Britannian hallitus lanseeraa uusia rahoitusohjelmia talouden stimuloimiseksi

Britannian taloudella menee lähes yhtä huonosti kuin euroalueella keskimäärin. Kuva: Danny MclBritannian taloudella menee lähes yhtä huonosti kuin euroalueella keskimäärin. Danny Mcl

Britannian hallitus etsii kuumeisesti uusia keinoja talouden stimuloimiseksi. Funding for Lending -ohjelmassa keskuspankki antaa vähittäispankeille halpaa lainaa, mikäli nämä kasvattavat kokonaislainanantoaan. Ohjelman toivotaan laskevan rahan hintaa pienyrityksille ja kotitalouksille. UK Guarantee -ohjelmassa valtio ryhtyy kansallisesti merkittävien infrastruktuurihankkeiden takaajaksi. Hallitus uskoo tämän edesauttavan infrastruktuurihankkeiden toteutumista.

Britannian taloudella menee lähes yhtä huonosti kuin euroalueella keskimäärin. Kun IMF vielä keväällä arvioi Britannian kuluvan vuoden talouskasvuksi 0,8 prosenttia ja ensi vuodelle 2,0 prosenttia, ovat IMF:n tuoreet arviot 0,2 kuluvalle vuodelle ja 1,4 ensi vuodelle.

IMF on jo aiemmin esittänyt, että Britannian tulisi harkita valtiontalouden sopeuttamisohjelmansa keventämistä tai esimerkiksi arvonlisäveron väliaikaista laskemista kasvun stimuloimiseksi. Hallitus pitää kuitenkin tiukasti kiinni tavoitteestaan saada valtiontalous tasapainoon, eivätkä IMF:n esittämät toimenpiteet sovi yhteen talouden tasapainotustavoitteen kanssa. Heikot kasvunäkymät tarkoittavat siis julkisen talouden sopeutusohjelman osalta lähinnä aikataulun venymistä.

PMI Cameron totesi lehtihaastattelussa 18.7., että julkisen talouden sopeutusohjelma (jonka alun perin piti päättyä vuonna 2015), tullee jatkumaan vuoteen 2020 saakka. Perinteisen elvytyksen ollessa pois laskuista hallitus etsii kuumeisesti uusia keinoja talouden stimuloimiseksi.

Heinäkuussa hallitus julkisti seuraavat kaksi uutta ohjelmaa:

Funding for Lending

Funding for Lending -ohjelman tarkoituksena on helpottaa rahoituksen saatavuutta (pien)yrityksille ja yksityishenkilöille.

Ohjelma toimii seuraavasti:

1) Brittiläiset vähittäispankit ja niitä vastaavat toimijat voivat lainata keskuspankilta 0,25 prosentin vuosikorolla summan, joka vastaa suuruudeltaan puolta prosenttia kunkin pankin tämänhetkisestä kokonaislainanannosta.

2) Mikäli vähittäispankit kasvattavat kokonaislainanantoaan, ne voivat lainata lisää rahaa keskuspankilta 0,25 prosentin vuosikorolla.

3) Mikäli pankki sen sijaan vähentää kokonaislainanantoaan, sen keskuspankilta ottaman lainan korko nousee.

Hallitus ja keskuspankki uskovat, että ohjelman myötä pankeille syntyy intressi säilyttää tai kasvattaa kokonaislainanantoaan, mikä puolestaan lisää kilpailua lainamarkkinoilla, mikä puolestaan laskee kuluttajille tarjottavan lainan hintaa.

Funding for Lending on pankkien piirissä otettu vastaan pääosin myönteisesti, vaikkakin suurista pankeista HSBC ilmoitti, ettei se tule osallistumaan ohjelmaan. Ohjelma käynnistyy elokuun alussa.

UK Guarantees

Hallitus lanseerasi heinäkuussa myös toisen uuden ohjelman, UK Guarantees, jonka tarkoituksena on edesauttaa suurten ja kansallisesti merkittävien infrastruktuurihankkeiden toteutumista.

UK Guarantees -ohjelmassa valtio ryhtyy yksityisesti toteutettavien infrahankkeiden takaajaksi. Valtio ei itse osallistu hankkeiden rahoittamiseen, vaan ottaa kantaakseen hankkeisiin liittyvää taloudellista riskiä siinä määrin, että hankkeisiin sisältyvä riski on rahoittajien hyväksyttävissä. Näin hallitus uskoo saatavan käyntiin sellaisia hankkeita, jotka muuten olisivat jääneet toteutumatta niiden liian korkeaksi arvioidun riskin vuoksi.

Valtiovarainministeriö on ohjelman puitteissa valmis takaamaan infrahankkeita yhteensä 50 mrd punnan arvosta. Valtion takauksen saamisen edellytyksenä on mm., että hanke on kansallisesti merkittävä ja se on mukana kansallisessa vuoden 2011 infrastruktuurisuunnitelmassa; hanke on siinä vaiheessa, että se voi käynnistyä vuoden sisällä takausten myöntämisestä; hanke on taloudellisesti toteuttamiskelpoinen; toteutuminen riippuu valtiontakuista; ja hanke palvelee kaikin tavoin veronmaksajien etua.

Ohjelma käynnistyi heti sen julkistamisen myötä. Valtiovarainministeriön arvion mukaan sellaisia hankkeita, jotka voisivat hyötyä ohjelmasta, on noin 500. Ohjelman arvioidaan mahdollistavan mm. eläkerahastojen osallistumista suurten infrahankkeiden rahoitukseen.

Ohjelmaan penseästi suhtautuvat kuitenkin arvioivat, että suurten infrahankkeiden käynnistyminen ei tällä hetkellä riippuisi rahoituksen saatavuudesta, vaan siitä, että valtio ei ole valmis sitoutumaan uuden infrastruktuurin ylläpitoon läpi sen elinkaaren.

Uusien rahoitusohjelmien rinnalla jatkuu Englannin keskuspankin vuonna 2009 käynnistämä quantitative easing (QE) ohjelma. Keskuspankki ilmoitti heinäkuussa uudesta 50 mrd punnan erästä, jonka jälkeen Britannian talouteen on QE:n kautta pumpattu yhteensä 375 miljardia puntaa uutta rahaa vuodesta 2009 lukien.

QE-ohjelman varjopuolena on ollut pelko inflaation kasvusta, ja ohjelman käynnistämisen jälkeen Britannian inflaatio olikin (tosin suurelta osin muista syistä) pitkään yli 4 prosenttia. Kuluvana vuonna inflaatio on kuitenkin laskenut selvästi, ja tämänhetkinen vuosi-inflaatio (2,4 %) on alhaisin sitten vuoden 2009.

kauppa