Brasilia tyytyväinen Lontoon huippukokouksen antiin

G20-kokouksen päätökset vastasivat Brasilian ennakkokantoja. Presidentti Lulalle kokous oli myös henkilökohtaisesti suuri menestys. Obaman "this is my man" ja "planeetan suosituin poliitikko" - kommentit Lulasta noteraattiin mediassa laajasti, ja ne jättivät kaiken muun kokoukseen liittyvän uutisoinnin varjoonsa Brasiliassa.

Virallisesti ei ole ilmoitettu millä summalla Brasilia on valmis tukemaan kansainvälistä valuuttarahastoa, mutta epävirallisesti on puhuttu 5 %:sta Brasilian valuuttavarannosta, mikä tarkoittaisi 10 mrd USD.

Brasilian presidentti Lula totesi Lontoon G20-kokouksen jälkeisessä lehdistötilaisuudessa kokouksen olleen ensimmäinen, jossa teollisuus- ja kehittyvät maat puhuivat tasavertaisina kumppaneina. Kokouksen päätelmät, joiden mukaisesti kansainvälisten finanssimarkkinoiden säätelyä ja veroparatiisien läpinäkyvyyttä lisätään, sekä kansainväliselle valuuttarahasto IMF:lle myönnetään lisärahoitusta tukemaan kehittyviä maita, olivat kaikki Brasilian kantojen mukaiset. Brasilia on ollut "keskitien kulkija", eli sekä tukenut Yhdysvaltojen ajamia toimia talouksien vauhtiin saamiseksi ja samalla yhtynyt EU-maiden vaatimuksiin lisätä maailman finanssijärjestelmän valvontaa ja säätelyä.

Brasilia on ajanut voimakkaasti G20:n merkityksen kasvattamisista G7/8:n ja OECD:n kustannuksella, eli myös tästä näkökulmasta Brasilia oli tyytyväinen kokouksen saamiin myönteisiin reaktioihin. Brasilia on myös painottanut Dohan neuvottelukierroksen loppuunsaattamisen tärkeyttä, mikä myös on linjassa G20-kokouksen kommunikean kanssa.

Brasilian IMF-lisätuki 10 mrd usd?

Presidentti Lula totesi huippukokouksen lopuksi, että Brasilia on valmis myöntämään lisärahoitusta IMF:lle, mutta hän ei, kuten ei myöskään valtiovarainministeri Guido Mantega, tarkemmin määritellyt, minkä kokoisen panostuksen Brasilia on valmis tekemään. Julkisuudessa on hallituslähteisiin viitaten todettu, että Brasilia harkitsisi käyttävänsä 5 % valuuttavarannostaan, mikä tarkoittaisi 10 mrd USD panostusta. Brasilia toivoo, että sen IMF:lle ohjaamat varat käytettäisiin muualla Latinalaisessa Amerikassa.

Lulalle henkilökohtaisesti kokous oli suuri menestys. Tv-kameroihin taltioitui lounaan jälkeinen keskustelu jossa Barack Obama osoitti vieressä seissyttä Lulaa ja totesi "this is my man, right here. I love this guy" ja lisäsi, että Lula on planeetan suosituin poliitikko jatkaen vitsailleen tämän johtuvan siitä, että Lula on niin hyvännäköinen. Heitto viittasi luultavasti Lulan lohkaisuun Gordon Brownille heidän kahdenvälisessä tapaamisessaan Brasíliassa viikkoa aikaisemmin, jonka mukaan finanssikriisin aiheuttivat valkoiset miehet, joilla on siniset silmät.

Obaman kommentit olivat laajasti esillä Brasilian mediassa jättäen kaiken muun kokouksen liittyvän uutisoinnin varjoonsa. Lulalla tuskin oli tällä kertaa myöskään valittamista protokollan suhteen. Dohassa Lula ei ollut tyytyväinen, kun hänet oli asetettu Sudanin presidentin viereen. Nyt Lula pääsi viralliseen valokuvaan paraatipaikalle, kuningatar Elisabeth II:n vasemmalle puolelle, Gordon Brownin istuessa tämän oikealla puolella.