Brasilian vienti ennätysvauhdissa

Ulkomaankauppa kasvoi yli 40 prosenttia toukokuussa. Maan kolmannen ydinreaktorin rakentaminen jatkuu 24 vuoden tauon jälkeen. Työt aloitettiin jo 1974, mutta ne keskeytettiin vuonna 1985. Brasilia aikoo kunniottaa mahdollista YK:n Iran-sanktiopäätöstä. Aiheet esillä Suomen Brasilian suurlähetystön viikkokatsauksessa 29.toukokuuta – 4. kesäkuuta.

Angra 3 –ydinvoimalan rakennustyöt jatkuvat 24 vuoden tauon jälkeen

Angra dos Reissä Rio de Janeiron osavaltiossa sijaitsevan Angra 3 –ydinvoimalan rakennustyöt ovat käynnistyneet uudestaan 24 vuoden tauon jälkeen, kun kansallinen ydinenergia komissio (Cnen) myönsi työmaalle viimeisen puuttuvan rakennusluvan. Alustavat työt Angra 3 rakentamiseksi aloitettiin jo 1974, mutta työt keskeytettiin kokonaan vuonna 1985.

Arvioiden mukaan keskeytys on tullut maksamaan 750 miljoonaa dollaria pelkästään aikanaan Saksasta hankittujen laitteiden kunnossa pitämiseksi. Uusi ydinvoimala on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2015. Rakentamisesta vastaava valtionyhtiö Eletronuclear arvioi rakennuskustannusten kohoavan 8,4 miljardiin realiin (noin 3,8 miljardiin euroon).

Brasilian kolmannen ydinreaktorin kapasiteetti tulee olemaan 1 400 MW. Myös Brasilian kaksi muuta ydinreaktoria, Angra 1 (650 MW) ja Angra 2 (1 300 MW) sijaitsevat Angra dos Reissä.

Ulkomaankaupan ylijäämä 3,4 miljardia dollaria toukokuussa

Brasilian vienti toukokuussa kohosi 17,7 miljardiin dollariin, tuonnin yltäessä 14,3 miljardiin dollariin. Vuotta aiemmasta vienti kasvoi 40,7 prosenttia ja tuonti peräti 45,1 prosenttia. Vuoden viiden ensimmäisen kuukauden aikana Brasilian vienti on kasvanut 28,7 prosenttia vuotta aiemmasta 72,1 miljardiin dollariin, mikä sai ulkomaankauppasihteerin Welber Barralin nostamaan ennustettaan koko vuoden viennistä168 miljardista USD 180 miljardiin USD.

Tuonti kasvoi tammi-toukokuussa peräti 42,5 prosenttia vuotta aiemmasta 66,5 miljardiin USD.

Viennin kasvua selittää raaka-aineiden, erityisesti rautamalmin, öljyn ja soijan hintojen nousu. Rautamalmin, öljyn ja soijan vienti kasvoi alkuvuonna peräti 53,3 prosenttia, ja niiden osuus Brasilian kokonaisviennistä oli 26,8 prosenttia.

Brasilia aikoo kunniottaa mahdollista YK:n Iran-sanktiopäätöstä

Brasilian ulkoministeri Celso Amorim kertoi 1. kesäkuuta senaatille Brasilian kunnioittavan mahdollisia uusia Iran-sanktioita, mikäli YK:n turvallisuusneuvosto päätyy niihin. Vaikka Brasilia vastustaa voimakkaasti uusia sanktioita, aikoo maa siitä huolimatta toimia päätöslauselman mukaan.

Ulkoministeri Amorim ei kuitenkaan ottanut kantaa siihen miten turvallisuusneuvoston vaihtuvana jäsenenä oleva Brasilia aikoo äänestää, mikäli päätöslauselma tulee turvallisuusneuvoston äänestykseen. Amorim myös toisti presidentti Obaman pyytäneen Brasilian apua ydinkiistan ratkaisemiseksi.

Presidentti Lula puolestaan kommentoi Brasilian, Turkin ja Iranin välistä sopimusta sanomalla, että Brasilia ja Turkki onnistuivat 18 tunnin neuvotteluilla saavuttamaan enemmän kuin Yhdysvallat olivat onnistuneet saavuttamaan kolmessa vuosikymmenessä. Presidentti Lulan mielestä tämä todistaa neuvotteluiden olevan paras tapa konfliktien ratkaisemiseksi.