Brasilia pyörsi päätöksensä tuontilisenssien käyttöönotosta 

Brasilian kauppa-, teollisuus- ja kehitysministeriö ilmoitti 26. tammikuuta välittömästi käyttöön astuvasta uudesta tuontilisenssejä koskevasta hakemusmenettelystä, jonka piiriin olisi tullut 60-70 prosenttia Brasilian tuonnista. Taustalla oli pyrkimys vaikuttaa Brasilian kauppataseeseen, joka kääntyi tammikuussa negatiiviseksi ensimmäistä kertaa yli 7 vuoteen.

Kritiikki ja paine maan omalta talouselämältä samoin kuin muiden Mercosul-maiden puolelta kasvoi nopeasti. Presidentti Lula perui tuontilisenssimenettelyn kahden päivän kuluttua.  

Esitetyn hakemusmenettelyn taustaa

Brasilian kauppa-, teollisuus- ja kehitysministeriö ilmoitti maanantaina 26. tammikuuta  ottavansa välittömästi käyttöön menettelyn, jonka mukaan vaaditaan etukäteinen tuontilisenssi yhteensä 17 sektorin tuotteiden osalta. Arvioiden mukaan menettely olisi koskenut 60-70 prosenttia Brasilian tuonnista. Ennen määräyksen käyttöönottoa tuonti oli hyväksytty automaattisesti yksinkertaisella internetissä tehdyllä ilmoituksella (rekisteröinti vain tilastointia varten). Uuden menettelyn mukaisesti Decex (Brasilian ulkomaankauppasihteeristö) olisi tutkinut jokaisen tuontihakemuksen erikseen. Käsittelyn ilmoitettiin tapahtuvan 60 päivän sisällä. 

Yritykset tervehtivät ilmoitusta ihmettelyllä ja vastalauseiden myrskyllä. Todettiin uuden menettelyn olevan paluu 70- ja 80-luvuille, jolloin Brasilialla oli käytössä erittäin byrokraattinen tuontisääntelyjärjestelmä, joka aiheutti suuria viivästyksiä ja esti monien tuotteiden tuonnin. Useissa kommenteissa todettiin hallinnon ylireagoineen uutiseen tammikuun negatiivisesta kauppataseesta. Kyseessä on ensimmäinen negatiivinen kauppatase sitten maaliskuun 2001. Tammikuun 25. päivään mennessä kauppatase oli 645 miljoonaa Usan dollaria pakkasen puolella.

Kommenteissa muistutettiin, että Brasilialla on 202 miljardin dollarin varannot, joilla vaje helposti katetaan. Lisäksi todettiin, ettei Decex:illä ole henkilöresursseja käsittelemään tuontihakemuksia kohtuullisessa ajassa ja kritisoitiin sitä, ettei tarkkaa listausta siitä mitä tuotteita menettely koskee julkaistu. 

Monet yritykset ilmoittivat ongelmista uuden käytännön tultua voimaan. Muun muassa Nokia, jonka Manauksessa oleva tehdas toimii pienellä varastolla, ilmoitti joutuneensa keskeyttämään valmistuksen muutamalla linjalla ja perumaan yhden vientierän. 

Uusi päivä kaiken muuttaa voi 

Kritiikki ei valunut hukkaan. Voi sanoa, että "uusi päivä kaiken muuttaa voi". Näin kävi  presidenttivetoisessa Brasiliassa tuontilisenssikysymyksessä presidentti Lulan palattua pääkaupunkiin Brasíliaan. Valtiovarainministeri Guido Mantegan esityksestä ja presidentin päätöksellä tuontilisenssimääräys peruuttiin ja palattiin entiseen käytössä olleeseen järjestelmään, jossa etukäteistä lisenssiä tai tuontilupaa ei tarvita, vaan ainoastaan ilmoitus tilastointia varten. 

Valtiovarainministeri Mantega julkisti täysikäännöksen asiassa lehdistötilaisuudessa 28. tammikuuta. Mediassa olleiden arvioiden mukaan lisenssimenettelyn käyttöönotto tapahtui "hallinnon täydellisen kommunikaatiokatkoksen seurauksena", eli kauppa-, teollisuus- ja kehitysministeriö niin sanotusti sooloili asiassa. 

Kriitikki voimistui jatkuvasti, ja muun muassa Uruguayn presidentti soitti  presidentti Lulalle ja toi esiin maan huolestuneisuuden asiassa.