Brasilian eläkereformi astui voimaan 13.11.2019 – merkittävä uudistus

Talousministeriön mukaan säästöt noin 171 miljardia euroa 10 vuoden sisällä. Lisäksi määritettiin minimieläkeikä, jota Brasiliassa ei ole aiemmin ollut.

Brasilian eläkereformi astui voimaan sen jälkeen, kun maan kongressi hyväksyi muutokset perustuslakiin 12.11.2019 ja uudet säädökset julkaistiin seuraavana päivänä, noin yhdeksän kuukauden jälkeen siitä, kun hallitus oli esittänyt uudistuksen parlamentaarikoille. Tätä ennen kongressin ylähuone senaatti oli hyväksynyt lokakuussa reformin äänin 60-19 ja alahuone eli edustajainhuone elokuussa äänin 370-124. Uudistus tuli välittömästi voimaan. 

Kyseessä on merkittävä uudistus, jota on yritetty tehdä jo useita kertoja 2000-luvulla. Talousministeriön laskelmien mukaan seuraavan kymmenen vuoden aikana maa säästää noin 800 miljardia realia (171 miljardia €; Brasilian BKT viime vuonna oli 1,7 bn €). On arvioitu, että ilman uudistusta maan julkinen velka olisi kasvanut hallitsemattomaksi ikääntyvän väestön myötä. Brasilian budjettivajeen (talousministeriön arvion mukaan kuluvana vuonna 139 miljardia realia eli 29,7 miljardia €, mikä on -7,1 % BKT:sta) taustalla on suurelta osin maan rahastoimattoman eläkejärjestelmän kalleus.

Julkiseen talouteen on lisäksi vaikuttanut hidas talouskasvu ja alentuneet verotulot. Tämä on korostanut reformin tarvetta.

Valtion virkamiehet ovat uudistuksen piirissä, mutta kongressissa käsitellään vielä erikseen sitä, kuinka uudistusta sovelletaan osavaltioiden ja kuntien virkamiehiin. Myös niiden taloudet ovat haastavat, koska monesti 80-100 % verotuloista menee virkamiesten palkkoihin ja eläkkeisiin. Joitakin ammattikuntia kuten vanginvartijat ja maataloustyöntekijät koskevat erityissäännökset ja osa valtion työntekijöistä jäi reformin ulkopuolelle, esimerkiksi osa poliisivoimista.

Mikä muuttuu?

Oleellisin muutos reformissa on minimieläkeiän määrittäminen, jota ei ole aiemmin Brasiliassa ollut. Uudistuksen myötä eläkeikä miehillä on nyt 65 vuotta ja naisilla 62 vuotta. OECD:n arvion mukaan ennen uudistusta Brasiliassa miehet ovat jääneet eläkkeelle keskimäärin 56 vuotiaina ja naiset 53 vuotiaina. Lisäksi heidän tulee maksaa määrätty minimiaika eläkemaksuja ollakseen oikeutettuja eläkkeeseen: naiset vähintään 15 vuotta ja miehet vähintään 20 vuotta yksityisellä sektorilla, 20 vuotta yleisesti julkisella sektorilla. Julkista sektoria koskee lisäksi 10 vuoden vähimmäisaika julkisen sektorin työuralla sekä viiden vuoden vähimmäisaika kyseissä tehtävässä. Pelkkä minimi-iän saavuttaminen ei siis riitä. Jo eläkkeellä olevia tai nykyisen järjestelmän säännökset täyttäviä muutokset eivät koske.

Eläkkeen määrä riippuu uudessa järjestelemässä työssäolon ja eläkemaksujen suorittamisen pituudesta, sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Jos työssäoloaika on em. minimiaika 15 tai 20 vuotta, on eläkkeen määrä 60 %. Jos työssäolon aika on maksimin pituinen (40 vuotta naisille ja 45 vuotta miehille) on eläke täysimääräinen.

Lisäksi eläkemaksuja korotettiin ja uudistettiin mekanismia, jolla eläkkeiden määrä lasketaan. Reformi tiukentaa eläkkeensaajan tilannetta, sillä uusien säännösten mukaan eläkkeet lasketaan työntekijän koko työhistorian ja eläkemaksujen pohjalta, kun aiemmin huomioitiin vain suurin 80% eläkemaksuista. Tiukennuksia tehtiin myös muilta osin, esimerkiksi työntekijän kuoleman perusteella tämän huollettaville maksettavan eläkekorvauksen osalta.

Eläkkeen maksimääräksi on yksityisellä sektorilla säädetty 5.839 realia kuukaudessa (1.250 €), josta seuraa myös enimmillään 642 realin kuukausittainen eläkemaksu (138 €). Eläkkeiden minimi on sama kuin Brasilian minimipalkka 998 realia (214 €).

Uudistuksella yksityisen ja julkisen sektorin työntekijöiden eläkejärjestelmää on yhtenäistetty, mutta joitakin eroja on. Esimerkiksi julkisella sektorilla eläke määräytyy lähtökohtaisesti samalla tavalla kuin yksityisellä sektorilla, mutta eläkkeen vähimmäismäärä on 60 %, jos eläkemaksuja on suoritettu 20 vuoden ajan. Uudet säännökset kuitenkin koskevat vain julkisen sektorin uransa 31.12.2003 jälkeen aloittaneita. Tätä aiemmin aloittaneet saavat viimeisen palkkansa määräisen täyden eläkkeen, jos he jäävät eläkkeelle 65 vuoden (miehet) tai 62 vuoden (naiset) ikäisenä.

Muutokset toteutetaan portaittain vuoteen 2031 mennessä ja jo työelämässä olevien tilanne määräytyy siirtymäsäännösten mukaan. Heitä koskee esim 15 vuoden vähimmäisaika eläkemaksujen suorittamiselle yleisesti.

Uudistus vaikuttaa arvioiden mukaan suoraan 72 miljoonaan ihmiseen (Brasilian väestö on noin 210 miljoonaa).

Brasilian talous menossa hyvään suuntaan

Brasilian hallituksella on kunnianhimoiset reformitavoitteet, joista kyseinen eläkereformi on hyvä esimerkki. Talousministeri Paulo Guedesin johdolla valmistellaan lisäksi muitakin merkittäviä uudistuksia kuten vero- ja hallintouudistus.

Samalla kun hallitus valmistelee uudistuksia, Brasilian talouden kasvukäyrä osoittaa ylöspäin pitkän ja vaikean laman jälkeen. Maan keskuspankin mukaan talous kasvaa kuluvana vuonna 1 % ja ensi vuonna 2,2 %. Lisäksi maa pyrkii avaamaan suljettua talouttaan usean maan kanssa vapaakauppasopimuksilla, joista merkittävin on EU:n ja Mercosurin välinen.

Edellä mainittu kehitys on lupaava myös suomalaisyritysten kannalta, huomioiden myös EU-Mercosur-sopimus.