Central Asia Invest -ohjelmahaku on auki 24. kesäkuuta saakka

Central Asia Invest -ohjelmahaku on auki 24. kesäkuuta saakka

Central Asia Invest (CAI) –ohjelmahaku on nyt auki. CAI perustettiin vuonna 2007 edistämään yksityisen sektorin kehitystä ja investointien kasvua Keski-Aasiassa, tukemalla pieniä, keskisuuria ja mikroyrityksiä (pk-yritykset). Rahoitusta voivat hakea pk-yrityksiä edustavat välittäjäorganisaatiot, jotka edistävät kauppaa Keski-Aasian ja Euroopan välillä.

Ohjelmahaun erityinen tavoite on vahvistaa keskiaasialaisten, välittäjinä toimivien organisaatioiden (Business Intermediary Organisations, BIOs) toimintavalmiuksia, erityisesti niiden suhteessa pk-yrityksiin. Samalla tarkoituksena on kehittää niiden edunvalvonta- ja koulutuskapasiteettia lisäten niiden mahdollisuuksia edistää Pk-yritysten kilpailukykyä kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla.

Nyt auki olevalla kierroksella haettavaa rahaa on tarjolla yhteensä 10,950,000 euroa keskiaasialaisten ja EU-maissa sijaitsevien organisaatioiden yhteishankkeisiin. Rahoitusta voivat hakea pk-yrityksiä edustavat välittäjäorganisaatiot, jotka edistävät kauppaa Keski-Aasian ja Euroopan välillä. Tämä pitää sisällään teollisuusjärjestöt, kauppakamarit, pk-ryhmittymät, rahoituslaitokset, tutkimuskeskukset, ammattiliitot ja työntekijäjärjestöt sekä kuluttajaorganisaatiot ja –ryhmät.

Hankkeiden on keskityttävä paikallisen kapasiteetin kasvattamiseen vähintään yhdellä seuraavista painopistealueista:

  • pk-yritysten rahoituksen saanti
  • liiketoimintasääntöjen ja menettelytapojen tunteminen, verosääntely ja epävirallinen talous
  • alueen sisäisen ja kansainvälisen kaupan edistäminen
  • yrittäjien ja työnhakijoiden valmiudet liiketoimintaan

Lisäksi ohjelman läpileikkaavina painopisteinä ovat sukupuolten välinen tasa-arvo sekä ympäristön kannalta kestävä taloudellinen kehitys, ml. vihreän talouden, energiatehokkuuden ja kiertotalouden korostaminen. Osa avustusbudjetista on kohdennettava erityisesti toimintaan, jonka kohteena on naisten työllistäminen.

Määräaika konseptiluonnoksen jättämiselle päättyy 24. kesäkuuta (klo 12:00 Brysselin aikaa). Lisätietoja ohjelmahausta sekä ladattavat dokumentit tähän hakuun liittyen löytyvät tästä linkistäLinkki toiselle web-sivustolle..