Country Outlook: Pohjois-Englannissa mahdollisuuksia suomalaistoimijoille

UK:n hallituksen nk. Levelling up – politiikka eli tuki alueille etenee. Tukea on tähän mennessä jaettu syksyn 2022 ja alkutalven 2023 aikana 3,8 mrd puntaa. Pohjois-Englannilla ja Manchesterin alueella on runsas kehityspotentiaali. Suomalainen osaaminen digitaalisissa palveluissa, energiassa, liikenteessä, T&K-toiminnassa ja esimerkiksi epätasa-arvoa vähentävissä ratkaisuissa on tervetullutta. Yritysten näkökulmasta Pohjois-Englannissa tuetaan (tytär)yritysten perustamista mm. maksuttomin toimistotiloin. Kustannustaso on alhaisempi kuin etelässä. Manchester on kahden tunnin junamatkan päässä Lontoosta ja Finnair lentää Manchesteriin 1-2 krt päivässä.

Levelling up – mitä Pohjois-Englanti haluaa?

Huoli Pohjois-Englannin taloudellisesta kehityksestä on vakiinnuttanut paikkansa myös brexitin jälkeisessä Britannian politiikassa.  Manchesterin roolia kuvaa esimerkiksi joulukuinen  Economist-artikkeli(Linkki toiselle web-sivustolle.) ”The Sputtering engine of the north”,  jossa Manchesterin alue (Greater Manchester, sisältäen 10 kuntaa ja 3,7 miljoonaa asukasta) nähdään merkittävänä aluepolitiikan onnistumisen näkökulmasta. Potentiaalia on, ja Manchesterillä menee suhteellisen hyvin, mutta tuottavuutta ja kasvua tarvitaan enemmän.

Pohjois-Englannin suurimmiksi haasteiksi nähdään infrastruktuurin ja yksityistetyn, epäintegroidun julkisen liikenteen, epätasa-arvon, asuntojen kunnon, nettonollatavoitteiden tuomat haasteet sekä mahdollisuuksien vähäisyyden. Alue on perinteisesti ollut teräksen, paperin ja raaka-aineiden tuottaja, joka nyt panostaa osaamiseen ja innovaatioihin.

UK:n hallituksen nk. Levelling up – politiikka eli tuki alueille etenee. Tukea on tähän mennessä jaettu syksyn 2022 ja alkutalven 2023 aikana 3,8 mrd puntaa. UK:n valtiontukipolitiikan muutoksen myötä alueet voivat itse päättää myönnetyistä tuista. Hallituksen tavoitteena on edelleen kaventaa pohjoisen ja etelän kuilua mm. tukemalla investointeja alueelle.

Mahdollisuuksia suomalaisille toimijoille

Team Finland UK:n vuoden 2023 prioriteetit ovat 1) turvallisuus ml. energia ja puolustus, 2) digitaaliset palvelut ml. terveys ja rakennusalat sekä 3) liikkuvuus ja tulevaisuuden osaaminen. Pohjois-Englannissa nähdään tarpeen kehittää tulevia vuosina ainakin seuraavia sektoreita, joissa suomalaisella osaamisella on annettavaa.

Investoinneista vastaavat paikalliset toimistot (esimerkiksi Invest in Machester) tarjoavat maksuttomia palveluita alueelle suuntautuville. Innovate UK:n aluetoimisto edistää osaamista ja innovaatioita. Sheffieldissä toimiva British Business Bank auttaa start-upeja ja pk-yrityksiä alkuun.

  • Digitaaliset palvelut

Alueella on 37 000 digiyritystä ja 250 000 työntekijää. Northern Tech Hub network on perustettu.

  • Energia

Vihreille ratkaisuille on kysyntää, sillä esimerkiksi Manchesterin nettonollatavoite on vuodessa 2038 (Englannissa laissa tavoite on vuodessa 2050). Alueilla on omat energiasuunnitelmansa, joissa tarve on mm. uusiutuville energioille ja energiansäästöön liittyville automaatioratkaisuille.

  • Liikenne

Alueen suurimmaksi haasteeksi nähdään huonot kulkuyhteydet sekä eri yksityisten toimijoiden (juna, bussit) aikataulujen yhteensopimattomuus. AI- ja automaatioratkaisuille on kysyntää.

  • Asuminen

On tarve energiatehokkaille asuntoratkaisuille läpi alueen. Suomalainen rakennusosaaminen ml. retrofit kiinnostavat.

  • Tutkimus ja kehitys

Alueella on 10 kuulua yliopistoa, jotka tarjoavat myös valmista työvoimaa tutkimus- ja kehitysmahdollisuuksien lisäksi. Esimerkiksi Manchesterissä on 40 000 opiskelijaa, Liverpoolissa 35 000 ja Sheffieldissä 30 0000 opiskelijaa. West Midlandsiin ja Manchesteriin on juuri lanseerattu 30 miljoonan punnan innovaatioklusterit osana hallituksen Levelling up – politiikkaa.

  • Epätasa-arvoa vähentävät ratkaisut

Suomalaiset kodittomuuteen, vanhustenhoitoon, köyhyyteen tai yksinäisyyteen liittyvät innovaatiot saattavat kiinnostaa.

  • Life sciences

Pohjois-Englannissa life sciences tuottaa UK-taloudelle tällä hetkellä hetkellä 13 mrd puntaa vuodessa. Ala on entisestään kasvava pohjoisessa. Klusteri työllistää tällä hetkellä noin 55 000 henkeä. Vuoteen 2030 mennessä tavoitteena on klusterin kaksinkertaistaminen.

Lisätietoja antaa: Terhi Bunders, lähetystöneuvos, Lontoon suurlähetystö