Bahrainin taloudesta keväällä 2017

Bahrainin taloudesta keväällä 2017

Bahrainin talous voi öljynhinnan laskun aiheuttamasta lamasta huolimatta suhteellisen hyvin. Bahrainin öljy- ja alumiiniteollisuus on tällä hetkellä siinä tilanteessa, että molempia sektoreita tulee uudistaa ja nykyaikaistaa, mikä voisi avata kaupallisia mahdollisuuksia myös suomalaisille yrityksille.

  • Vuoden 2018 alku arvonlisäveron käyttöönottamiselle tuntuu haasteelliselta.
  • Bahrainin suurena haasteena on suuri valtion velka.
  • Bahrainin talous on vähemmän syklinen kuin muiden alueen maiden talous eli vakaampi talouden heilahteluiden suhteen.
  • Bahrainiin ollaan mahdollisesti perustamassa pohjoismaista kauppakamaria.

Bahrainin talous voi öljynhinnan laskun aiheuttamasta lamasta huolimatta suhteellisen hyvin. Bahrainin teollisuus-, kauppa- ja matkailuministerin tietojen mukaan BKT:n kasvu vuonna 2016 oli 4,3 % ja tulee olemaan melkein yhtä korkea tänä vuonna.

Bahrainille on tyypillistä, että yritykset ovat pitkälti yksityisessä omistuksessa; noin 80 % yrityksistä on yksityisissä käsissä. Maalle kaikkein tärkeimmät yritykset on kuitenkin pidetty valtion käskyvallassa, mm. öljyteollisuus sekä maan kansallinen lentoyhtiö Gulf Air. Taloudelle tärkeästä alumiiniteollisuudesta valtiolla on noin 70 % ja telecom-yhtiöstä 40 %.

Bahrainin öljy- ja alumiiniteollisuus on tällä hetkellä siinä tilanteessa, että molempia sektoreita tulee uudistaa ja nykyaikaistaa, mikä voisi avata kaupallisia mahdollisuuksia myös suomalaisille yrityksille.

Miten Bahrain on reagoinut kiristyneeseen taloustilanteeseen?

Vastauksena on ollut erilaisten tukien, mm. sähkön, polttoaineiden ja lihan tukien purku. Bahrainkin on muiden Persialahden maiden tapaan tehnyt päätöksen ottaa arvonlisävero käyttöön vuoden 2018 aikana. Ainakin vuoden 2018 alku arvonlisäveron käyttöönottamiselle tuntuu haasteelliselta.

Bahrainin suurena haasteena on suuri valtion velka. Tällä hetkellä liikutaan suuruusluokassa noin 75 % BKT:sta, mutta luku on edelleen kasvamassa. Velkaa on otettu, kun sen ottaminen on ollut helppoa, tarkkaan tekemättä suunnitelmaa siitä, miten velka maksetaan takaisin. Velkaa ei ole otettu mihinkään tiettyihin projekteihin, joista olisi ajateltu saatavan tuloa velan takaisinmaksuun, vaan yleisesti menojen kattamiseen.

Bahrainin taloutta voidaan tarkastella sekä rakenteelliselta että sykliseltä kannalta

Bahrainin talous on perinteisesti ollut avoin jo ennen muita Persianlahden maita. Se on pieni ja hallittava. Koulutettua paikallista työvoimaa on hyvin saatavissa ja Bahrain on ollut avoin maahanmuuttajille. Bahrainissa on yhtenäinen sääntelyjärjestelmä ja maasta on hyvät yhteydet koko Persianlahden alueelle. Lisäksi maan talous on suhteellisen vähän öljy- ja kaasuriippuvainen; EDB:n mukaan noin 80 % BKT:stä tulee muusta kuin näiltä sektoreilta.

Sykliseltä kannalta tarkasteltuna talous on ollut vähemmän syklinen kuin muiden alueen maiden talous eli vakaampi talouden heilahteluiden suhteen. Sen alinkin BKT:n kasvu on ollut aina yli 2 %, mikä ei ole ollut tilanne muissa alueen maissa. Tällä hetkellä talouden kasvun haasteiksi nähdään mm. julkisen sektorin supistamistarpeet, hallinnon tehokkuuden lisääminen ja hallinnon kehittäminen.

Suomella voisi olla mahdollisuuksia jakaa kokemuksiaan siitä, miten tehokas julkinen sektori aikaansaadaan sekä siitä, miten tuetaan innovatiivisuutta ja kehitetään inhimillisiä voimavaroja. Ulkomaista apua on jo ollut tarjolla hallinnon kehittämisen. Esimerkiksi USA on parhaillaan tukemassa Bahrainin parlamentin kehittämistä ja opastamassa mm. komiteatyöskentelyyn.

Economic Development Board edistää Bahrainin taloudellisia etuja maailmalla

Bahrainin Economic Development Board (EDB) on perustettu muutama vuosi sitten maan investointien houkutteluorganisaatioksi ja maan talousreformien moottoriksi. Sen toiminta jakautuu neljään sektoriin: 1. teollisuustuotanto ja logistiikka, 2. ICT, startupit ja pienet ja keskisuuret yritykset, 3. rahoituspalvelut ja 4. matkailu.

EDB pitää Bahrainia erittäin hyvänä kohteena ulkomaalaisille investoinneille ja asemapaikkana ulkomaalaisille yrityksille.

EDB:n myyntipuhe on seuraava:

Bahrainissa ei ole yhtiöverotusta eikä paljoakaan rajoituksia ulkomaalaiselle omistukselle. Suuri osa kaupallisesta toiminnasta saa olla 100 % ulkomaisessa omistuksessa. Kustannukset Bahrainissa ovat EDB:n mukaan 30 - 40 % alhaisemmat kuin muissa Persianlahden maissa.

Bahrainissa on saatavilla ammattitaitoista paikallista työvoimaa, erityisesti rahoitussektorilla. Bahrain on lähellä Saudi-Arabian öljyteollisuuden sydäntä ja yritysten toiminta sekä tavaroiden vienti Bahrainista on edullista ja vaivatonta. Lisäksi tullimuodollisuudet Saudi-Arabian ja Bahrainin välillä ovat mutkattomat ja nopeat; tullaus onnistuu usein yhdessä päivässä.

EDB:ssä kävi selville, että Bahrainiin ollaan mahdollisesti perustamassa pohjoismaista kauppakamaria. Aktiivisia asiassa ovat olleet Norja, Tanska ja Ruotsi. Kauppakamarin tavoitteena olisi yleisen tietoisuuden lisääminen maan kaupasta ja kauppatavoista sekä olla alustana pienille yrityksille, jotka tutkivat Persianlahden markkinoita Bahrainista käsin. Ajatuksena on, että Dubai saattaa olla liian kallis harjoittelupaikka monille yrityksille. Siksi Manama voisi olla sille parempi vaihtoehto.

vientiyritykset