Bulgarian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

EU:n elvytyspaketista saatavaa rahoitusta tullaan käyttämään yhteiskunnan eri sektoreiden IT-hankkeisiin ja digitalisointiin. Puhtaan ympäristöteknologian kysyntä tulee todennäköisesti kasvamaan. Koulutusviennin mahdollisuudet Bulgariaan kannattaisi selvittää tarkemmin.

Kansainvälisen valuuttarahaston ennusteen mukaan Bulgarian talous supistuu 4% vuonna 2020. Talouden odotetaan kasvavan 4,1% vuonna 2021. Bulgarian osuus EU-elvytyspaketista on 6,2 mrd. euroa. Hallitus ei ole vielä julkistanut kansallista elvytyssuunnitelmaansa, mutta alustavien tietojen mukaan valmisteilla on 1,2 mrd. euron arvosta IT-alan hankkeita. Suunnitteilla on digitalisointia ja korkean nopeuden omaavien verkkojen ja yhteyksien rakentamista yhteiskunnallisen toiminnan eri avainaloilla, kuten terveydenhuolto, sairaalat ja sosiaalisektori, kuljetus ja liikenneyhteydet, koulut ja julkishallinto. 


Vaikka hiilellä on edelleen merkittävä osuus (60 %) Bulgarian energian tuotannossa, hallitus on vahvasti sitoutunut ilmastonmuutoksen torjuntaan, päästöjen vähennyksiin ja ympäristönsuojeluun. Bulgaria kuuluu niiden 11 EU-jäsenvaltion joukkoon, jotka ovat saavuttaneet 2020 uusiutuvan energian tavoitteensa. Hallitus aikoo nostaa uusiutuvien energialähteiden osuuden 27 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Erilaisen uusiutuvan ja puhtaan ympäristöteknologian kysynnän voi olettaa kasvavan edelleen.


Muita kiinnostavia ja potentiaalisia yhteistyöaloja ovat metsäteollisuus, ydinjätteen käsittely, ajoneuvoteollisuus, elektroniikkateollisuus, maatalousteknologia, terveydenhuollon laitteet ja lääketeollisuus.


Koulutusosaamisemme on herättänyt Bulgariassa kiinnostusta. Koulutusviennin mahdollisuuksia kannattaisi selvittää tarkemmin.


Bulgarian strateginen ja keskeinen sijainti Kaakkois-Euroopan ja Lähi-idän risteyskohdassa tarjoaa pääsyn myös naapurimaiden markkinoille.

Kristiina Kuvaja-Xanthopoulos, Suomen suurlähettiläs, Bulgaria