Brasiliassa on alkamassa maailman suurin 5G-taajuuksien huutokauppa

Brasiliassa on alkamassa maailman suurin 5G-taajuuksien huutokauppa

Brasilia on käynnistämässä maailman suurimmaksi sanottua 5G-taajuushuutokauppaa. Se käsittää 67 erää, jotka kattavat neljä taajuusaluetta: 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz ja 26 GHz. Huutokauppaan liittyviä investointeja jatketaan yli kaksi vuosikymmentä.

Brasilia on Latinalaisen Amerikan suurin talousalue.  Se on maailman viidenneksi suurin maa ja kahdeksanneksi suurin talous bruttokansantuotteen mukaan mitattuna. Brasilia on Suomen tärkein kauppakumppani Latinalaisessa Amerikassa. Suomen vienti Brasiliaan on viime aikoina ollut noin 550 miljoonaa euroa ja on nyt kasvussa. Brasiliaan on etabloitunut noin 50 suomalaista yritystä ja 300-400 suomalaista yritystä toimii siellä paikallisten kumppaneiden kautta.

Brasilian kansallisen televiestintäviraston (Anatel) mukaan nyt huutokaupattaviin taajuuksiin liittyvien 5G-verkkojen on oltava käytössä kaikissa maan osavaltioiden pääkaupungeissa vuoden kuluttua käytettävien taajuuksien myöntämisestä.

Huutokaupan odotetaan tuottavan 8,59 miljardia Yhdysvaltain dollaria investointeina ja muina tuloina, joista 5,86 miljardia sijoitetaan verkkojen kattavuuden laajentamiseen pienemmissä kunnissa ja tärkeimmillä valtateillä.

Kaupallisen 5G-verkon lisäksi Brasilian liittohallitus aikoo ottaa käyttöön yksityisen kriittisen viestinnän 5G-verkon, jonka turvavaatimukset laitteistotoimittajille pidetään erillään valtakunnallisesta verkosta.

Yksityisen 5G-verkon rakentaminen liittovaltion hallinnolle mahdollistaa turvallisen tiedonkulun. Valtiollinen verkko muodostuu valtakunnallisesta kiinteästä valokuituverkosta, joka yhdistää kaikki liittovaltion elimet, sekä pääkaupungin Brasílian ympäristössä toimivasta 5G-verkosta.

Koko maan kattavan 5G-verkon käyttöönoton aikataulu vaihtelee hieman riippuen eri lähteistä, mutta pääosin noudatetaan seuraavaa arviota:

• 5G-käyttöönotto 26 osavaltion pääkaupungissa ja liittovaltion pääkaupungin alueella vuosi lupien myöntämisestä (alustavasti heinäkuuhun 2022 mennessä)

• 5G-verkko käytössä kaikissa yli 30 000 asukkaan kunnissa vuoteen 2029 mennessä

• 4G-verkko käytössä koko Brasiliassa, yli 600 asukkaan yhteisöissä, vuoteen 2028 mennessä

• Valokuituverkkojen (runkoverkko tai runkoverkko) käyttöönotto vuoteen 2025 mennessä (yli 20 000 asukkaan kunnille) ja vuoteen 2026 mennessä (alle 20 000 asukkaan kunnille)

• Projektissa käyttöönotetaan yhteensä 27 000 kilometriä valokuituverkkoja, jotka kattavat liittovaltion moottoritiet ja 13 000 kilometriä vesistöihin asennettavia valokuituverkkoja maan pohjoisosassa Amazonin alueella.

• Yksityisen kriittisen kommunikaation verkon suunnittelu ja kehittäminen liittohallituksen käyttöön kuuluu huutokaupan ehtoihin.

Muutoksia ehtoihin saattaa toki tulla TCU: n teknisen raportin julkaisemisen jälkeen

Helmikuussa 2021 Brasilia lähetti Suomeen korkean tason valtuuskunnan keskustelemaan 5G-asioista valtion virkamiesten ja alan johtavien yritysten kanssa. Valtuuskunnan jäseniä olivat muun muassa viestintäministeriön, Brasilian armeijan, tasavallan presidentin institutionaalisen turvallisuustoimiston (GSI) ja liittovaltion tilintarkastus tuomioistuimen (TCU) edustajat.

Business Finland ja Brasilian viestintäministeriö (MCOM) allekirjoittivat aiesopimuksen (LoI) vahvistaakseen yhteistyötä 5G:n, digitalisaation ja kriittisen viestinnän aloilla.

Teksti: Kimmo Aura, kansainvälisen liiketoiminnan erityisasiantuntija, Suomen suurlähetystö, Brasília