Australian palvelutalous on mahdollisuuksien manner

Australian palvelutalous on mahdollisuuksien manner

Vaikka kaivannaisteollisuus onkin Australian kansainvälisen kauppaprofiilin esikuva, nojaa mantereen kotimaan talous todellisuudessa palvelusektoriin.  Palvelusektori kasvaa muita toimialoja nopeammin ja työllistää lähes yhdeksän kymmenestä australialaisesta.

Suomalaisyrityksillä on hyviä mahdollisuuksia Australian markkinoilla: avainasemassa on Suomen osaaminen digitaalisissa ja ympäristöystävällisissä palveluissa.

Moni suomalainen yritys pyörittää jo nyt Australiassa satojen miljoonien eurojen liikevaihtoa, josta merkittävä osa perustuu esimerkiksi huolto- ja elinkaaripalveluihin. Australian valtavat yksityiset eläkerahastot voisivat olla myös kiintoisa investointien lähde.

Suomen palveluvienti Australiaan oli tilastojen mukaan vain 53 miljoonaa Australian dollaria vuonna 2014. Samaan aikaan Australian palveluvienti Suomeen oli 76 miljoonaa Australian dollaria. Osuudet vastaavat ainoastaan 0,1 prosenttia maiden kokonaisviennistä.

Todellisuudessa usea suomalainen yritys pyörittää Australiassa satojen miljoonien eurojen liikevaihtoa, josta merkittävä osa tule paikallisesti tuotetuista palveluista. Vaikka nämä palvelut eivät näykään kauppatilastoissa, tuottavat ne töitä ja hyvinvointia myös Suomeen.

Tekesin mukaan Suomi on globaalisti teollisuuden palveluvaltaistumisen edelläkävijämaita.

Australia on palvelusektorin mahdollisuuksien manner. Sektorin osuus Australian bruttokansantuotteesta on 80 prosenttia eli noin 800 miljardia euroa. Kasvu on ollut nopeaa viimeisen kahden vuosikymmenen ajan. Kokonaisuudessaan toimiala on kasvanut keskimäärin 3,5 prosentin vuosivauhdilla, mikä on nopeampaa kuin kaikkien alojen keskiarvo (3,3 prosenttia).

Toimialan vaikutus työllistäjänä on suuri, sillä se työllistää 87 prosenttia australialaisista. Työpaikkojen lisääntyminen on ollut vauhdikasta: viimeisen 15 vuoden aikana toimiala on luonut 2,9 miljoonaa uutta työpaikkaa. Viimeisen 12 kuukauden aikana vastaava luku on yli 200 000. Näistä lähes puolet on syntynyt terveydenhuolto- sekä asiantuntijatehtäviin.

Palvelusektori on myös merkittävä osa maan vientiä: varainhoitovuonna 2014–2015 palvelusektorin vienti oli noin 40 miljardia euroa. Maan kokonaisviennistä palvelut vastaavat noin 20 prosenttia. Koulutus ja turismi ovat Australian merkittävimmät palveluvientialat.

Australian viimeaikaiset vapaakauppasopimukset Kiinan, Japanin, Korean ja Intian (neuvottelut kesken) kanssa luovat uusia mahdollisuuksia erityisesti maan matkailulle, terveydenhuoltopalveluille ja rahoituspalveluille. Australian hallituksen mukaan Kiina-vapaakauppasopimus (joka ei ole vielä voimassa) luo australialaisille palveluntarjoajille ainutkertaisen pääsyn Kiinan markkinoille.

Palveluvaltaistuminen (servicification) on saapunut Australiaan. Palvelusektori nähdään jo laajempana ajatusmaailmana, sillä monet teollisuusyritykset pyrkivät tarjoamaan entistä enemmän tuotantoon liittyviä palvelutehtäviä perinteisten teollisuustuotteiden rinnalla.

Australian matkailu nojaa jatkossa Aasian kysyntään

Australian uniikki luonto ja elämäntapa houkuttelevat vuosittain miljoonia turisteja maahan. Australian tilastokeskuksen mukaan 1.8.2014–31.7.2015 välisenä aikana maahan saapui 7,1 miljoonaa vierailijaa, mikä on 6,2 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuotena. Eniten turisteja tulee Uudesta-Seelannista, Kiinasta, Yhdysvalloista, Isosta-Britanniasta, Malesiasta, Japanista ja Singaporesta.

Alan innovaatiokyky on kuitenkin koetuksella muuttuneen matkailijarakenteen ja taloudellisen tilanteen vuoksi. Australia ei pysy hintakilpailussa mukana Kaakkois-Aasian tai Tyynenmeren saarien kanssa, joten sen tulee keskittyä asiakaspalvelukokemuksien parantamiseen. Digitaalitekniikan hyödyntäminen tulevaisuudessa on merkittävimmässä osassa alan kilpailukykyä. Digitaalisten ratkaisujen avulla Australia voi ottaa huomioon kiinalaisten kasvavan kysynnän tarpeet ja samalla tarjota tuotteita tietyille asiakassegmenteille.

Kuva: Marc Veraart
Australian uniikki luonto houkuttelee vuosittain miljoonia turisteja maahan.
Australian uniikki luonto houkuttelee vuosittain miljoonia turisteja maahan.

Rahoitus- ja vakuutuspalvelusektorilla on kasvunvaraa

Australian rahoitus- ja vakuutuspalvelutoimiala on nauttinut maan vahvasta taloudellisesta tilanteesta. Se on kasvanut 10 prosentin vuosivauhtia viimeisen kahden vuosikymmenen ajan. Bruttokansantuotteesta ala tuottaa noin yhdeksän prosenttia. Toimiala työllistää noin 400 000 australialaista, joista kaksi kolmasosaa on alle 45-vuotiaita.

Sektori on keskittynyt vahvasti maan itärannikon suuriin kaupunkeihin - Sydneyyn, Melbourneen ja Brisbaneen – ja tiettyihin suuryrityksiin.

Yksi Australian rahoitussektorin ominaispiirteistä on sen valtavat yksityiset eläkerahastot. Vuoden 2014 puoliväliin mennessä rahastojen kokonaisarvo oli 116 prosenttia maan bruttokansantuotteesta. Koska Australialla on valtava varasto sijoitettavaa varallisuutta, on maa erittäin potentiaalinen sekä suorien että portfoliosijoitusten lähde.

Sektorin kansainvälinen kilpailuetu perustuu maan sijaintiin. Australian rahoituspalvelusektori sijoittuu ideaalisella tavalla Aasian ja Tyynenmeren alueen keskelle.

Koulutussektorin vahva vienti nojaa ulkomaalaisiin korkeakouluopiskelijoihin

Koulutuspalvelut ovat yksi Australian johtavista vientialoista. Australia on maailman neljänneksi suosituin maa opiskella ulkomailla. Australian viehätys perustuu neljään osa-alueeseen: kansainvälisesti tunnustettuun ja korkeatasoiseen yliopistojärjestelmään, Aasian kasvavan keskiluokan läheisyyteen, valmistuneiden hyviin työmahdollisuuksiin ja englannin kieleen.

Australiassa on nyt yli 540 000 tutkinnon maksavaa ulkomaalaista opiskelijaa. Vuodesta 2014 kasvua oli reilun 10 prosentin verran, saman verran kasvoi myös koulutukseen liittyvä vienti. Australiassa on myös peruskoulu- ja lukiotasolla paljon ulkomaalaisia opiskelijoita.

Australian ammatillinen koulutus (Australian Vocational Education and Training, VET) perustuu yhteistyöhön osavaltioiden hallitusten ja eri toimialojen kesken. Liittovaltion uusi opetusministeri Simon Birmingham on ilmoittanut aikovansa vahvistaa ammatillisen koulutuksen asemaa. Suunnitelmien mukaan liittovaltion vastuulle tulisi ammatillisen koulutuksen rahoitus. Tällä hetkellä rahoituksesta vastaavat osavaltiot ja liittovaltio yhdessä.

Terveydenhuoltopalveluiden kysyntä kasvaa väestön ikääntyessä

Australian ikääntyvä väestö ja sen tuomat tarpeet lisäävät terveydenhuoltopalveluiden kysyntää.  Sektorin palvelut kasvavat nopeaa vauhtia ja suomalaisyritysten mahdollisuudet Australian terveyssektorilla liittyvät esimerkiksi terveysteknologiaan ja vanhustenhoitopalveluihin.

Erilaisille sähköisille terveydenhuoltopalveluille (e-health) on tarvetta, samoin kuin syrjäseuduilla asuvien potilaiden hoidossa hyödynnettäville etäterveydenhuoltopalveluille (telehealth). Vanhusten kotihoitopalveluiden ja ennakoivan hoidon palveluiden kysyntä on myös kasvussa.

Suomella on mahdollisuuksia digitaalisissa ja energiatehokkaissa palveluissa

Asioiden internet (Internet of Things) eli koneiden ja laitteiden älyratkaisut sekä niiden pohjalta kehitetty globaali palveluliiketoiminta luo paljon mahdollisuuksia Suomen palveluiden viennille Australiaan. 

Elinkaaripalveluille puolestaan on kysyntää kaivannaisteollisuuden lisäksi myös perinteisessä teollisuudessa ja liike-elämässä.

Kysyntää on myös teknologiaratkaisuille, jotka liittyvät energiaan, materiaalitehokkuuteen, jätteiden ja veden käsittelyyn sekä ravinteiden kierrätykseen. Nämä liittyvät keskeisesti rakennusteollisuuden ja kaivannaisteollisuuden palveluihin, mitkä ovat perinteisesti ympäristöä rasittavia toimialoja.

Niinikään Australian matkailualalla voisi olla mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille biotalouden puolella.  Ekosysteemipalvelut ja luonnonarvoihin perustuvat, terveyttä edistävät hyvinvointipalvelut ovat kasvava toimiala maailmanlaajuisesti. Koska Australian matkailu nojaa vahvasti luontoon ja ala kaipaa uudistumisen kohteita, voisivat luontomatkailu- ja hyvinvointipalvelut olla kasvava ala.

Maija Rusi
Antti Niemelä

kauppa