Brasilian talousuutiset

Brasilia alentaa tuontiveroja 281 tuotteelle. Ulkomaiset investoinnit Brasiliaan ennätystasolla heinäkuussa. Markkinat eivät toiveikkaita tämän vuoden talouskasvusta. Keskuspankki osti dollareita pitääkseen valuuttakurssin suotuisana. Valtio kannustaa useampia osavaltioita lisäämään vientiä. Kaasun tuotanto kasvanee 55 miljoonaan tonniin 2016 mennessä.

Brasilia alentaa tuontiveroja 281 tuotteelle

Valtion ulkomaankaupan kamari Camex äänesti tuontiveron alentamisesta 281 investointihyödykkeelle, IT- ja telekommunikaatiotuotteelle. Verot alenevat nykyisestä 14–16 prosentista 2 prosenttiin, ja pysyvät tässä vuoden 2013 loppuun asti. Camex pidensi myös 249 muun tuotteen jo olemassa ollutta veroalennusta.

Suurin osa veroalennuksesta hyötyvistä tuotteista tulee Yhdysvalloista (33.3%), Saksasta (11.2%), Ranskasta (10.4%), Suomesta (9.6%) ja Belgiasta (7.4%).

Ulkomaiset investoinnit Brasiliaan ennätystasolla heinäkuussa

Suorat sijoitukset ulkomailta Brasiliaan olivat viime kuussa yhteensä 8.4 miljardia US dollaria, mikä on keskuspankin mukaan historian suurin summa heinäkuulle. Tämän ansiosta koko vuoden suorat sijoitukset nousivat 38.1 miljardiin US dollariin. Keskuspankin arvio tämän vuoden koko suorille sijoituksille on 50 miljardia US dollaria, mutta sen odotetaan vielä nostavan arviota.

Markkinat eivät toiveikkaita tämän vuoden talouskasvusta

Keskuspankin viikoittaisen kyselyn mukaan markkina-analyytikoiden ennuste tämän vuoden talouskasvusta jatkaa laskuaan, pudoten viime viikon 1.81 prosentista 1.75 prosenttiin. Hallitus on hieman optimistisempi ennustaessaan 2.5 % kasvua. Myös teollisuustuotannon ja inflaation ennusteet huononivat.

Tuotannon uskotaan laskevan 1.2 prosentilla tämän vuoden aikana ja inflaation olevan 5.15 %, hallituksen inflaatiotavoitteen ollessa 4.5 %.

Keskuspankki osti dollareita pitääkseen valuuttakurssin suotuisana

Dollarin pudotessa lähelle 2 realia, Brasilian keskuspankki päätti 21. elokuuta ostaa dollareita futuurimarkkinoilla, ensimmäisen kerran maaliskuun jälkeen. Dollarin pysyttyä viime aikoina 2 realin yläpuolella, keskuspankki on keskeyttänyt aggressiivisen strategiansa dollarien ostamisesta, aloittaen sen nyt uudestaan dollarin pudottua 2.007 realiin. Brasilian vientituotteiden kilpailukyvyn varmistamiseksi dollarin kurssin olisi tärkeää pysyä tietyllä tasolla.

Valtio kannustaa useampia osavaltioita lisäämään vientiä

Hallitus on 22. elokuuta aloittanut uuden ohjelman useampien osavaltioiden kannustamiseksi viennin lisäämiseen. Tällä hetkellä puolet Brasilian vientituotteista tulee kolmesta osavaltiosta, São Paulosta, Rio de Janeirosta ja Minas Geraisista. Uuden ohjelman tavoitteena on vähentää keskittymää ja kannustaa yrityksiä useammista osavaltioista etsimään kasvua ulkomaan markkinoilta. Ohjelmaan kuuluu yritysten toimitusjohtajien koulutusta viennin oppimiseksi ja markkinoiden tunnistamiseksi.

Kaasun tuotanto kasvanee 55 miljoonaan tonniin 2016 mennessä

Petrobrasin kaasu- ja energiajohtaja Alcides Santoron mukaan vuoteen 2016 mennessä Petrobrasilla tulee olemaan tarpeeksi kapasiteettia tuottaa 55 miljoonaa tonnia nesteytettyä bensiinihöyryä päivässä. Tämän ansiosta Brasilia pystyisi vähentämään riippuvuuttaan bolivialaisesta kaasusta. Tällä hetkellä 30.3 prosenttia Brasiliassa kulutetusta kaasusta tulee Boliviasta, määrä jonka uskotaan laskevan 21.5 prosenttiin vuoteen 2016 mennessä, ja 17.8 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

Media- ja talouskatsaus koostuu Brasilian lehdistössä julkaistuista uutisista, eikä edustusto ota katsauksessa kantaa uutisten sisältämiin mahdollisiin mielipiteisiin.

kauppa