Colorado tarjoaa teknologiakeskeisen kasvualusta yhteistyölle

Suomi ja Colorado solmivat yhteistyösopimuksen (MoU) suurlähettiläs Hautalan ja kuvernööri Jared Polisin yhteisellä allekirjoituksella 15.2.2022. Lähtökohtana kumppanuudelle ovat suurteho- ja kvanttilaskenta, vihreää talous, ilmakehätutkimus, sekä avaruutta koskevan yhteistyönedistäminen sekä kaupallisesti että tutkimuksellisesti. Sittemmin yhteistyötä on laajennettu sisältämään myös avaruus- ja lentoliikenne sekä kvanttiteknologia laajemmassa mielessä. Suomalaisilla yrityksillä ja tutkimustoimijoilla on jo valmiiksi jalansijaa Coloradossa. Colorado on maan tasolla merkittävä huippututkimuksen, puolustusteollisuuden, kyberturvallisuuden ja korkean teknologian keskittymä. Osavaltiolla on myös Suomen tavoin kunnianhimoiset tavoitteet ilmastonmuutoksen hillinnässä, joka on kasvava haitta paikallisesti ja maanlaajuisesti. Liittovaltion puhtaan energian tutkimuksen ja kehityksen, sekä ilmakehätieteen keihäänkärki, NREL (National Renewable Energy Laboratory), sijaitsee Coloradossa.

Coloradon talouden kehitys on kestävällä pohjalla vaikeasta jatkosta huolimatta

Coloradon on monien muiden osavaltion kaltaisesti kärsinyt kovasti inflaatiosta ja heikosta talouden kehityksestä. Hitaan kasvun odotetaan jatkuvan 2023 ajan ja kääntyvän kasvuun 2024-25 aikana inflaation painuessa kohti normaalimpaa tasoa. Osavaltion talouden kehitys on ollut hidasta, mutta vakaata. Osavaltion BKT oli 371 miljardia dollaria. Pandemia vuosista huolimatta on kasvua tullut 2,4% viiden vuoden aikana (2017-2022). Käytännössä tarkoittaa Yhdysvaltojen kahdeksanneksi nopeinta kasvua osavaltiotasolla. Väkiluku on pysynyt vakaana, noin 5,8 miljoonassa asukkaassa. Yritysten määrän kasvu samalla aikajaksolla on 3,3% nostaen sen sijalle 11. nopeimmin kasvavissa osavaltioissa (hieman yli 816.000 yritystä).

Coloradossa pääkonttoriaan pitävät Fortune 500 yrityksistä mm. Ball Corporation, Dish Network, Level 3, Liberty Interactive, Newmont Mining, Arrow Electronics, Davita Healthcare Partners, Envision Healthcare Holdings sekä Western Union Co. Colorado on johtava osavaltio yksityisen ilmailu- ja avaruustoimialan puolella ja kärkipaikoilla mm. yrittäjyydessä (toiseksi paras osavaltio perustaa yritys), sekä teknologian ja tieteen puolella (Milken Institute julkaisu vuodelta 2020). Keskeisiä toimialoja ovat mm.:

 • Advanced manufacturing
 • Aerospace
 • Biotieteet
 • Puolustus
 • Elektroniikka
 • Energia ja luonnonvarat
 • Finanssialanpalvelut
 • Infrastruktuurin kehittäminen
 • Teknologia ja tietopalvelut
 • Kuljetus- ja logistiikka

Colorado-Suomi yhteistyön ydin

Yhteistyön perustaksi on valittu kolme keskeistä osa-aluetta. Laskenta sisältää suurteho- ja kvanttilaskennan. Vihreän talouden kautta kohteena ovat erityisesti päästötön liikenne ja liikenneinfrastruktuuri sekä rakennustekniikka ja teknologia. Avaruuden ja ilmakehätutkimuksen osalta erilaiset sensorit ja säänmittauslaitteistot sekä avaruuden ja avaruussään tutkimus.

Suomalaisille yrityksille Colorado tarjoaa korkeasti koulutettua työvoimaa ja erittäin keskeisen sijainnin, mistä kaikki Yhdysvaltajoen kaupungit ovat saavutettavissa alle neljässä tunnissa. Paikallinen elinkeinoelämän ekosysteemi on erittäin vahva yhdistelmä valtion tukemia tutkimuslaboratorioita sekä korkean teknologian teollisuusklustereita. Kustannustaso on myös alhaisempi kuin Yhdysvaltojen ruuhkaisemmilla rannikkoalueilla. Muutamia poimintoja alueen vahvuuksista suhteessa muihin osavaltioihin:

 • Liikuntaa ja hyvinvointia arvostava osavaltio, joka kuuluu Yhdysvaltojen terveystilastojen kärkeen. (United Health Foundation)
 • Korkeatasoinen ja korkeastikoulutettu,työvoima (Forbes, CNBC)
 • Yhdysvaltojen toisiksi vahvin osavaltion talous (Forbes, US News & World Report)
 • Milken Instituutin “Science & Technology” –indeksin 2. sija
 • Viidenneksi merkittävin tieteen ja teknologian alan (STEM) työpaikkojen keskittymä (Bloomberg Business)

Teemme aktiivisesti yhteistyötä Coloradolaisten kumppaniemme ja siellä sijaitsevien suomalaisten yritystemme kanssa. Jos olet kiinnostunut Yhdysvaltojen markkinoista ja edellä mainitut alat ovat sopivia yrityksellesi, niin ota yhteyttä. Tarjoamme maa- ja markkina Yhdysvalloista, verkostoitumista sekä Team Finland –vienninedistämismatkoja.

 

Lisätietoja

Christian Heikkinen, Team Finland -koordinaattori

Samuli Kaijomaa, teknologia

Petri Koikkalainen, Tiede- ja ja tutkimus