyölle on mm. tekoälyn, kyberturvallisuuden, elektroniikkavalmistuksen sekä start-up- ja innovaatioyhteistyön osalta.

Intia on yksi nopeimmin digitalisoituvia maita maailmassa. Kasvua ajaa kännykkäyhteyksien (mobile connectivity) kasvu, kansallisen internetverkon (BharaNet-ohjelma) laajentaminen, datakulutuksen (data consumption) kasvu sekä uutta kasvua luovien startup-yritysten esiinmarssi digitaalisessa tilassa. Pääministeri Narendra Modi käynnisti Digital India-hankkeen vuonna 2015, jonka jälkeen Intia on saavuttanut edistystä kaikissa kolmessa hankkeen päätavoitteessa: kansallisen digitaalisen infrastruktuurin kehittämisessä, julkisten palvelujen digitaalisessa tarjonnassa sekä digitaalisen tietoisuuden ja lukutaidon kehittämisessä.

Intian kasvava digitaalinen profiili on tehnyt siitä datajättiläisen. Hallituksen mukaan valmisteilla olevan digilainsäädännön tarkoituksena on sekä suojata yksityisyyttä että mahdollistaa datatalouden kehittäminen. Intia haluaa myös turvata ”data-itsenäisyytensä” (data sovereignty). Intian keskuspankki (Reserve Bank of India, RBI) asetti ulkomaisille yrityksille määräajan, johon mennessä intialaisten käyttäjien taloudellinen data pitää säilöä Intiaan, mikä on herättänyt keskustelua ”datan lokalisaatiosta” (data localisation). Intian hallitus onkin tukenut intialaisten käyttäjien datan säilömistä Intiaan, mikä puolestaan on herättänyt tyytymättömyyttä kansainvälisissä toimijoissa mutta saanut kiitosta kotimaisilta toimijoilta.

Intia on digimarkkinana suomalaisyrityksille mielenkiintoinen, ja potentiaalia yhteistyölle on paljon. Useat Business Finlandin ohjelmat keskustelevat aktiivisesti suurten intialaisten systeemi-integraattoreiden kanssa. Intialaisten systeemi-integraattoreiden liikevaihdosta yli 90% tulee Intian ulkopuolelta. Tässä yhteistyössä fokuksena ovat globaalit markkinat. Yhteistyön odotetaan tuovan myös investointeja suomalaisiin yrityksiin myöhemmässä vaiheessa.

Suomen ja Intian välillä on tiede- ja teknologiayhteistyötä koskeva sopimus sekä vuoden 2019 lopulla annettu yhteinen julkilausuma maidemme välisen yhteistyön edistämisestä digitalisaation alalla. Se kattaa molemmin puolin kiinnostavia aloja digiyhteistyön tiivistämiselle, kuten tekoälyn, kyberturvallisuuden, elektroniikkavalmistuksen ja start-up-, hautomo- ja –kiihdyttämöyhteistyön.