Brasilian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Brasilian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Brasilia on ainoa maailman TOP10-talous Latinalaisessa Amerikassa, kaikilla mittareilla puolet Etelä-Amerikasta. Maa on toipumassa koronakriisin lisäksi myös vuosien 2015-2016 lamasta. Markkinamyönteinen hallitus nousi valtaan 2019 ja jatkaa maan avaamista kv. kilpailulle, esimerkkinä EU-Mercosur-sopimuksen hyväksyntä. Eläkeuudistuksen jälkeen valtiontalouden tasapainotus meneillään verouudistuksen, byrokratian purkamisen ja yksityisohjelman avulla, joiden vaikutukset näkyvät viiveellä. Elpymisen Brasiliassa ennustetaan tapahtuvan nopeammin kuin alueen muissa maissa vahvemman teollisen pohjan vuoksi. Yksi maailman suurimmista 5G-huutokaupoista tulossa keväällä 2021.

Kysyntää suomalaisille ratkaisuille erityisesti digitalisoinnissa, biotalouden ja kaivosteollisuuden alueella sekä jääluokitetussa meriteknologiassa. Terveyssektori tarjoaa erityisesti yksityisellä puolella valtavia markkinoita uusille ratkaisuille. Koulutuksen laadun nostaminen luo mahdollisuuksia suomalaisille toimijoille niin yksityisellä kuin julkisella puolella. Vesi- ja jätesektorin, satamien, lentoasemien ja maanteiden yksityistämiset ovat tuomassa miljardiluokan infrastruktuuri-hankkeita. Energiasektorilla öljy- ja kaasuinvestointien lisäksi investointeja enenevästi uusiutuvaan energiaan. Energiarikkainen osavaltioiden talouden elpyminen luo myös paikallisia mahdollisuuksia. Maan ongelmat ympäristönsuojelun osalta ovat joillakin sektoreilla maineriski, vaikka yli 90 % taloudesta toimii muualla kuin Amazonialla.

Potentiaalisimmat markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille seuraavan vuoden kuluessa

 

  1. Digitalisointi: maailman suurimmat 5G-huutokaupat ja niiden toteutus kiihdyttävät modernien digi-ratkaisujen kysyntää lähes kaikilla teollisuuden aloilla, mm. suomalaisittain kiinnostavilla kaivos-, energia- ja prosessiteollisuudessa.
  2. Bio- ja kiertotalous: Brasilia maailman toiseksi suurin maataloustuotteiden viejä johtuen modernin teknologian ennakkoluulottomasta käytöstä ja luonnonolosuhteista. Metsätalouden ja -tuotteiden tuottavuus ylivoimaista kilpailijamaihin verrattuna. Biotaloudella varaa modernisointeihin, myös kiertotalouden ratkaisut alkavat kiinnostaa. Meneillään kolme miljardiluokan sellutehdasinvestointia.
  3. Opetussektori: kymmeniä suuria toimijoita niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla, joilla satojatuhansia opiskelijoita ja kykyä sijoittaa viimeisimpiin opetusratkaisuihin.
  4. Terveys: maailman kolmanneksi suurimmat yksityiset sairaanhoitomarkkinat (lähes 200 mrd. euroa). 
  5. Muut: kaivosteollisuudessa uutta kasvupotentiaalia, kun sektori etsii uusia kestävämpiä hyödyntämismenetelmiä ja tuottavuuden parantamista digitaalisten ratkaisujen kautta (yli 30 mrd. euron investoinnit vuosina 2020-2024). Merkittäviä mahdollisuuksia myös energia-, satama-  ja meriteknologiassa.

Jouko Leinonen, Suomen suurlähettiläs, Brasilia