Brasilian talous kasvoi 9 prosenttia ensimmäisellä neljänneksellä

Investoinnit hurjassa vedossa, kasvua 26 prosenttia. Talouden vuosikasvuksi odotetaan 6,5 prosenttia. Brasilia äänesti Iran-sanktioita vastaan. Presidentti Lula aikoo käyttää vetoaan öljyrojaltilain estämiseksi. Amazonin metsäkato vähentynyt 48 prosenttia. Aiheet ovat esillä Suomen Brasilian suurlähetystön viikkokatsauksessa 5.-11. kesäkuuta.

Talous kasvoi 9 prosenttia ensimmäisellä neljänneksellä

Brasilian talous kasvoi tammi-maaliskuussa odotettua enemmän. Nousua kertyi 2,7 prosenttia edellisestä neljänneksestä, ja peräti 9 prosenttia verrattuna vuotta aiempaan.

Odotuksia nopeampi kasvu sai valtiovarainministeriön nostamaan tämän vuoden kasvuennusteensa 5,5 prosentista 6,5 prosenttiin.

Talouskasvun veturina toimivat erityisesti teollisuus ja investoinnit. Teollisuus kasvoi 4,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 14,6 prosenttia vuotta aiemmasta. Investoinnit kasvoivat vieläkin hurjemmin: 7,4 prosenttia edellisvuoden viimeisestä neljänneksestä ja peräti 26 prosenttia vuotta aiemmasta. Investointien osuus BKT:sta nousi samalla 18 prosenttiin. Viimeisen 12 kuukauden talouskasvu nousi 2,4 prosenttiin. Vuonna 2009 talous supistui 0,2 prosenttia.

Brasilia äänesti Iran-sanktioita vastaan

YK:n turvallisuusneuvostossa vaihtuvana jäsenenä oleva Brasilia äänesti Iran-sanktioita vastaan yhdessä Turkin kanssa. Tämä oli ensimmäinen kerta kun Brasilia äänesti turvallisuusneuvoston hyväksymää päätöslauselmaa vastaan. Aiemmin Brasilia on joko äänestänyt enemmistön mukana tai jättäytynyt äänestämästä turvallisuusneuvoston hyväksyessä päätöslauselmia. Brasilia ilmaisi pettymyksensä äänestystulokseen.

Presidentti Lulan mielestä sanktiot ovat virhe, jonka seurauksena menetettiin ”historiallinen mahdollisuus neuvotella rauhassa Iranin ydinohjelmasta”. Myös ulkoministeri Celso Amorim kritisoi turvallisuusneuvoston päätöstä. Amorimin mielestä Brasilian, Turkin ja Iranin solmima uraaninvaihtosopimus jätettiin täysin huomiotta. Brasilia muistutti myös kuinka pakotteet ovat aiemmin johtaneet huonoihin tuloksiin, erityisesti Irakin kohdalla.

Presidentti Lula aikoo käyttää vetoaan öljyrojaltilain estämiseksi

Senaatti hyväksyi torstaina lakiehdotuksen öljyrojaltien jakoperusteiden muuttamiseksi tasaisemmin kaikkien osavaltioiden kesken. Laki veisi suurimmilta tuottajaosavaltioilta Rio de Janeirolta ja Espírito Santolta huomattavat tulot. Senaatin lakiehdotukseen sisältyi kuitenkin pykälä, jonka mukaan liittovaltion tulisi korvata tuottajaosavaltioille niiden menettämät rojaltimaksut, mutta siinä ei kuitenkaan mainittu miten se tapahtuisi. Pykälän katsottiin lisäävän huomattavasti todennäköisyyttä, että presidentti Lula käyttäisi veto-oikeuttaan.

Suurinta polemiikkia lakiehdotuksessa on aiheuttanut kohta, jonka mukaan laki koskisi tulevan tuotannon lisäksi myös nykyistä tuotantoa, ja näin muuttaisi voimassaolevia sopimuksia rojaltien jaosta.

Senaatti hyväksyi myös muut lakiehdotukset jotka liittyivät ns. pre-sal öljykenttään. Lakiehdotukset koskivat yksityisen sektorin osallistumista öljyn etsintään, öljyrojalteilla rahoitettavan sosiaalirahaston perustamista, sekä Petrobrasin rahoittamista. Petrobrasin rahoitusta koskevassa ehdotuksessa valtio myöntää yhtiölle oikeuden 5 miljoonan öljybarrelin tuottamiseen. Tämän lisäksi yhtiö järjestää osakeannin, mahdollisesti heinäkuun lopussa. Valtion odotetaan hankkivan noin kolmanneksen uusista osakkeista.

Amazonin metsäkato vähentynyt 48 prosenttia

Ympäristöministeriön mukaan Amazonin alueen metsäkato vähentyi 48 prosenttia vuoden 2009 elokuun ja 2010 huhtikuun välillä verrattuna edelliseen ajanjaksoon. Metsäkato väheni 2 835 neliökilometristä 1 455 neliökilometriin.

Ympäristöministeriön mukaan taustalla on ennen kaikkea ympäristösuojeluviraston Ibaman tarkkaavaisuuteen sekä yhteistyöhön liittovaltion poliisin ja armeijan kanssa.