Belgian talouden näkymiä vuodelle 2009 

Kuluva vuosi kääntää Belgian talouden selvään laskuun. Euroopan komissio ennustaa Belgian BKT:n supistuvan 1,9 prosenttiin, kun taas maan keskuspankki päätyy ennusteessaan 1,7 prosentin laskuun. Vienti ja tuonti supistuvat. Tuoreimpien arvioiden mukaan työttömyyden ennustetaan kasvavan tänä vuonna 8 prosenttiin. 

Euroopan komissio arvioi Belgian valtiontalouden painuvan 3 prosenttia alijäämäiseksi. Valtion bruttovelan määrän arvioidaan synkimpien ennusteiden mukaan nousevan tänä vuonna yli 90 prosenttiin BKT:sta.

Belgian pankki- ja rahoituslaitossektori on ajautunut osittain valtion ja aluehallitusten syliin. Valtion pelastustoimet ovat kuitenkin vakauttaneet sektoria. 

Teollisuustuotanto supistunee rajusti kuluvana vuonna. Vaikeuksissa ovat auto- ja terästeollisuus, mutta myös kemianteollisuus kärsii taantumasta. 

Talouden näkymiä 

Vuoden 2008 BKT:n kasvu jäi Belgiassa 1,3 prosenttiin. Viime syksyyn saakka kasvun ennakoitiin olevan yli 2 prosenttia, mutta syksyn mittaan hidastuneet kotimainen ja ulkomainen kysyntä sekä finanssikriisi supistivat kasvua. Tarkkoja lukuja ei ole vielä käytössä, mutta julkisen talouden arvellaan painuneen 0,9 prosenttia alijäämäiseksi vuonna 2008 ja inflaation jääneen korkeaksi 4,5 prosenttiin huolimatta loppuvuotta kohden hiipuneesta hintojen noususta. Velanotto kasvoi viime vuonna ja ensimmäistä kertaa moneen vuoteen Belgian nettovelka kasvoi. Velan arvioidaan nousseen noin 88 prosenttia BKT:sta (Euroopan komissio), kun vuonna 2007 se oli 85 prosenttia BKT:sta. 

Belgian vientiteollisuudelle tärkeä kilpailukyky naapurivaltioiden kanssa koki kovan kolauksen viime vuonna. Työvoimakustannukset kasvoivat 4 prosenttia, kiitos korkean inflaation ja elinkustannusindeksiin sidotun palkankorotusjärjestelmän. Kansainvälisessä vertailussa kolmessa tärkeimmässä naapurimaassa työvoimakustannukset kasvoivat vain 2,7 prosenttia. 

Kuluva vuosi kääntää Belgian talouden selvään laskuun. Euroopan komissio ennustaa Belgian BKT:n supistuvan 1,9 prosenttia, kun taas maan keskuspankki päätyy ennusteessaan 1,7 prosentin laskuun. Kotimainen kulutus supistunee kuluvana vuonna 0,4 prosenttia, teollisuuden investoinnit vähenevät noin 4 prosenttia ja Belgian taloudelle elintärkeä vienti supistunee noin 4,5 prosenttia. Työttömyys on ollut viime vuosina selvässä laskussa ja etenkin Flanderin alueella on vallinnut lähes täystyöllisyys. Tuoreimpien arvioiden mukaan työttömyyden ennustetaan kasvavan tänä vuonna 8 prosenttiin, kun vielä muutama kuukausi takaperin arvio kuluvan vuoden työttömyydestä oli noin 7 prosenttia. 

Energiahintojen laskun sekä kotimaisen kulutuksen hidastumisen vuoksi myös inflaatio on laskussa. Esimerkiksi uusia autoja rekisteröitiin tammikuussa 18 prosenttia vähemmän viime vuoden tammikuuhun verrattuna ja energiahinnat ovat laskeneet noin 10 prosenttia. Belgian pankin arvion mukaan inflaatio talttuu ensi vuonna 1,9 prosenttiin kuluvan vuoden 4,5 prosentista. Ostovoiman vahvistamiseen tähtäävistä toimista huolimatta kotimainen kulutus supistuu kuluvana vuonna samalla, kun kotitalouksien säästämisaste kasvaa. Kuluttajat tulevat siirtämään ylimääräisen rahan kulutuksen sijaan pankkitileilleen. 

Valtiontalous 

Valtiontalous painuu selvästi pakkaselle kuluvana vuonna. Vielä muutama kuukausi sitten arviot kuluvan vuoden budjetin alijäämästä vaihtelivat 1,7-2 prosentin välillä, kun tällä hetkellä Euroopan komissio arvioi valtiontalouden painuvan kolme prosenttia alijäämäiseksi BKT:sta. Belgian keskuspankin tuoreen arvion mukaan valtion talousarvio kuluvalle vuodelle olisi 3,3 prosenttia alijäämäinen. Pääministeri Herman van Rompuyn yhtenä tavoitteena on poistaa valtion budjetista noin 3,5 miljardin euron rakenteellinen alijäämä, joka toisi hiukan lisää liikkumavaraa budjettiin, mutta kasvavat menot rahoitetaan pääasiassa velkarahalla. Belgia joutuu lisäämään velanottoaan, joten viime vuosien trendi valtion velan leikkaamiseksi tulee päätökseen.

Belgian valtion nettovelka oli viime vuoden marras–joulukuun vaihteessa 296 miljardia euroa. Valtion bruttovelan määrän arvioidaan synkimpien ennusteiden mukaan nousevan tänä vuonna yli 90 prosenttiin BKT:sta ja nousevan vuonna 2010 jo 95 prosenttiin. Verokertymä viime vuodelta oli 2,4 miljardia euroa budjetoitua pienempi ja verotulojen ennustetaan laskevan edelleen kuluvana vuonna. Tältä vuodelta verokertymän ennustetaan olevan noin 8 miljardia euroa budjetoitua pienempi. Arvonlisäverotulojen arvioidaan olevan yli kolme miljardia budjetoitua vähäisemmät kulutuksen laskun vuoksi. 

Belgia elvyttää kuluvana vuonna yhteensä noin 4,5 miljardilla eurolla. Van Rompuy on luvannut julkistaa seuraavan laajan selvityksen maan talouden tilasta pääsiäiseen mennessä, jonka pohjalta arvioidaan jo julkistettujen elvytystoimien tehokkuutta ja mahdollisten lisätoimien tarvetta.  

Pankkisektori 

Belgian pankki- ja rahoituslaitossektori on ajautunut osittain valtion ja aluehallitusten syliin. Benelux-maiden suurin rahoituslaitos Fortis pilkottiin lokakuussa 2008, ja Belgian toiminnot myytiin ranskalaiselle BNP Paribakselle. Kauppa on kuitenkin jäissä vetoomustuomioistuimen päätöksen takia 12. helmikuuta asti. Kauppa on pienosakkaiden painostuksen alla neuvoteltu osittain uusiksi ja vaatii vielä osakkaiden hyväksynnän. "Worst case -scenariossa" Fortis jää Belgian valtion omistukseen, joka saattaa merkitä pankille suuria vaikeuksia pankkien välisillä luottomarkkinoilla. 

Myös toinen suuri liikepankki Dexia on saanut merkittävää pääomatukea ja takauksia luotoilleen Belgian valtiolta, joiden myötä valtio on noussut merkittäväksi omistajaksi pankissa. Dexian pääjohtajaksi valtion intervention jälkeen nimitettiin maan entinen pääministeri Jean-Luc Dehaene. 

Hiljattain yksi Belgian suurimmista rahoituslaitoksista, KBC-pankki, joutui turvautumaan Flanderin aluehallituksen 2 miljardin euron pääomatukeen, jonka myötä Flanderin aluehallitus sai kaksi paikkaa KBC:n johtoryhmään. 

Maan suurimpiin kuuluva vakuutuskonserni Ethias on nykyään 75 prosenttisesti liittovaltion ja aluehallitusten omistuksessa. Finanssikriisin aiheuttamat tukitoimet pankeille ovat maksaneet Belgian valtiolle ja aluehallituksille tähän mennessä yhteensä noin 20 miljardia euroa lähinnä suorien pääomatukien muodossa. Valtion toimet ovat vakauttaneet rahoitussektoria ja varsinkin Fortiksen ja Ethiaksen tapauksissa estäneet yritysten romahtamisen. 

Belgian finanssiministeri Didier Reynders on ehdottanut perustettavaksi valtiollista roskapankkia, mutta ehdotus on kaatunut lähinnä ranskankielisen sosialistipuolueen (PS) vastustukseen. Finanssiministerin asema on muutenkin hiukan epävakaa. Suhteet hallituskumppani sosialisteihin ovat huonot ja tulevat aluevaalit ovat lisänneet jännitteitä hallituksen ranskankielisten puolueiden sisällä. 

Reynders on pyrkinyt profiloitumaan ranskankielisten ykköspoliitikoksi asettuen jo useamman kerran "pääministerivaihtoehdoksi" entisen pääministerin Yves Letermen kompuroidessa lyhyen pääministeriytensä aikana. Kuitenkaan Reynders ei ole saanut ehdokkuudelleen yksimielistä tukea muilta puolueilta. Oppositio vaati Reyndersiä eroamaan Letermen mukana ja hallituskumppani PS vaati hänen toimensa Fortisgatessa tutkittavaksi. 

Teollisuuden näkymiä 

Teollisuustuotanto supistunee rajusti kuluvana vuonna. Lähinnä Flanderille merkittävän autoteollisuuden heikkenevät näkymät aiheuttavat lähes paniikkitunnelmia Belgiassa. Maan neljästä autotehtaasta kolme (Ford, Opel ja Volvo) sijaitsevat Flanderissa ja yksi (Audi) Brysselissä. Ford ja Volvo ovat leikanneet tuotantoaan sekä vähentäneet väkeä Belgian tehtailla. 

Erilaisten työaikajärjestelyiden avulla massiivisilta irtisanomisilta on toistaiseksi vältytty - kevään mittaan tosin saattaa olla edessä tosin jopa tuotantolinjojen täydellisiä alasajoja. General Motorsin omistama Opel harkitsee talousvaikeuksien vuoksi sulkevansa Antwerpenin tuotantolinjan. Opelin tehtaan pelastamiseksi on kampanjoitu ulkoministeriötä sekä pääministeri Herman van Rompuyta myöden, mutta edes tehtaalle luvatut työnantajamaksuhelpotukset eivät auttane pitämään tuotantoa Belgiassa. 

Belgian viennille tärkeä kemianteollisuus on leikannut tuotantoaan ja lomauttanut väkeä. Kemian -ja terästeollisuudessa arvellaan irtisanomisten olevan edessä kevään mittaan. Eräät suuret lääkevalmistajat ovat kääntyneet hallituksen puoleen vientitukien ja verohelpotusten toivossa, vaikka alalla vallitsevat positiivisemmat näkymät kuin edellä mainituilla aloilla. 

Viennin ja tuonnin supistuminen on iskenyt Belgian logistiikkasektoriin. Antwerpenin sataman arvion mukaan rahtiliikenne tulee supistumaan kuluvana vuonna noin 20 prosenttia. Myös Zeebrüggen sataman läpi kulkevan rahtiliikenteen uskotaan supistuvan merkittävästi kuluvana vuonna.